338. sz. főút Nyíregyháza nyugati elkerülő 6+830 - 14+711 km sz. közötti szakasz (36. sz. főút és a 3822. j. út között) kiegészítő tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése (PST: A003.23.73)

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: 338. sz. főút Nyíregyháza nyugati elkerülő 6+830 - 14+711 km sz. közötti szakasz (36. sz. főút és a 3822. j. út között) kiegészítő tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése (PST: A003.23.73)
Határidő: 2017-09-25 13:00:00
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

338. sz. főút Nyíregyháza nyugati elkerülő 6+830 - 14+711 km sz. közötti szakasz (36. sz. főút és a 3822. j. út között) kiegészítő tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése (PST: A003.23.73)


Részletezve:
1. rész: 338. sz. főút Nyíregyháza nyugati elkerülő 6+830 - 10+600 km sz. közötti szakasz (36. sz. főút és 38. sz. főút között) kiegészítő tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése (PST: A003.23.73)

A 338. sz. főút Nyíregyháza nyugati elkerülő 6+830 - 10+600 km sz. közötti szakasz (36. sz. főút és 38. sz. főút között) kiegészítő tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése (PST: A003.23.73)
3,77 km hosszú 2x1 forgalmi sávos II. rendű főút építése műtárggyal, valamint a szükséges közműépítéssel és kiváltással együtt, végszelvényben körforgalmi csomóponttal a CKM-03/2016 tervszámú kiviteli tervdokumentációban, építési engedélyben, a csapadékvíz- és szennyvízelvezetés vízjogi létesítési engedélyeiben és a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
Műtárgy: 1 db különszintű vasúti keresztezést biztosító híd a Budapest-Miskolc-Szerencs-Nyíregyháza vasútvonal felett
- Szerkezeti hossz: 68,05 -68,21 m
- Pályafelület: 847 m2
- Támaszköz: 19,10+24,30+24,10 m
Főbb mennyiségek:
- Humuszleszedés: 124.500 m3
- Földmű építés: 328.200 m3
- Pályaszerkezeti rétegek építés: 10.400 m3
- Növénytelepítés és utógondozása: 15.500 db
Közművek:
- Hírközlő vezeték építése: 130 m
- Nagyfeszültségű vezeték építése: 400 m
- 22 kV-os vezeték építése: 618 m
- Kisfeszültségű vezeték építése: 575 m
- Közvilágítási hálózat építése: 900 m
- Szennyvízcsatorna építése: 348 m
- Közép-és nagyközépnyomású gázvezeték építése: 582 m
- Vízvezeték kiváltás: 170 m
- Bányaüzemi hírközlő hálózat kiváltás: 550 m
- MÁV hírközlési hálózat kiváltása: 300 m
- MÁV felsővezeték átépítése: 800 m
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi továbbá az 
• előzetes állapotfelvétel,
• ideiglenes forgalomtechnika tervezése, engedélyezése, építése, bontása,
• erdőterület igénybevétel engedélyezése, 
• szakfelügyeletek megrendelése a kivitelezés időtartamára, 
• régészeti megfigyelés,
• megvalósulási tervdokumentáció elkészítése,
• a forgalomba helyezési, az üzemeltetési és használatbavételi engedélyezési eljárások lefolytatásához és az engedélyek beszerzéséhez a jogszabályokban meghatározott dokumentáció összeállításához szükséges kivitelező által biztosítandó dokumentáció elkészítése. 
A tárgyban meghatározott építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

2. rész: 338. sz. főút Nyíregyháza nyugati elkerülő 10+600 - 14+711 km sz. közötti szakasz (38. sz. főút és 3822. j. út között) kiegészítő tervezési, kiviteli terv készítési és kivitelezési munkáinak elvégzése (PST: A003.23.73)

A 338. sz. főút Nyíregyháza nyugati elkerülő 10+600 - 14+711 km sz. közötti szakasz (38. sz. főút és 3822. j. út között) kiegészítő tervezési, kiviteli terv készítési és kivitelezési munkáinak elvégzése (PST: A003.23.73)
4,1 km hosszú 2x1 forgalmi sávos összekötő út építése a szükséges közműépítéssel és kiváltással együtt, végszelvényben körforgalmi csomóponttal, a CKM-03/2016 tervszámú tervdokumentációban, építési engedélyben, a csapadékvíz-, szennyvíz- és az ivóvízelvezetés vízjogi létesítési engedélyeiben és a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
Főbb mennyiségek:
- Humuszleszedés: 32.400 m3
- Földmű építés: 115.900 m3
- Pályaszerkezeti rétegek építés: 10.600 m3
- Növénytelepítés és utógondozása: 18.150 db
Közművek:
- Hírközlő vezeték építése: 92 m
- Középfeszültségű vezeték építése: 365 m
- Kisfeszültségű vezeték építése: 110 m
- Közvilágítási hálózat építése: 800 m
- Szennyvízcsatorna építése: 112 m
- Közép-és nagyközépnyomású gázvezeték építése: 785 m
- Nagynyomású gázvezeték építése: 258 m
- Vízvezeték kiváltás: 1.315 m
- Bányaüzemi hírközlő hálózat kiváltás: 288 m
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi továbbá az 
• előzetes állapotfelvétel,
• ideiglenes forgalomtechnika tervezése, engedélyezése, építése, bontása,
• erdőterület igénybevétel engedélyezése, 
• szakfelügyeletek megrendelése a kivitelezés időtartamára, 
• régészeti megfigyelés,
• kiviteli tervdokumentáció készítése,
• megvalósulási tervdokumentáció elkészítése,
• a forgalomba helyezési, az üzemeltetési és használatbavételi engedélyezési eljárások lefolytatásához és az engedélyek beszerzéséhez a jogszabályokban meghatározott dokumentáció összeállításához szükséges kivitelező által biztosítandó dokumentáció elkészítése. 
A tárgyban meghatározott építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_11443_2017_528d6.pdf