415 001-060 pályaszámú villamos motorvonatok egységes, emelt szolgáltatási színvonalának kialakítása vállalkozási szerződés keretében

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: 415 001-060 pályaszámú villamos motorvonatok egységes, emelt szolgáltatási színvonalának kialakítása vállalkozási szerződés keretében
Határidő: 2018-05-24 10:00:00
Ajánlatkérő: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

I. Az egységes, emelt szolgáltatási színvonal kialakítása érdekében elvégzendő feladatok a 2006 és 2010 között beszerzett 60 db FLIRT típusú motorvonaton:
Alap feladatok:
1. Braille írás elhelyezése,
2. Számítógép dugaszoló és USB töltő aljzatok kiépítése,
3. Utastájékoztató rendszer korszerűsítése,
4. Időszinkronizálás,
5. Mozgáskorlátozott emelő berendezés rakfelület módosítása,
6. Belső video berendezés korszerűsítése,
7. WC tartály lefejtő automatikus szelep kiváltás,
8. Mosdó helyiség belső felületének antigraffiti, karcálló fóliával befedése,
9. Mozdonyvezetői tablet dokkoló beépítése
Opciós feladat:
10. Külső színterv és feliratok egységesítése
A közbeszerzés tárgyának részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentumok és az annak részét képező szerződéstervezet, valamint a műszaki feltétfüzet tartalmazza.
II. Ajánlatkérő a II.2.7. pont kiegészítéseként közli, hogy az alapfeladatok elvégzése vonatkozásában 36 hónap a teljesítésre nyitva álló időtartam, míg az opciós jog gyakorlása esetén 2023. december 31. napja a teljesítés véghatárideje.
III. Ajánlatkérő továbbá a II. 1.6. pont kiegészítéseként közli, hogy a beszerzés nem bontható részekre, tekintettel arra, hogy a beszerzés célja kifejezetten az egységesítés, az egységes arculat kialakítása.
A motorvonatok egységesítése során az egyes műveletek összehangolása, és az állásidő rövidítése miatt nem célszerű a beszerzés részekre bontása. Részekre bontás esetén. a párhuzamos munkavégzés nem lenne megvalósítható, az egységesítési munkák végzése során egyes műveleteket egy időben lehet elvégezni, ha a kivitelezést egy Vállalkozó végzi. A kivitelezéssel kapcsolatos egyeztetések és jótállási problémák elkerülhetők lesznek. A munkák összehangolása és felesleges munkaműveletek végzése egy Vállalkozó által valósítható meg a legideálisabban időben és feltételekkel, továbbá a több vállalkozó által történő egységesítési munkák elvégzése huzamosabb járműkiesést eredményezne, csökkentve a közszolgáltatás teljesítésében részt vevő FLIRT motorvonatok állagát.
IV. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése nyomán felhívja a figyelmet, hogy tervezetten jelen közbeszerzés tárgya vonatkozásában támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése nyomán felhívja a figyelmet egyúttal, hogy amennyiben támogatásra irányuló igényt nyújt be, abban az esetben a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont, Kbt. 131. § (9) bekezdés]
V. Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 2006. március 22-én kelt, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank SA (korábbi nevén Calyon Corporate and Investment Bank SA), a CIB BankZrt, az MFB Zrt. és a MÁV Zrt. között létrejött hitelkeret-szerződés és az azt biztosító ingó jelzálogszerződés,valamint a 2007. szeptember 25-én kelt, a Raiffeisen Bank Zrt. és a MÁV Zrt. között létrejött hitelkeret-szerződés és az azt biztosító ingó jelzálogszerződés alapján a hitelezők hozzájárulása feltétele jelen közbeszerzési eljárás eredményességének, így ezen banki hozzájárulások hiánya vagy a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként ellátandó feladatok megvalósításába bevonni kívánt, jelzálogjoggal terhelt járművek tehermentesítésének elmaradása esetén az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítsa. Az eljárásnak a fentiekre figyelemmel történő eredménytelenné nyilvánítása esetén az ajánlattevők ajánlatkérővel szemben semmilyen jogcímen kártérítést nem követelhetnek.
 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_6101_2018_6d2ad.pdf