A 76. sz. főút 48+750 - 50+200 km sz. közötti szakasz 2x2 sávra való bővítés út, híd, közmű és kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkáinak az elvégzésére valamint kiviteli tervdokumentáció készítésére és a szükséges engedélyek beszerzésére

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: A 76. sz. főút 48+750 - 50+200 km sz. közötti szakasz 2x2 sávra való bővítés út, híd, közmű és kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkáinak az elvégzésére valamint kiviteli tervdokumentáció készítésére és a szükséges engedélyek beszerzésére
Határidő: 2017-09-15 10:00:00
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

Vállalkozási szerződés a 76. sz. főút 48+750 - 50+200 km sz. közötti szakasz 2x2 sávra való bővítés út, híd, közmű és kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkáinak az elvégzésére valamint kiviteli tervdokumentáció készítésére és a szükséges engedélyek beszerzésére
A tárgyban meghatározott építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

Projekt bemutatása
Amegyeijogúvárosokelérhetőségének keretében Zalaegerszeg megközelítésének fejlesztését célozza a 76sz.főút tervezett négynyomúsítása(kapacitásbővítése)A négynyomúsítás megvalósítása a 2007-2013között,KÖZOPforrásbólmegépült11,5 t-sburkolaterősítésesnyomvonalfejlesztéséveltörténik
A 76sz.főút,tervezéssel érintettszakaszaazAlsónemesapátijárműosztályozós csomópontutána48+750kmszelvénybenindulmajdPethőhenyekülterület ésZalaegerszegzártkertiingatlanjaitérintveaz50+200,69kmszel.csatlakozikamárkorábbanmegvalósítottnégynyomúsítottszakaszhozAzút vonalvezetésedombvidékijellegű,jellemzőenkissugarú(200-250m)helyszínrajzi ívekbőláll
Atervezésiszakaszonlévőhelyszínrajziívekjelenlega70 km/htervezésisebességnek megfelelőparaméterekkelrendelkeznekAzútburkolatszélessége11,50m,melyhez 3,50m-esforgalmisávokés0,25m-esbiztonságisávoktartoznakAeltérőforgalmi irányokközött0,50m-esbiztonságisávtalálhatóApadkák2,75 mszélesek
A tervezési szakaszon 4db útcsatlakozás található,amelyből az átépítést követően 3 megszűntetésre kerül,ésa megszűnő útcsatlakozók miatt a közúti kapcsolat biztosítása érdekében közúti műtárgy és szervizutak létesülnek.A tervezési szakaszon továbbá a nagy bevágási rézsűk elkerülése érdekében cca.440m hosszban D=0,80 m CFA (SOB) lőtt betonnal zárttá tett hézagos cölöpfal létesül
A tervezési szakasz folytatásában az elválasztó sávval kiépített 2x2sávos keresztmetszeti kialakítás miatt a „piros keresztes” csomópontból áthelyezett autóbuszöbölpár szelvényezés szerinti baloldali megállóhelye jelen építési szakasz részét képezi.A biztonságos gyalogos kapcsolat átvezetésére,ésa szelvényezés szerinti baloldalon elhelyezkedő autóbuszöböl megközelítésére az 50+159km szelvényben gyalogos aluljáró létesül
Az érintett szakaszon nyíltárkos vízelvezetés létesül,a középső elválasztásában a vízelvezetés zárt rendszerben történik és kerül kivezetésre oldaleséstől függően az oldal-és talpárkokba.A meglévő árkokat a szélesítési munkálatok miatt át kell építeni szakaszonként burkolni kell
A beruházás során az alábbi fontosabb elemek megvalósítása és tervezése szükséges
- 76 sz.főút 48+750-50+200km sz. közötti szakasz négynyomúsítás - középső elválasztó sávos kialakítással-minden kacsolódó létesítményével együtt,az Útügyi Műszaki Előírás szerinti kiviteli tervdokumentációjának az elkészítése
- 76 sz.főút 49+033,68km szelvényében 21,8m. szabadnyílású,előregyártott sűrűgerendás(FCI 90)szerkezetű közúti felüljáró építése a T2 j. földút felett
- 76sz.főút 50+159,43km szelvényében előregyártott vasbeton keretszerkezetű gyalogos aluljáró építése,kapcsolódó gyalogos létesítményekkel,autóbusz megállóhely(autóbuszöböl)átépítéssel,és közművekkel
- változó magasságú vasbeton cölöp támfalak építése a 76sz.főút 48+720-48+865km sz. jobb, a 49+185-49+270km sz. bal,a 49+730-48+855km sz. jobb,ésa 49+860-49+940km sz. között bal oldalon
- a 76sz.főút mechanikai stabilizációval és kettős felületi zárással ellátott szervizutak építése cca.850mhosszban(T1ésT2j. szervízút)
- a 76sz.főút 50+060,44km szelvényben elhelyezkedő csomópont átépítése,ésa csomópontban az aszfaltburkolatú szervizút elbontása és szilárd burkolatú útépítése 201m hosszban(T3j. szervízút)
Műtárgyak
A 76 sz.főút tervezési szakaszán 6db jelentősebb műtárgy létesül
- B49jelű műtárgy a 49+033,68km szelvényben 21,8m szabadnyílású közút felüljáró híd
- B50jelű műtárgy az 50+159,43km szelvényben előregyártott zárt kertelemekből összeépített gyalogos aluljáró
- T1jelű támfal a 48+720-48+865km szelvények között jobb oldalon, 145,2 m hosszban
- T2jelű támfal a 49+185-49+270km szelvények között bal oldalon, 89,7 m hosszban
- T3jelű támfal a 49+730-48+855 km szelvények között jobb oldalon, 125,7m hosszban,
- T4jelű támfal a 49+860-49+940 km szelvények között bal oldalon, 77,7 m hosszban.
Feladat tervezői művezetés,külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolásitervkészítése,ésazengedélyestervésahozzákacsolódódokumentumokfelülvizsgálata
Részletek a dok. II. részében

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_10711_2017_6a083.pdf