A Fontium 2.0 informatikai rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó szakértői fejlesztői keret beszerzése 3 éves időtartamra

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: A Fontium 2.0 informatikai rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó szakértői fejlesztői keret beszerzése 3 éves időtartamra
Határidő: 2017-09-29 10:00:00
Ajánlatkérő: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

Vállalkozási keretszerződés keretében az Ajánlattevő feladata az MFB Zrt. felhasználásában lévő, pénzügyi számlavezetési és jelentési feladatokat ellátó „Fontium 2.0” szoftverrendszer továbbfejlesztése. Ajánlattevő feladata a szolgáltatás időtartama alatt felmerült felhasználói igények elemzése, az igények alapján a rendszer továbbfejlesztésének megtervezése és megvalósítása, a felhasználói átvételi tesztek lebonyolítása, fejlesztéssel kapcsolatos dokumentációk elkészítése illetve a bevezetés támogatása.

Ajánlatkérő az MV Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. beolvasztása során tulajdonjogot szerzett a pénzügyi számlavezetési és jelentési feladatokat ellátó „Fontium 2.0” szoftverrendszerre. Az alkalmazást fel kívánja használni a 2014-2020 EU programozási időszak Alapok alapját végrehajtó szervezet feladatainak ellátása érdekében. 
Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező Fontium 2.0 szoftverrendszerre vonatkozó várható felhasználói továbbfejlesztési igények megvalósítására 3 évre szóló szerződést kíván kötni.
A fejlesztési igények alapvetően a 2014-2020. EU programozási időszak új operatív programjaival és az abban létrehozandó új támogatási termékekkel kapcsolatban merülnek fel, mely magában foglalja a Fontium 2.0 szabad forráskódú fejlesztőeszközökkel kifejlesztett, webes adatgyűjtési felülettel és a közel 1000 felhasználóval rendelkező pénzügyi intézményi informatikai rendszer, illetve a hozzá tartozó adatbázis szükség szerinti átdolgozását, és a teljes rendszerdokumentáció aktualizálását. A rendszer szintén ellátja a 2007-13-as programozási időszak termékeinek nyilvántartását is, a fejlesztési igények teljesítése során a régi termékek változatlan működőképességét meg kell őrizni.
A Fontium2 rendszer egy folyamattámogató keretrendszerre épül. Az alkalmazás egyedi környezetben került megvalósításra, a JBoss nyílt forráskódú alkalmazásszerver 7.2 verziójának TIGRA Kft. hibajavításaival stabilizált és kibővített változatával. Az alkalmazás szintén a TIGRA Kft. által fejlesztett egyedi folyamattámogató-, vizualizációs-, és jogosultságkezelő keretrendszerre épül. 
A Fontium 2.0 adatbázis kezelője 64 bites PostgreSQL 9.2.3, alkalmazásszervere JBoss AS 7.1.1. A rendszer Java 7-ben került megvalósításra. Folyamatmotorként a JBPM 4.0 került alkalmazásra, a perzisztencia réteg Hibernate 4.0.1 verziójával lett megvalósítva, míg a felhasználói felületet a PrimeFaces 3.3.1 adja. A fejlesztés során alkalmazásra kerülő nyílt forrsákódi technológiai eszközök részletes felsorolását a követelményspecifikáció 1.3.4. pontja tartalmazza.
Az Ajánlattevő a fejlesztési szakértői tevékenység ellátása érdekében, a Szakértői keret terhére elvégzendő eseti fejlesztési feladatként (EFA) megfogalmazott továbbfejlesztési feladatot lát el. 
Az Ajánlatkérő a rendelkezésre álló keretösszeget az egyedileg felmerülő feladatok elvégzésére hívhatja le a teljes szerződés időtartama alatt, a keletkező fejlesztési igényekhez igazodó eloszlásban. 
A Fontium 2.0 szoftverrendszerben elvégzett fejlesztési feladatokra az Ajánlattevő az egyes feladatok átvételének időpontjától számítva 12 hónap időtartamra jótállással tartozik.
A szerződés keretösszege: nettó 444 000 000 Ft
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának lehívására kötelezettséget vállal. A fejlesztői keret lehívására vonatkozó eseti megrendelés kizárólag a keretszerződés időtartama alatt adható. Ennek figyelembe vételével amennyiben a fejlesztői keret nem teljes mértékben kerül igénybevételre, úgy a szerződés lejárta után a le nem hívott fejlesztői keret elveszik. 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_12133_2017_b0cd9.pdf