„A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási tárgyú uniós társfinanszírozású projektjeinek megvalósításához kapcsolódóan munkaerő-piaci humán (tanácsadó) és mentor szolgáltatás biztosítása

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: „A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási tárgyú uniós társfinanszírozású projektjeinek megvalósításához kapcsolódóan munkaerő-piaci humán (tanácsadó) és mentor szolgáltatás biztosítása
Határidő: 2017-10-10 11:00:00
Ajánlatkérő: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

GINOP-5.2.1-14 kódszámú, Ifjúsági Garancia kiemelt projekthez (azonosító szám: GINOP-5.2.1-14-2015-00001) kapcsolódó munkaerő-piaci humán (tanácsadó) szolgáltatás biztosítása.
Ez a tevékenység olyan, egyéni vagy csoportos formában történő személyes segítségnyújtás, amely a program célcsoportjaiba tartozó, a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain álláskeresőként, vagy egyéb módon nyilvántartott 25 év alatti fiatalok számára - az Ifjúsági Garancia Rendszerben kötött megállapodás megvalósításához kötődően - együttműködési kötelezettségük teljesítése során, az elhelyezkedést gátló körülmények felszámolására az önálló munkába állásra és munkában maradásra irányul. A szolgáltatás az ügyféllel közösen kialakított egyéni terv mentén haladva, igazodik az ügyfél egyéni szolgáltatási szükségletéhez. 
Humán tanácsadó az aki, munkatanácsadás céljából az azt igénybe vevő személyt az elhelyezkedését akadályozó körülmények feltárásában, valamint az azok megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedés megvalósítására irányuló terv kidolgozásában, valamint pályatanácsadás céljából, az azt igénybe vevő személyt pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítésében, és számára érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakításában segíti, továbbá álláskeresési tanácsadás céljából azok elhelyezkedését elősegíti, akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel
Az igényelt tanácsadók száma: 8 fő. A tanácsadók a tevékenységet változó munkahelyen végzik, egy fő tanácsadó a szolgáltatást több teljesítési hely illetékességi területén is nyújthatja. 
Ajánlatkérő a megjelölt tanácsadói létszámtól összességében legfeljebb + 2 fő mértékben eltérhet
A teljesítési helyek illetékességi területét a 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szabályozza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a tanácsadói szolgáltatás többletigénye esetén a fentebb részletezett teljesítési hely szerinti bontástól legfeljebb 2 fő mértékben eltérjen, valamint az összesen előírt 8 fő tanácsadói létszámból 3 főt más teljesítési helyszínre igényeljen, szükség szerint a megjelölt teljesítési helyek (foglalkoztatási osztályok) között a tanácsadói összlétszám tekintetében max. 3 fő mértékű átcsoportosítást hajtson végre, igényeinek megfelelően)
Elvárt teljesítés: 400 fő+ 20%, illetve átlag 3 tanácsadási alkalomból (eset) álló tanácsadási folyamat biztosítása/fő, így mindösszesen 1200 eset +20%
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

GINOP-5.1.1-15 kódszámú, Út a munkaerőpiacra kiemelt projekthez (azonosító szám: GINOP- 5.1.1-15-2015-00001) kapcsolódó munkaerő-piaci humán (tanácsadó) szolgáltatás biztosítása 
Ez a tevékenység a program célcsoportjaiba tartozó, a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain álláskeresőként, vagy egyéb módon nyilvántartott 25-64 év közötti személyek számára egyéni vagy csoportos formában történő személyes segítségnyújtás, amely a szolgáltatásban részesülő személyek együttműködési kötelezettségének teljesítése során, az elhelyezkedést gátló körülmények felszámolására az önálló munkába állásra és munkában maradásra irányul. A szolgáltatás az ügyféllel közösen kialakított egyéni terv mentén haladva igazodik az ügyfél egyéni szolgáltatási szükségletéhez. 
Humán tanácsadó az aki, munkatanácsadás céljából az azt igénybe vevő személyt az elhelyezkedését akadályozó körülmények feltárásában, valamint az azok megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedés megvalósítására irányuló terv kidolgozásában, valamint pályatanácsadás céljából, az azt igénybe vevő személyt pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítésében, és számára érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakításában segíti, továbbá álláskeresési tanácsadás céljából azok elhelyezkedését elősegíti, akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel
Az igényelt tanácsadók száma: 8 fő. A tanácsadók a tevékenységet változó munkahelyen végzik, egy fő tanácsadó a szolgáltatást több teljesítési hely illetékességi területén is nyújthatja. 
Ajánlatkérő a megjelölt tanácsadói létszámtól összességében legfeljebb + 2 fő mértékben eltérhet
A teljesítési helyek illetékességi területét a 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szabályozza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a tanácsadói szolgáltatás többletigénye esetén a fentebb részletezett teljesítési hely szerinti bontástól legfeljebb 2 fő mértékben eltérjen, valamint az összesen előírt 8 fő tanácsadói létszámból 3 főt más teljesítési helyszínre igényeljen, szükség szerint a megjelölt teljesítési helyek (foglalkoztatási osztályok) között a tanácsadói összlétszám tekintetében max. 3 fő mértékű átcsoportosítást hajtson végre, igényeinek megfelelően)
Elvárt teljesítés: 1700 fő+ 20%, illetve átlag 3 tanácsadási alkalomból (eset) álló tanácsadási folyamat biztosítása/fő, így mindösszesen 5100 eset +20%
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

GINOP-5.1.1-15 kódszámú, Út a munkaerőpiacra kiemelt projekthez (azonosító szám: GINOP-5.1.1-15-2015-00001) kapcsolódó munkaerőpiaci mentori szolgáltatás biztosítása 
Ez a tevékenység a program célcsoportjaiba tartozó, a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain álláskeresőként, vagy egyéb módon nyilvántartott 25-64 év közötti személyek számára elsősorban egyéni, kisebb részt csoportos formában történő személyes segítségnyújtás, amely a szolgáltatásban részesülő személyek együttműködési kötelezettsége teljesítésének, a szolgáltatások, támogatások igénybevételének, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartásnak, az önálló munkába állásnak, vagy a munkahelyen történő beilleszkedésnek elősegítésére irányul. A szolgáltatás az ügyféllel közösen kialakított egyéni terv mentén haladva igazodik az ügyfél egyéni szolgáltatási szükségletéhez. 
Mentor az aki, az álláskereső vagy a járási hivatal más szolgáltatását igénybevevő, illetőleg a járási hivataltól támogatásban részesülő személy számára, személyes konzultáció alapján, az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, a képzésekben történő részvételhez, a vállalkozóvá váláshoz, az önálló munkába álláshoz, vagy a munkahelyen történő beilleszkedéshez személyes segítséget nyújt.
Az igényelt mentorok száma: 7 fő. A mentorok a tevékenységet változó munkahelyen végzik, egy fő tanácsadó a szolgáltatást több teljesítési hely illetékességi területén is nyújthatja. 
Ajánlatkérő a megjelölt mentori létszámtól összességében legfeljebb + 2 fő mértékben eltérhet
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a mentori szolgáltatás többletigénye esetén a fentebb részletezett kirendeltségi bontástól legfeljebb 2 fő mértékben eltérjen, valamint az összesen előírt 7 fő mentori létszámból 2 főt más kirendeltségi megvalósítási helyszínre igényeljen, szükség szerint a megjelölt teljesítési helyek (kirendeltségek) között a mentori összlétszám tekintetében max. 2 fő mértékű átcsoportosítást hajtson végre, igényeinek megfelelően)
Elvárt teljesítés: 1700 fő+ 20%, illetve átlag 3 szolgáltatási alkalomból (eset) álló folyamat biztosítása/fő, így mindösszesen 5100 eset +20%
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák

Ez a tevékenység a GINOP-5.2.1-14Ifjúsági Garancia program célcsoportjaiba tartozó, a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain álláskeresőként, vagy egyéb módon nyilvántartott 25 év alatti személyek számára elsősorban egyéni, kisebb részt csoportos formában történő személyes segítségnyújtás, amely a szolgáltatásban részesülő személyek együttműködési kötelezettsége teljesítésének, a szolgáltatások, támogatások igénybevételének, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartásnak, az önálló munkába állásnak, vagy a munkahelyen történő beilleszkedésnek elősegítésére irányul. A szolgáltatás az ügyféllel közösen kialakított egyéni terv mentén haladva igazodik az ügyfél egyéni szolgáltatási szükségletéhez. 
Mentor az aki, az álláskereső vagy a járási hivatal más szolgáltatását igénybevevő, illetőleg a járási hivataltól támogatásban részesülő személy számára, személyes konzultáció alapján, az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, a képzésekben történő részvételhez, a vállalkozóvá váláshoz, az önálló munkába álláshoz, vagy a munkahelyen történő beilleszkedéshez személyes segítséget nyújt.
Az igényelt mentorok száma: 7 fő. A mentorok a tevékenységet változó munkahelyen végzik, egy fő tanácsadó a szolgáltatást több teljesítési hely illetékességi területén is nyújthatja. 
Ajánlatkérő a megjelölt mentori létszámtól összességében legfeljebb + 2 fő mértékben eltérhet
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a munkaerőpiaci mentori szolgáltatás többletigénye esetén a fentebb részletezett munkavégzési hely szerinti bontástól legfeljebb 2 fő mértékben eltérjen, valamint az összesen előírt 7 fő mentori létszámból 2 főt más megvalósítási helyszínre igényeljen (szükség szerint a megjelölt teljesítési helyek között a mentori összlétszám tekintetében maximum 2 fő mértékű átcsoportosítást hajtson végre, igényeinek megfelelően).
Elvárt teljesítés: 2000 fő+ 20%, illetve átlag 3 alkalomból (eset) álló szolgáltatási folyamat biztosítása/fő, így mindösszesen 6000 eset +20%.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_10872_2017_7eb2f.pdf