„Baleset elhárítás és vegyvédelem” - szolgáltatási keretszerződés keretében

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: „Baleset elhárítás és vegyvédelem” - szolgáltatási keretszerződés keretében
Határidő: 2017-09-20 10:00:00
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Becsült érték: 480.000.000
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

„Baleset elhárítás és vegyvédelem” az alábbiak szerint: Vasúti vegyi elhárítás:
- veszélyes árukat szállító vasúti járművek tárolóterének, tároló tartályainak, edényeinek, szerelvényeinek rendellenes állapotából eredő szivárgások, fúvások, csepegések, szóródások megszüntetése,
- veszélyes áruval rakott kisiklott kocsik rakott állapotban történő emelésekor vagy zárttéri javításánál a szakmai felügyelet ellátása,
- tömörtelen tároló edényzet, tartály javíthatatlansága vagy ideiglenes javítása esetén döntés a kocsi továbbíthatóságáról vagy átfejtéséről és a továbbítás feltételeiről,
- a veszélyes anyagoknál az átfejtés végrehajtása, a biztonságos átrakás, átfejtés irányítása,
- baleset következtében sérült, siklott, felborult, veszélyes áruval rakott kocsiknál a sérülés ideiglenes helyreállítása, vagy intézkedés az átrakásra (átfejtésre), döntés az emelhetőségről és annak végrehajtásáról, 
- kiömlött veszélyes áruk esetében az elsődleges felszivattyúzás és a sürgős közömbösítés elrendelése, a közömbösítő anyagok kiválasztása, a kárelhárítás módjának meghatározása és szakmai irányítása - felitató anyaggal (perlit, homok) történő felszórás, közömbösítés (pl. baktériumkultúra kijuttatása szénhidrogén (CH) szennyezéskor) - a Megrendelő közreműködésével és a pályavasúti (hálózati) diszpécserrel egyeztetve.
- a pályavasúti diszpécseren keresztül, a Megrendelő közreműködésével intézkedik a mentesítő anyag helyszínre szállításáról, majd a vasúti pályán elvégzendő kármentesítéshez szükséges pályavasúti személyzet kirendeléséről,
- nagyobb környezetszennyezés esetén a MÁV SZK Zrt. Környezetvédelem értesítése a környezetszennyezés mértékének megállapítása a kármentesítési intézkedések megtétele érdekében.
- katasztrófavédelem szakembereivel való együttműködés, munkájuk segítése.
AT a vasúti vegyi elhárító készenléti szolgáltatást a szerződött év minden napján, naponta 24 órán keresztül lát el, továbbá vasúti vegyi elhárító szolgáltatást lát eseti megrendelés alapján. Továbbá a szerződés hatálya alatt Megrendelő - külön szolgáltatási díj ellenében - próbariasztást rendelhet el, mely eredményességére vonatkozó eljárások a szerződésben kerülnek szabályozásra.
Vasúti balesetelhárítói szolgáltatás: 
- A műszaki mentési és segélynyújtásban részt vevő mentési egységek feladata a bekövetkezett baleset során kisiklott járművek vágányra történő beemelése, vagy más járműre történő emelése, vagy űrszelvényen kívülre történő emelése.
- A műszaki mentési tevékenységet többvágányú pályaszakasz esetén úgy kell irányítani és végezni, hogy a forgalom megindítása érdekében legalább egy vágány mielőbb szabad legyen. 
- A kisiklott, rongálódott járműveket úgy kell mozgatni, hogy azokban, valamint az egyéb vasúti berendezésekben a lehető legkisebb kár keletkezzen. 
AT a vasúti balesetelhárító készenléti szolgáltatást a szerződött év minden napján, naponta 24 órán keresztül lát el, továbbá vasúti balesetelhárító szolgáltatást lát eseti megrendelés alapján. Továbbá a szerződés hatálya alatt Megrendelő - külön szolgáltatási díj ellenében - próbariasztást rendelhet el, mely eredményességére vonatkozó eljárások a szerződésben kerülnek szabályozásra.
Felhívjuk a figyelmet, hogy AK a tárgyi közbeszerzési eljárást folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le a 320/2015. (X.30.) K.r. rendelkezéseinek megfelelően, így az eljárás eredményeképpen kötendő szerz. a K.r. 12. § (5) bek. szerinti esetben és időpontban - azaz a K.r. 13. § 1. bek. a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány kiállítása esetén - vagy a 13. § (3) bek. szerinti esetben és időpontban lép hatályba, és a szerz-ből eredő kötelezettségek mindkét fél általi maradéktalan teljesítésével szűnik meg.

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_11667_2017_da0c0.pdf