FŐGÁZ Zrt. részére a budapesti gázmérő nélküli felhasználókkal kapcsolatos díjbeszedési tevékenység

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: FŐGÁZ Zrt. részére a budapesti gázmérő nélküli felhasználókkal kapcsolatos díjbeszedési tevékenység
Határidő: 2017-10-05 11:00:00
Ajánlatkérő: Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi tárgyalásos eljárás

Beszerzés tárgya:

Megbízási szerződés. Nyertes ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő földgázszolgáltatását Budapest területén igénybevevő átalánydíjas (gázmérő nélküli) felhasználók (továbbiakban: átalánydíjas felhasználók) adatainak nyilvántartása, a gázdíjak számlázása az Ajánlatkérő által átadott számlatételek alapján, valamint az elszámolt díjakat tartalmazó számlák bemutatása és teljeskörű ügyfélszolgálati tevékenység nyújtása a felhasználók részére. A megkötendő szerződés részét képezi továbbá az átalánydíjas követelések a nyertes ajánlattevő általi megvásárlása a Ptk. 6:193.-6:200. §-ai alapján.
Mennyiség:
688.000 db számla/év +/-5%

Nyertes ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) földgázszolgáltatását Bp. területén igénybevevő átalánydíjas (gázmérő nélküli) felhasználók adatainak nyilvántartása, a gázdíjak számlázása az AK által átadott számlatételek alapján, valamint az elszámolt díjakat tartalmazó számlák bemutatása és teljeskörű ügyfélszolgálati tevékenység nyújtása a felhasználók részére. A megkötendő szerződés részét képezi továbbá az átalánydíjas követelések a nyertes ajánlattevő általi megvásárlása a Ptk. 6:193.-6:200. §-ai alapján.
1.Törzs és számlázási adatok nyilvántartása, karbantartása
Nyertes ajánlattevő az AK-től kapott gázátalány törzsállomány alapján fogyasztási helyenként és fogyasztónként analitikusan nyilvántartja a számlázás alapjául szolgáló adatokat.
AK a számítógépes számlázáshoz szükséges, törzsállományra vonatkozó változásállományt a számlabemutatást megelőző hó 20-ig elektronikus úton adja át a nyertes ajánlattevőnek. Nyertes ajánlattevő a tulajdonosváltozásokat, névátírásokat, címjavításokat saját hatáskörben hajtja végre a számlabemutatást megelőző hó 20-ig. Nyertes ajánlattevő a végrehajtott változások, valamint a név-, címváltozások adatállományát elektronikus úton adja át az AK részére számlázást követő hónap 5-ig. Nyertes ajánlattevő minden hónap utolsó munkanapján teljes törzsállományt ad át AK részére.
2.Átalánydíjas gázszolgáltatás számítógépes számlázása és számlakészítés
Az AK által SFTP szerveren keresztül minden hónap 20. napjáig a tárgyhóban számlázandó ügyfélkörre vonatkozóan átadott háromhavi számlatételek alapján a nyertes ajánlattevő számlát készít, melyet az átadást követő hónapban nyújt be a fogyasztók részére.
3.Számlabemutatás a számlakötelezett fogyasztók részére
Nyertes ajánlattevő a számítógépes számlázást követően a számlák nyomtatásához szükséges adatállományt előállítja, a számlákat lehetőség szerint azonos időpontokban eljuttatja a Szerződés tárgyában rögzített fogyasztói kör részére.
4.Adatszolgáltatás az AK részére
Nyertes ajánlattevő az AK-nél on-line informatikai rendszeren keresztül, minimum 2 db terminálon térítésmentesen adatelérést biztosít. Nyertes ajánlattevő az adatbázis elérését munkanapokon 07-20 óráig biztosítja.
5.Statisztika
Nyertes ajánlattevő a havonta számlázott átalánydíjakról kerületi bontásban összesítő kimutatást ad át számlázást követő hó 1. munkanapjáig, továbbá papír alapon a hónap 6. munkanapjáig.
Nyertes ajánlattevő minden hónap első munkanapján elektronikus úton megküldi az AK részére a tárgyhónapban bemutatott számlák adatait tartalmazó ÁFA kimutatást teljesítési idő szerinti bontásban.
6.Ügyfélszolgálati tevékenység
Fogyasztói tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátása (szerződéses jogviszonnyal és szerződéses adatokkal, valamint folyószámlával és számlázással kapcsolatos tevékenység ellátása, és műszaki témával összefüggő tájékoztatás nyújtása)
7.Engedményezés
AK-nek, mint földgáz egyetemes szolgáltatói engedélyesnek - a mindenkor hatályos földgázipari jogszabályok, illetőleg AK mindenkor hatályos földgáz egyetemes szolgáltatási Üzletszabályzata szerinti - átalánydíjas (gázmérő nélküli) földgázfogyasztóival szemben a vonatkozó földgázipari jogszabályok szerinti egyetemes szolgáltatási/közüzemi szerződések alapján szolgáltatott földgáz mindenkori, a hivatkozott földgázfogyasztók által az AK részére rendszeresen megfizetendő átalánydíja fejében folyamatosan képződő, jövőben esedékessé váló földgáz átalánydíj követelései állnak fenn.
AK, mint Engedményező a Megbízási szerződés mellékletét képező Engedményezési (követelés adás-vételi) Szerződéssel az előző bekezdés szerinti folyamatosan keletkező jövőbeni földgáz átalánydíj követeléseit a Ptk 6:193.-6:200. §-ai alapján, az Engedményezési (követelés adás-vételi) Szerződésben foglalt feltételekkel a nyertes ajánlattevőre, mint Engedményesre átruházza. 
A feladatok részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_12424_2017_5a465.pdf