Keretmegállapodásos eljárás 18F-fluoro-dezoxi-glükóz (FDG) radiofarmakon vásárlására helyszínre szállítással 12 hónapra

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Keretmegállapodásos eljárás 18F-fluoro-dezoxi-glükóz (FDG) radiofarmakon vásárlására helyszínre szállítással 12 hónapra
Határidő: 2017-09-22 10:00:00
Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem
Becsült érték: 98.280.000
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

Forg. hozatali engedéllyel rendelkező 18F-fluoro-dezoxi-glükóz (FDG) radiofarmakon vásárlása helyszínre szállítással 12 hónapra, max. heti 5 alk-mal, éves szinten max. 252 napon.
Alkalmanként 3,7 GBq - 29,6 GBq (100-800 mCi) kalibrációs mennyiségű FDG radiofarmakon szállítása. 
A szerződés teljes időtartama alatt (12 hónap) össz. max. 7,5 TBq (201,6 Ci) kalibrációs mennyiségű FDG radiofarmakon szállítása. Kalibrációs időpont: 8:30
A 2005. évi XCV. tv. 5. § (1) bek. alapján a forg. hozatali engedély az arra hatáskörrel és illetékességgel rend. hatóság által kiadott, a gyógyszer embergyógyászati célra történő alkalmazhatóságát engedélyező hatósági határozat. Ha e törvény másként nem rendelkezik, gyógyszer csak akkor hozható forg-ba, ha forg-ba hozatalát a gyógyszerészeti államig. szerv vagy a 726/2004/EK eu. parlamenti és tanácsi rendelet, az 1901/2006/EK eu. parlamenti és tanácsi rendelet vagy az 1394/2007/EK eu. parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Bizottság engedélyezte.

Forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező 18F-fluoro-dezoxi-glükóz (FDG) radiofarmakon vásárlása helyszínre szállítással 12 hónapra, maximum heti 5 alkalommal, éves szinten maximum 252 napon.
Alkalmanként 3,7 GBq - 29,6 GBq (100-800 mCi) kalibrációs mennyiségű FDG radiofarmakon szállítása. 
A szerződés teljes időtartama alatt (12 hónap) összesen maximum 7,5 TBq (201,6 Ci) kalibrációs mennyiségű FDG radiofarmakon szállítása.
Kalibrációs időpont: 8:30
Az értékelés módja a 16/2012(XII.23.) Korm.rend. 6. § (3) bekezdése alapján a Kbt. 76. § (6) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár, mint az egyedüli értékelési szempont.
Fő fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a keretmegállapodást több ajánlattevővel kívánja megkötni, majd közvetlen megrendelések kapcsán kerül sor a beszerzés megvalósítására.
Az egyes közvetlen megrendelések ellenértékét ajánlatkérő a teljesítésigazolással ellátott számla kézhezvételétpl számított 60 napon belül banki átutalással egyenlíti ki, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, valamint az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A §-a szerint. 
Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint. 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra. A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_10761_2017_db0be.pdf