Mobiltelefonok beszerzése

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Mobiltelefonok beszerzése
Határidő: 2017-09-28 10:00:00
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Becsült érték: 1 000 000 000
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

Keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére mobiltelefonok beszerzésére.

1. Árubeszerzés, a műszaki leírásban előírtak és a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező excel (xlsx) fájl szerint. Valamennyi (40 db) sorra kötelező az ajánlattétel.
2. Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon /14/2012. (VI.8.) NFM utasítás/ felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
3. Keretszám: 5
4. A Kbt. 77. § (5) bekezdés szerint ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma, akkor az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott.
5. A Kbt. 81.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. 
6. A Kbt. 81.§ (5) bekezdés alapján ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében végzi el a bírálatot.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy az eljárás 1. részében alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.
8. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről. Az elektromos és elektronikai berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló 443/2012 (XII. 29.) Kormányrendelet előírásait be kell tartani, az összes megajánlott termékre biztosítani kell a saját, vagy a gyártó által működtetett rendszeren keresztül. Intézményi igény esetén a veszélyes hulladék elszállítását, átvételét biztosítani kell.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempontját alkalmazza az ajánlatok értékelésekor.
10. Az értékelés a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (a továbbiakban: „Útmutató”) alapján az 1. mellékletben megadottak szerint történik: a „Szerződéses összár (nettó)” esetében - A.1.ba) pontja szerint fordított arányosítással; „A kötelező jótállási idő feletti vállalás összesen (hónap)” esetében - A.1.bb) pontja szerint egyenes arányosítással. Valamennyi értékelési szempont esetében a pontskála felső határa 10 pont, a pontskála alsó határa 0 pont.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározza, hogy a mobil készülékekre (akkumulátorral együtt értendő) megajánlott jótállási idő minimum 12 hónap. A jótállási idő legkedvezőbb szintje 36 hónap, melynél kedvezőbb ajánlati elem az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot kap.
12. Az értékelési szempontok részletes kifejtését a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
13. Több gazdasági szereplő termékportfóliójában teljes körűen elérhetők azon különböző kategóriájú mobiltelefonok, melyek megfelelnek a közbeszerzési dokumentációban alkalmazott műszaki feltételeknek és a kategóriáknak, erre tekintettel a beszerzés tárgyának jellege, az eszközök funkciója, valamint a szerződéshez kapcsolódó körülmények alapján nem indokolt a részekre történő ajánlattétel biztosítása.
További feltételek - a kiadóhivatal karakter korlátozása miatt - a VI.4.3) pontban találhatóak.

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_11982_2017_78411.pdf