ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - A SkillStar 2018 Nonprofit Kft. részére marketing folyamatvezető ügynökségi (LEAD) szolgáltatás nyújtása

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - A SkillStar 2018 Nonprofit Kft. részére marketing folyamatvezető ügynökségi (LEAD) szolgáltatás nyújtása
Határidő: 2017-09-14 15:00:00
Ajánlatkérő: SkillStar 2018 Nonprofit Kft.
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Nemzeti nyílt

Beszerzés tárgya:

A EuroSkills Budapest 2018 elnevezésű szakmák Európa-bajnokságával összefüggő lead ügynökségi feladatok teljes körű ellátása.
A lead ügynökséget a koordináció és a stratégia hazai és nemzetközi színtereken történő megvalósításához, azaz a Projekt disszeminációjának elvégzésére választják ki, és az alábbi feladatok teljesítését várják el.
 kommunikációs és médiakampánytervezési, -előkészítési feladatokban való közreműködés;
 kommunikációs stratégia tervezése, végrehajtásának folyamatos felügyelete, támogatása;
 a kreatív üzenetek és aktivációk kidolgozásában való közreműködés;
 projektszintű ügynökségi portfólió napi szintű felügyelete, koordináció;
 teljes körű stratégia tervezése és szervezése, ami összhangban van a WorldSkills Europe, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a kormány szakképzéshez kapcsolódó kommunikációs és marketing céljaival, kialakított normáival;
 egypontos kapcsolattartás az Ajánlatkérő oldali, feladatra delegált PR szakreferenssel;
 mediátor funkció (Ajánlatkérő oldali szakértőkLEADÜgynökségek);
 kommunikációs és médiakampány-integritás megteremtése, a tervezés tartása, teljesítések felügyelete, problémaeszkaláció;
 felhasznált médiaeszközök és eredmények regiszterének létrehozása, begyűjtés, átadás;
 egyes ügynökségi teljesítések minőségi átadás-átvételében való közreműködés (lektorálás és validáció), illetve a szakmai teljesítések igazolásának folyamatszintű támogatása (TIG szövegezés előkészítése, szükséges egyeztetések lefolytatása);
 1 fő key account projektre történő delegálása, intenzív kapcsolattartás és szakmai konzultáció biztosítása;
 havi szintű riportálás (beszámoló az időszaki tevékenységről, előrehaladásokról);
 átfogó záró beszámoló a tevékenység zárásakor (szinopszis és megfeleltetés)
 a kampányokhoz kötődő feladatok koordinálása és kiszervezése.
A teljesítés során létrejövő kimeneti eredménytermékek:
 kidolgozott kreatív üzenetek és aktivációk;
 médiaeszköz-regiszterek (print, online, hirdetések, organikus és fizetett megjelenések);
 időközi lead riportok
 záró lead beszámoló (1 db).
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a Dokumentáció (Közbeszerzési dokumentum) tartalmazza.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 6 éven (Ajánlatkérő a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli a 6 év időtartamot) belül nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti (marketing folyamatvezető ügynökségi szolgáltatás) szolgáltatásra vonatkozó az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db referenciával, mely referencia oktatáshoz, vagy képzéshez, vagy szakképzéshez, vagy pályaválasztáshoz kapcsolódó kommunikációval kapcsolatos és ellenértéke legalább nettó 5 millió HUF.

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
VMC Consulting Kft.
Cím: 1146 Budapest, Thököly út 114/B. félemelet 2.
Címzett: dr. Varga Endre
Telefon: +36 302027111
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690

A gazdasági szereplők érdeklődésüket az eljárás iránt a kozbeszerzes@vmcconsulting.hu e-mail címre küldött e-mail kérelemmel, vagy a +36 17996690 fax számra küldött fax kérelemmel jelezhetik és igényelhetik az eljárás dokumentumait. Ajánlatkérő kéri a tisztelt gazdasági szereplőket, hogy amennyiben faxon nyújtják be kérelmüket, abban az esetben e-mail útján is szíveskedjenek az igényüket ajánlatkérő részére jelezni.
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen és teljes terjedelemben elektronikus úton (e-mail) bocsátja az érdeklődők rendelkezésére.
Az érdeklődés jelzésének az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- eljárás megnevezése,
- gazdasági szereplő neve, székhelye (levelezési címe),
- a kapcsolattartó személy neve, e-mail címe, telefonszáma.

Eljárást megindító felhívás letöltése: Összefoglaló_tájékoztatás_lead_3a59c.pdf