ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 2017. évi karácsonyi díszítő világítása

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 2017. évi karácsonyi díszítő világítása
Határidő: 2017-09-14 12:00:00
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Nemzeti nyílt

Beszerzés tárgya:

A Vállalkozó feladatát képezi a karácsonyi díszítő világítás kiépítése, üzemeltetése, bontása
valamint díszítő elemek biztosítása a megadott helyszíneken.
A díszítő világítás részére külön áramvételezési lehetőségek (csatlakozások) és hálózat
kiépítése mely a fővárosi díszítő világítás működési idejével azonos időszakban üzemel
(közvilágítással együtt kapcsol be és minden nap éjfélig üzemel, kivétel újév napja, ekkor a
közvilágítással együtt kapcsol ki).
A Vállalkozó feladata és költsége az Ajánlatkérő által díszítésre kijelölt területen a szükséges
szakfelügyeletek, feszültségmentesítések megrendelése és a díszítésre kijelölt területen az
esetleges oszlophasználati szerződések megkötése az Ajánlattevő által díszíteni kívánt
oszlopok tulajdonosaival (az ajánlati áraknak ezeket tartalmazni kell). Köteles az építési és
felvonulási terület vagyon-tűzvédelmének biztosítását, valamint a munkavédelmi előírások
betartását megszervezni. E kötelezettségek megszegéséből eredő bármely kárt vétkességre
tekintet nélkül Vállalkozó viseli.
A megrendelő vállalja, hogy a díszítő világítás időtartama alatt fogyasztott villamos energia
értékét közvetlenül az ELMŰ Nyrt-gal rendezi (az ajánlati árnak ezt nem kell tartalmaznia),
továbbá vállalkozói teljesítéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzéséhez a
lehetőségéhez mérten segítséget nyújt.
Helyszínek:
A díszítő elemek (LED-es fényfüzérek és motívumok) beszerzése Ajánlattevő feladatát
képezik.
1. Budapest XI. kerület Bartók Béla úton (Szent Gellért tér - Kosztolányi Dezső tér közötti
szakaszon) 170 db fa díszítése 830 db 12 méteres LED –es füzérrel
2. Budapest XI. kerület Bartók Béla úton (Szent Gellért tér - Kosztolányi Dezső tér közötti
szakaszon) 81 db közvilágítási lámpaoszlop díszítése „HÓPIHÉS OSZLOPKAR”
motívummal
3. Budapest XI. kerület Szent Gellért téren és Kosztolányi Dezső téren (Feneketlen tó
környékén) 25 db közvilágítási lámpaoszlop díszítése oszloponként 3 db „SZIKRÁZÓ
TŰZIJÁTÉK” motívummal
4. Budapest XI. kerület Bartók Béla úton (Kosztolányi Dezső tér – Tétényi út közötti
szakaszon) 31 db közvilágítási lámpaoszlop díszítése „HÓPIHÉS OSZLOPKAR”
motívummal
5. Budapest XI. kerület Tétényi úton (Bartók Béla út – Etele út közötti szakasz) 75 db
közvilágítási lámpaoszlop díszítése „HOLDAS HÓKRISTÁLY OSZLOPKAR” motívummal

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított
– árbevétele a felhívás megküldésének napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt
üzleti év összességében nem éri el a nettó 22.000.000,- Ft-ot.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás megküldésének napját megelőző
három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége
megkezdése óta eltelt üzleti évek teljes nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt
összeget.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás megküldésének
napját megelőző 3 évben (36 hónapban) összességében legalább nettó 16.800.000,- Ft értékű
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített közterületi karácsonyi díszítő
világításra és/vagy közvilágítási hálózat szerelésre vonatkozó referenciával vagy
referenciákkal.

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
1061 Budapest, Andrássy út 17. II. emelet 9. ajtó
Címzett: dr. Schneider Viktória
Fax: +36 17961001
Email: schneider.viktoria@provitalzrt.hu

Az érdeklődés jelzése:
Az érdeklődő gazdasági szereplők kötelesek az érdeklődés jelzésekor pontosan meghatározni, hogy az ajánlatkérő mely eljárásával kapcsolatban érdeklődnek, a szerződés tárgyának II.1.2) pont szerinti megjelölésével.
Az eljárás iránti érdeklődésben a gazdasági szereplő köteles megadni a nevét, székhelyét és azt az elektronikus levélcímet vagy fax számát, amin az eljárással kapcsolatos kommunikációt folytatja.
Az érdeklődés jelzésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 41. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az elektronikus úton tett nyilatkozatot a gazdasági szereplőknek nem szükséges elektronikus aláírással ellátni.

Az eljárásra vonatkozó információk:
Az ajánlatkérő köteles legalább három – a Közbeszerzési Hatóság felé előzetesen megjelölt – gazdasági szereplőnek megküldeni az eljárást megindító felhívást, valamint rajtuk kívül mindazoknak a gazdasági szereplőknek is, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.
Az eljárást megindító felhívást a gazdasági szereplők részére egyidejűleg, közvetlenül írásban kell megküldeni legkésőbb az összefoglaló tájékoztatás megküldésétől számított tizenkét hónapon belül. Ajánlatkérő az V.1.1) pontban meghatározott napon, az érdeklődés jelzésének lejárta után tervezi megküldeni az eljárást megindító felhívást.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat legkésőbb a felhívás megküldésének napján az 57. § rendelkezéseinek megfelelően rendelkezésre bocsátja.
Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni, olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor ismerteti, hogy mely gazdasági szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást.

Egyéb információk:

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a szerződés teljesítésének időtartama 2017. december 06. napjától 2018. január 06. napjáig tart.

Eljárást megindító felhívás letöltése: ÖT_Újbuda_Karácsonyi díszvilágítás_68e28.pdf