ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - Jármű fényforrások (különféle izzók) beszerzése

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - Jármű fényforrások (különféle izzók) beszerzése
Határidő: 2017-09-15 12:00:00
Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Nemzeti nyílt

Beszerzés tárgya:

Teljes mennyiség: 65 246 db /12 hónap

Ajánlatkérő a Keretösszeg -20%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.

A szerződésben rögzítésre kerül a szerződés alapján felhasználható keretösszeg, mely a következők szerint kerül meghatározásra.

Keretösszeg = Ajánlati összár (mennyiségi eltérés és opció nélkül)/12 * a szerződés időbeli hatálya (hónap)

A mennyiség a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával került meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiség. A tapasztalati mennyiség az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélkül számított ajánlati összár meghatározásához került megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiség ezen tapasztalati mennyiségtől eltérhet.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények:

P1.  A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen, a közbeszerzés tárgya (jármű fényforrások (különféle izzók) szállítása) szerinti  – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte a 8 millió forintot.

        A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő, amennyiben mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, de működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya (jármű fényforrások (különféle izzók) szállítása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a fentiekben meghatározott mértéket.

Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények:

 

M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az általa megajánlott és szállítani kívánt termékek gyártója rendelkezik jármű fényforrások gyártására vonatkozóan a gyártónál működő hatályos ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel, vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal igazolja ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvány meglétét.

 

Amennyiben Ajánlattevő több gyártó termékére nyújt be ajánlatot abban az esetben minden gyártó ISO 9001 minőségirányítási rendszer tanúsítványát vagy az azzal egyenértékű iratot csatolni kell.

 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: e-mail: kozbeszerzes@bkv.hu, fax: +36 1 322 6438

A gazdasági szereplő érdeklődését a következők szerint jelezheti:
1. postai vagy közvetlen kézbesítés útján a BKV Zrt. székházában (1072 Budapest, Akácfa utca 15.) B303 iroda, hétfőtől péntekig 8-14 óra között,
2. fax levélben a (+36) 1 322-6438 számom
3. e-mailen a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail címen (az elektronikus úton tett nyilatkozatot a gazdasági szereplőknek nem szükséges elektronikus aláírással ellátni).
Kérjük, hogy adja meg a gazdasági szereplő nevét, cégjegyzék számát, adószámát, továbbá a kapcsolattartó személy nevét, telefon és faxszámát, valamint e-mail címét és hivatkozzon az eljárás jelen tájékoztató II.1.2. pontjában meghatározott tárgyára és a BKV Zrt. T-300/17. számra.

Eljárást megindító felhívás letöltése: Összefoglaló tájékoztatás_d3bca.docx