ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - „Kiválasztás külső támogatása a HungaroControl Zrt. részére”

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - „Kiválasztás külső támogatása a HungaroControl Zrt. részére”
Határidő: 2018-03-22 08:00:00
Ajánlatkérő: HungaroControl Zrt.
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Nemzeti nyílt

Beszerzés tárgya:

1 és 2. rész vonatkozásában:
Előzmények:
A HungaroControl Zrt. (a továbbiakban: HC) számára stratégiai fontosságú a megfelelő emberi erőforrás biztosítása. Kiemelten fontos ez a vállalat vezetői és kulcsfeladatait ellátó pozíciókban, amelyek letéteményesei a vállalat stratégiai céljai elérésének. A vállalat - saját toborzás-kiválasztási tevékenysége mellett - a jövőben is igénybe kíván venni professzionális szolgáltatót toborzás-kiválasztási tevékenységéhez: (1) a szolgáltatás révén biztosítva a toborzás-kiválasztás hatékonyságát és eredményességét a jelen munkaerőpiaci helyzetben, és (2) direkt keresés révén gyorsítva a megfelelő jelöltek felkutatásának folyamatát.
Ajánlatkérő az alábbi szolgáltatási csomagra kér ajánlatot:
Direkt Keresés Csomag a középvezetők, szakértők és kulcsemberek keresésére és kiválasztására.
Elvárt folyamat és leszállítandók:
A Direkt Keresés Csomagban elvárt minden megrendelésnél a keresési profilba illő 3-5 olyan jelölt tesztelése, előszűrése, az előszűrés riportjának átadása, olyan jelöltek bemutatása, amelyek Megbízó elvárásainak maradéktalanul megfelelnek, továbbá igény szerint a jelöltek Megbízó székhelyén történő interjúján való részvétel, valamint a kiválasztási folyamat és döntés Megbízói igényekhez maximálisan alkalmazkodó támogatása, facilitálása.
1. rész keretösszege: 23.000.000.- Ft
2. rész keretösszege: 24.000.000.- Ft

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
1. rész vonatkozásában:
P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben az ajánlati felhívás megküldést megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (direkt keresési szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 17.000.000,- Ft-ot.
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben az Ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik szerződésszerűen teljesített, beszerzés tárgya (direkt keresési szolgáltatás) szerinti összesen legalább 7 db referenciával, melyből legalább 5 db referencia középvezetői pozícióra vonatkozik. Ajánlatkérő 1 db referencia alatt 1 db direkt keresést ért.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik legalább 3 fő felsőfokú (egyetem, főiskola) végzettséggel rendelkező szakemberrel, akik toborzási területen szerzett legalább 3 éves direkt keresési tapasztalattal rendelkeznek.
2. rész vonatkozásában:
P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben az ajánlati felhívás megküldést megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (direkt keresési szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 17.000.000,- Ft-ot.
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben az Ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik szerződésszerűen teljesített, beszerzés tárgya (direkt keresési szolgáltatás) szerinti összesen legalább 7 db referenciával, melyből legalább 5 db magas kockázatú iparági tapasztalatra vonatkozik (pl. gyógyszeripar). Ajánlatkérő 1 db referencia alatt 1 db direkt keresést ért.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik legalább 3 fő felsőfokú (egyetem, főiskola) végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki toborzási területen szerzett legalább 3 éves direkt keresési és közülük legalább 1 fő nemzetközi keresési tapasztalattal is rendelkezik.

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: hc@szilioffice.hu

1. Az érdeklődését jelző gazdasági szereplő az I.2) pontban megjelölt kapcsolattartási címre küldendő e-mail tárgyában a következőt tüntesse fel: „Érdeklődés jelzése a „Kiválasztás külső támogatása a HungaroControl Zrt. részére” tárgyú eljárás kapcsán”
2. Megjegyzés a II.1.4) ponthoz:
A szerződés időtartama a szerződéskötéstől számított 36 hónap, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig.
3. Megjegyzés a III.1) ponthoz:
Szakmai ajánlat értékelési részszempont részei:
2.1. A szakmai ajánlat kidolgozottságának minősége
2.2. Az ajánlatban feltűntetett toborzási eszköztár bemutatásának részletezettsége és minősége
2.3. Az ajánlatban feltüntetett kiválasztási módszertan bemutatásának részletezettsége és szakmai megalapozottsága (mennyire támogatja az eredményes és hatékony munkavégzést)
4. Az ajánlatot mindkettő rész tekintetében be lehet nyújtani, azonban ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 61. § (6) bekezdésében foglaltak alapján ugyanazon ajánlattevő legfeljebb egy részben lehet az eljárás nyertese. Amennyiben ajánlattevő az étékelési szempontok alapján mindkettő részben a legkedvezőbb ajánlatot tette, úgy a nagyobb keretösszegű részben kerül nyertesként kihirdetésre. Ha valamely ajánlattevő nem nyilvánítható egy adott rész tekintetében nyertesnek, az értékelési szempontok alapján soron következő ajánlattevő lesz a nyertes ajánlattevő.