ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - Napelemes közvilágítási lámpák beszerzése

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - Napelemes közvilágítási lámpák beszerzése
Határidő: 2017-09-20 08:00:00
Ajánlatkérő: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Nemzeti nyílt

Beszerzés tárgya:

Ajánlatkérő rendelkezésére álló keretösszeg bruttó 40 millió Ft, de Ajánlatkérő a keretösszeg 70 % ára vállal megrendelési kötelezettséget. Ajánlattevő felszerelt lámpára vonatkozó megajánlott egységára (mely tartalmazza: napelem panel, akkumulátor, töltésvezérlő, lámpa, oszlop, telepítési, szerelési és minden egyéb költséget) határozza meg a pontos mennyiséget. A szerződött mennyiség meghatározásának módja: a rendelkezésre álló összegbe beleférő lehető legtöbb darabszámú, minden költséget tartalmazó lámpa. A lámpák és a tartó oszlopok részletes leírását, elvárt műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
P.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban bármely – a cégnyilvántartásban szereplő – számlavezető pénzügyi intézmény által vezetett pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorba állítás volt. Ajánlatkérő a sorba állítás kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P.2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlatok bontásának időpontjában nem rendelkezik érvényes, a tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítással, amely legalább 10.000.000 Ft/év és káreseményenként legalább 2.000.000 Ft összeghatárig kárfedezetet nyújt.
P.3.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás megküldésének napját megelőző 3 lezárt üzleti évben a jelen beszerzés tárgya szerinti napelemes közvilágítási lámpák beszerzése és telepítése vonatkozó – általános forgalmi adó nélkül számított –árbevételének összege nem érte el a 18.000.000,- forintot.
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, 1 db legalább 30 db napelemes közvilágítási lámpatest beszerzésére és telepítésére vonatkozó, szerződésenként legalább nettó 18.000.000 Ft/év ellenszolgáltatási értékű a jelen beszerzés tárgya szerinti referenciával.
M2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 3 fő, legalább 1 éves (12 hónapos) villanyszerelői és/vagy villamos hálózat szerelői szakmai tapasztalattal rendelkező villanyszerelő és/vagy villamos hálózat szerelő szakmunkással, akik közül
a) legalább 2 fő KIF FAM (kisfeszültségű feszültség alatti munkavégzés) végzettséggel és legalább 1 éves (12 hónapos) kisfeszültségű feszültség alatti munkavégzésre vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező szakember;
b) legalább 1 fő, legalább 1 éves (12 hónapos) érintésvédelmi felülvizsgálói szakmai tapasztalattal rendelkező, az érintésvédelmi felülvizsgálatot végző szakember.
Az M.2. követelménynek meg lehet felelni úgy is, ha egy személy a szakképzettség és szakmai tapasztalat vonatkozásában több előírásnak is megfelel, de legalább 2 fő szakember megajánlása kötelező.
M.3. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 14001, ISO 9001, ISO 50001, MSZ 28001 tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés szerint az egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival.
M.4. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a Magyar Energia és Közműszolgáltatási Hivatal (MEKH) közvilágítás üzemeltetői engedélyével.
M.6 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem csatolja a megajánlott lámpatest típusok egy-egy mintapéldányát.

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: kozbeszerzes@erd.hu; fax: 23/522-384

Eljárást megindító felhívás letöltése: 19_osszefoglalo_tajekoztatas_20_0d6b8.pdf