ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása
Határidő: 2017-09-14 10:00:00
Ajánlatkérő: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Nemzeti nyílt

Beszerzés tárgya:

1.1. Biztosított telephely, a kockázatviselés helye:
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) 7031 Paks, Pf. 12., Hrsz.: 8803/2
1.2. Biztosítási fedezet, biztosítási összeg:
Biztosítási összeg: 37.581.210.072 Ft, a műszaki dokumentációban részletezettek szerint (bruttó nyilvántartási értéken).
Biztosított költségtérítések: 100.000.000 Ft biztosítási eseményenként és évenként (dekontaminációs költségek kivételével).
1.3. Limitek, szublimitek:
Kártérítési felső határösszeg: 20.000.000.000 Ft biztosítási eseményenként és az időszakra összesen.
Szublimitek:
Villámcsapás másodlagos
hatása: 5.000.000 Ft biztosítási eseményenként és az időszakra összesen
Biztosított költségtérítések: 100.000.000 Ft biztosítási eseményenként és az időszakra összesen
Nukleáris kiterjesztő záradék
alapján felmerülő költségek: 1.000.000.000 Ft biztosítási eseményenként és az időszakra összesen
1.4. Önrészesedés:
Villámcsapás másodlagos hatása: 1.750.000 Ft biztosítási eseményenként
Egyéb esetekben, a nukleáris
kiterjesztő záradékra is kiterjedően: 100.000.000 Ft /káresemény
A közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
P1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás megküldésnek napját megelőző, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben vagy ha nem működik Ajánlatkérő által előírt egy év óta, akkor amióta a ajánlattevő megkezdte a tevékenységét, a közbeszerzés tárgyából [nukleáris kockázatokra kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások] származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele (díjbevétele) összesen nem éri el a nettó 24 millió forintot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont]
M1./ Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 3 évben (de 6 évnél nem régebben megkötött)- önállóan vagy együttbiztosítás keretében teljesített- összesen legalább 1 db olyan, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, nukleáris kockázatokra kiterjedő vagyonbiztosítási szerződéssel (referenciával), amely szerződésben a biztosított vagyonérték legalább bruttó 28 milliárd Ft.

Az érdeklődés jelzése:
Az érdeklődő gazdasági szereplők kötelesek az érdeklődés jelzésekor pontosan meghatározni, hogy az ajánlatkérő mely eljárásával kapcsolatban érdeklődnek, a szerződés tárgyának II.1.2) pont szerinti megjelölésével.
Az eljárás iránti érdeklődésben a gazdasági szereplő köteles megadni a nevét, székhelyét és azt az elektronikus levélcímet vagy fax számát, amin az eljárással kapcsolatos kommunikációt folytatja.
Az érdeklődés jelzésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 41. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az elektronikus úton tett nyilatkozatot a gazdasági szereplőknek nem szükséges elektronikus aláírással ellátnia.
Az eljárásra vonatkozó információk:
Az ajánlatkérő köteles legalább három – a Közbeszerzési Hatóság felé előzetesen megjelölt – gazdasági szereplőnek megküldeni az eljárást megindító felhívást, valamint rajtuk kívül mindazoknak a gazdasági szereplőknek is, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.
Az eljárást megindító felhívást a gazdasági szereplők részére egyidejűleg, közvetlenül írásban kell megküldeni legkésőbb az összefoglaló tájékoztatás megküldésétől számított tizenkét hónapon belül. Ajánlatkérő az V.1.2) pontban meghatározott napon, az érdeklődés jelzése határidejének lejártát követően tervezi megküldeni az eljárást megindító felhívást.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat legkésőbb a felhívás megküldésének napján a Kbt. 57. § rendelkezéseinek megfelelően rendelkezésre bocsátja.
Az eljárásban kizárólag azon gazdasági szereplők tehetnek majd ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldi. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldi, jogosult közösen ajánlatot benyújtani olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.

Eljárást megindító felhívás letöltése: K5100_002_18_Osszefoglalo_tajakoztatas_20170830_e1221.pdf