ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - Szadai öntözőtelep kialakítása

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - Szadai öntözőtelep kialakítása
Határidő: 2017-07-24 14:00:00
Ajánlatkérő: TOTYAFARM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Nemzeti nyílt

Beszerzés tárgya:

Ajánlatkérő felhívja gazdasági szereplők figyelmét, hogy az érdeklődésük jelzésére szolgáló elérhetőség:
LAPIDARIS Gazdasági Tanácsadó Kft
képviseli: Molnár Tibor ügyvezető
cím: 6320 Solt, Törley B. utca 14.
e-mail: kozbeszerzes.lapidaris@gmail.com,
telefon: + 36 30 94 53 516
fax: +36/78/488077

1. rész: A Szadai öntözőtelepen vízkivételi mű létesítése szivattyúház építésével, speciális
búvárszivattyúval és tartozékaival, (P2=126kW, nh 82%, Pn =130 kw, 250A, 400V, 50Hz,
direkt-indítású), elektromos rendszer vezérlésének tervezésével és kivitelezésével. A rendszer
vezérléséhez napelemes rendszer tervezése és kivitelezése, valamint az ehhez kapcsolódó
terepszint alá telepített nyomócső rendszer kiépítése 484 méter hosszban. Rendszer üzembe
helyezése a 35300/5862-13/2016.ált. számú vízjogi létesítési engedély alapján.
2. rész: „Szadai öntözőtelep kialakításához” 1 db öntözőgép beszerzése, összeszerelése és
üzembe helyezése. Az öntözőgép műszaki paramétereiben olyan, mint a BAUER
CENTERSTAR 9000 öntözőgép 168EL + corner 325m VRI vezérléssel, vagy azzal
egyenértékű. Öntözőgép minimum vízkapacitása 60,1 m3/h, maximális vízkapacitása 130
m3/h.
Az öntözőgép helyszínre történő szállítása, összeszerelése, beüzemelése, riasztó rendszerrel
történő ellátása.
Meteorológia mérőműszer (meteorológiai állomás) beszerzése léghő-páratartalom-csapadék
mérésére. Olyan, mint a iMETOS eco d3 állomás, vagy azzal egyenértékű.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy csak I. osztályú és minőségű anyagok építhetőek be,
ahol az összeszerelési és összeépítési munka is csak I. osztályú minőségű lehet.
Ajánlatkérő használt gép és anyag beépítést nem fogad el.
Az összefoglaló tájékoztatásban, illetve a felhívásban, vagy más dokumentumban használt márka,
vagy típus nevek kizárólag a jelleg és minőség meghatározását szolgálják!
Amennyiben Ajánlattevő más márkájú vagy típusú anyagot vagy árut jelöl meg ajánlatában, úgy
annak minden paraméterében egyenértékűnek kell lennie a közbeszerzési dokumentumokban leírt
anyaggal vagy áruval. A megfelelést vagy egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolni. A
megfelelést vagy egyenértékűséget gyártótól származó nyilatkozattal, vagy független és
jogosultsággal rendelkező szakmai szervezet által kiadott, hiteles minőségi tanúsítvánnyal lehet
igazolni. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az első részben leírt építési
beruházáshoz jogerős vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik.
A teljes, részletes műszaki adatokat ajánlattételi dokumentum tartalmazza.
A garanciális időtartamot egész hónapban kell megadni.

MINDKÉT RÉSZRE VONATKOZÓAN.
P/1. Csatolja az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóit (mérleg+eredménykimutatás a kiegészítő melléklete nélkül,
ha a letelepedés szerinti ország joga előírja a közzétételt). Amennyiben a kért beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő
ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban
nem szükséges (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b.)
M/1. Ajánlattevő mutassa be a 321/215. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja
alapján az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított három év (36 hónap)
legjelentősebb közbeszerzés szerinti referenciáit. A 321/215. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2)
bekezdése alapján az igazolás tartalmazza a legalább a következő adatokat:
· az építési munka műszaki tartalmának rövid leírását oly módon, hogy az előírt
alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen,
· a teljesítés idejét (év/hó/nap),
· a teljesítés helyét,
· a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezését,
· az információt adó nevét, elérhetőségét,
· az ellenszolgáltatás nettó összegét,
· nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.

Érdeklődés jelzése során az alábbi információkat kérjük megadni:
- gazdasági szereplő neve
- székhelye
- telefon és fax száma
- elektronikus levelezési címe
- közbeszerzés tárgya (II.1.2. pont alapján)

Eljárást megindító felhívás letöltése: ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS (1)_7b593.pdf