ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével
Határidő: 2018-03-21 17:00:00
Ajánlatkérő: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Nemzeti nyílt

Beszerzés tárgya:

„Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 jelű pályázat keretében 1 részben – Báránd”

„Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 jelű pályázat keretében 1 részben – Báránd”
CPV- KÓDOK
45000000-7 Építési munkák
45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45210000-2 Magasépítési munka
45220000-5 Mérnöki és építési munkák
45223300-9 Parkolóhely, pihenőhely építése
45310000-3 Villamos szerelési munka
45315100-9 Villamos gépészeti szerelési munkák
45315300-1 Villamos hálózati szerelés
45320000-6 Szigetelési munka
45331000-6 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45332000-3 Víz-, gázvezeték-szerelési és alagcsövezési munka
45350000-5 Gépészeti szerelések
45100000-8 Terepelőkészítő munkák
45400000-1 Épületbefejezési munka
45421153-1 Beépített bútor szerelése
45421151-7 Beépített konyhák szerelése
MENNYISÉGE
Támogatott lakhatást biztosító 4 db új lakóház (300 m2 alatti, 12 férőhelyes) létesítése a kiviteli dokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
Hagyományos épületszerkezetű, földszintes, magastetős lakóépület 4 db:
- 4161 Báránd, Hangás-dűlő Hrsz.: 065/7, 1 db 190,52 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakóépület;
- 4161 Báránd, Hangás-dűlő Hrsz.: 065/8, 1 db 184,08 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakóépület;
- 4161 Báránd, Hangás-dűlő Hrsz.: 065/9, 1 db 190,52 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakóépület;
- 4161 Báránd, Hangás-dűlő Hrsz.: 065/10, 1 db 184,08 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakóépület;
A részletes feltételeket a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG
Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha:
P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik összesen nettó 136.800.000,- Ft közbeszerzés tárgya (magasépítési tevékenység) szerinti árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG
Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha:
M.1.a) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M.1.b) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egy szakember több pozícióra is jelölhető, egy szakemberrel, több alkalmassági feltétel is teljesíthető.
M.2. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárult), összesen legalább nettó 560 m2 magasépítési tevékenység tárgyú referenciával.

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
Lebonyolító neve: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.
Postai vagy közvetlen kézbesítés esetén: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/18.
Fax: +36 1 225 1230
E-mail: zsinka.bea@oeszy.hu

A gazdasági szereplők érdeklődésüket az eljárás iránt az alábbi adatok megküldésével jelezhetik:
- érintett közbeszerzési eljárás megnevezése (II.1.2.),
- érdeklődő gazdasági szereplő neve,
- székhelye,
- adószáma,
- kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, fax száma.
A regisztrálási adatok megküldése tekintetében irányadók a Kbt. 41. § (2) bekezdésében foglaltak, azzal az eltéréssel, hogy az elektronikus úton tett nyilatkozatot a gazdasági szereplőknek nem szükséges elektronikus aláírással ellátnia, tehát az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők regisztrációs igényüket kötelesek közvetlen kézbesítés vagy fax útján, illetve elektronikus dokumentumba foglalt módon megküldeni lebonyolító részére.
Ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy amennyiben nem az előbbiekben felsorolt módokon küldik meg a regisztrációs adataikat, úgy nem áll módjában az előzetes érdeklődésüket elfogadni. Ajánlatkérőt előbbiek vonatkozásában figyelmeztetési kötelezettség nem terheli, különösen a Kbt. 2. § (1) és (2) bekezdésében szabályozott alapelvekre figyelemmel.
Ajánlatkérő a regisztrálási adatokban megadott elektronikus elérhetőségre küldi meg az érdeklődő gazdasági szereplők részére az eljárás megindításakor a dokumentumokat.
A benyújtás személyesen /kézbesítő útján/, vagy postai úton is történhet. Ezúton felhívjuk az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a jelentkezés postai megküldése esetén az érdeklődés jelzésének a fentebb megadott időpontig be kell érkeznie az előírt helyre, ellenkező esetben a jelentkezést ajánlatkérő nem tudja elfogadni.
Az ajánlatkérő a kézhezvétel kapcsán felhívja a figyelmet arra, hogy a lebonyolító szervezet postai címe át van irányítva postafiókra, melynek ürítését rendszeresen elvégzi, de nem vállal semmilyen felelősséget ajánlatkérő arra az esetre, hogy a postai küldemény az előírt határidő lejártáig a megadott helyszínen kézhezvételre kerül.
A postai úton, vagy futárszolgálat igénybevételével benyújtott jelentkezések esetében az esetleges késedelemből eredő kockázatot érdeklődő gazdasági szereplő viseli.

Eljárást megindító felhívás letöltése: osszefoglalo_taj_751_szgyf_efop222_derecske_epites_2_barand_1.1_e5c45.pdf