ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - Vállalkozási szerződés távfelügyeleti rendszerek biztonsági eszközeinek korszerűsítése II. ütem tárgyában.

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - Vállalkozási szerződés távfelügyeleti rendszerek biztonsági eszközeinek korszerűsítése II. ütem tárgyában.
Határidő: 2017-09-14 16:00:00
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Nemzeti nyílt

Beszerzés tárgya:

Közbeszerzés tárgya: „Új telepítésű mérőkonténerek tűz- és vagyonvédelmi rendszerének kialakítása” vállalkozási szerződés keretében
Elvégzendő feladatok: a Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság használatában lévő 2 db mérőkonténer, valamint egy lakóépületben elhelyezkedő helyiség komplex tűz- és vagyonvédelmi rendszerének kiépítése
A telephelyek a következők:
1. Budapest. XVIII. ker. Dolgozó utca 18.
2. Nagybakónak, Bagóhegy
3. Ikrény, Vasút sor
A telepítésre kerülő komplex biztonsági rendszer főbb moduljai:
 Behatolás jelző rendszer
 Oltórendszer
 Beléptető rendszer
 Videó megfigyelő- és képrögzítő rendszer
A tervezés során a rendszer minden eleménél elsődleges szempont a fejlett technológiák, célhardverek alkalmazása.
A rendszert alkotó moduloknak LAN kapcsolaton keresztüli kommunikációra képesnek kell lennie TCP/IP protokoll segítségével.
Kiemelt szempont továbbá a kis karbantartási igény.
Vagyonvédelmi rendszer
Behatolás jelző és oltásvezérlő rendszer
Érzékelők:
kültéri védelem: kétsugaras infrasorompó, 4 szakasz (szakaszonként maximum 15m a távolság), az infrasorompó kábelezését föld alatt kell vezetni , az ajtóra nyitásérzékelő, reteszérzékelő
beltéri védelem: mikrohullámmal kombinált passzív infravörös mozgásérzékelő, füstérzékelő
A vagyonvédelmi központnak, - az alapfunkciókon felül,- képesnek kell lennie:
- oltógenerátor, (pl. Fire Jack vagy egyéb kompatibilis eszköz) vezérlésére
- hangmodul csatlakoztatására, vezérlésére (hangbemondás), kültéri akkumulátoros sziréna vezérlésére
- SMS küldésére, minimálisan 4 telefonszámra, valamint vezérlő SMS-ek fogadására (pl. egyes biztonsági zónák, modulok perifériák blokkolása)
- minimum 8 felhasználó jogosultságának kezelésére, - a master és a szerviz kódokon kívül.
Oltórendszer
Az oltórendszer elsődleges szempontjai a gondozásmentesség, az autonóm, és megbízható működés.
Gondozásmentesség:
Az oltórendszer legyen képes szükség esetén rendszeres karbantartás nélkül is üzemképes állapotban maradni.
Autonóm működés:
Az oltórendszer legyen képes beavatkozás nélkül oltási folyamatot végrehajtani.
Megbízható:
Az oltórendszer ne legyen érzékeny hibás, téves jelzésekre, feltételezhetően téves jelzések ne generáljanak valós oltási eseményt. A téves jelzések számát lehetőség szerint minimalizálni szükséges.
A helyszínen, és távfelügyeletről is legyen indítható és megszakítható az oltási folyamat, illetve kikapcsolható a rendszer, hogy egyéb munkavégzések ne generáljanak jelzést.
A komplex vagyonvédelmi rendszer legyen monitorozható, és vezérelhető a kiíró távfelügyeletre kijelölt telephelyén, a kiíró által biztosított PC-n keresztül. A távfelügyeleti szoftver telepítése a nyertes Ajánlattevő feladata.
Beléptető rendszer
- legyen alkalmas HITAG2 RFID kártyák olvasására, kezelésére.
- legyen kompatibilis és integrálható, - külső terminálként - a Hatóság SEASEC beléptető rendszerébe (a terminál regisztrálása a SEASEC rendszerbe a nyertes pályázó feladata)
Zártláncú TV (CCTV)
Négycsatornás DVR egység, mely 4 db IP videokamera jeleinek feldolgozására és tárolására alkalmas, (rögzítési felbontás 4 CIF, D1)
- beltéri fix min. 1,3 Mp felbontású kamera (DC auto írisz, vario objektív)
- kültéri (120 ° látószögű) min. 1,3 Mp felbontású csőkamera infravetővel kiegészítve
- háttértár 1 Tb HDD, adattárolás a jogszabálynak megfelelően 3 munkanap
- USB port (adat mentés)
- Teljes távfelügyeleti szoftver telepítése (kivéve Geovision, vagy Hikvision rendszerek esetében) a kiíró távfelügyeletre kijelölt telephelyén, a kiíró által biztosított PC-re. Geovision és Hikvision rendszerek esetében a meglévő felügyeleti szoftverbe kell konfigurálni az új telephelyek CCTV rendszereit.
A fentiekben részletezett korszerűsítésre a műszaki leírásban részletezettek szerint a 7.) pontban felsorolt telephelyeken kerül sor.
A nyertes ajánlattevőnek teljes körű garanciát (jótállást) kell vállalnia a védelmi rendszer elemeire a jogszabályban előírtak szerint, de minimum 36 hónapos időtartamra az átadás időpontjától számítva.
Nómenklatúra (Közös Közbeszerzési Szójegyzék/CPV szerint) Fő tárgy: 35120000-1 [Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök]; további tárgyak: 35125300-2 [Biztonsági kamerák], 32235000-9 [Zárt láncú felügyeleti rendszerek]
A teljesítéssel összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
1. Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények:
Alkalmatlan az Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból, ha nem rendelkezik az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 3.300.000,- Ft, a közbeszerzés tárgya szerinti (biztonságtechnikai eszközök szállításából és üzembe helyezéséből származó) árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 65. § (1) a), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pont].
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljes árbevétel tekintetében nem határoz meg alkalmassági követelményt.
2. Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények:
Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, szakmai szempontból, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben (36 hónapban) egy vagy több szerződésből összességében legalább nettó 3.300.000,- Ft értékű biztonságtechnikai eszközök szállítására és üzembe helyezésére irányuló referenciával; [Kbt. 65. § (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a)];

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: iroda@enyd.hu