ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - komplex medikai rendszer bevezetése

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS - komplex medikai rendszer bevezetése
Határidő: 2017-09-20 09:00:00
Ajánlatkérő: Kaposvári Egyetem
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Nemzeti nyílt

Beszerzés tárgya:

„Kaposvári Egyetem Egészségügyi Központja részére komplex medikai rendszer bevezetése”

A Kaposvári Egyetem Egészségügyi Központja részére komplex medikai rendszer bevezetése, a rendszer bevezetését követően 36 hónapig történő havi követési (jogszabálykövetés, szoftverkövetés, hibajavítás) szolgáltatás az alábbiak szerint:
1. Komplex medikai rendszer bevezetése, üzembe helyezése
Az ajánlott rendszerrel, moduljaival és szolgáltatásaival szemben elsődleges követelmény, hogy a kornak megfelelő legkorszerűbb funkcionalitással rendelkezzenek, és Ajánlatkérő szervezeti felépítését, tevékenységét minél teljesebb mértékben kiszolgálják.
Az ajánlott rendszereknek teljes mértékben alkalmasnak kell lenni Ajánlatkérő felépítéséhez kapcsolódó szervezeti, adatgyűjtési, műszaki stb. kihívások kezelésére. A rendszert használók felhasználó száma: 240 fő.A bevezetendő rendszer részletes funkcionális követelményeit a műszaki leírás tartalmazza.
2. Rendszerkövetési szolgáltatás
Nyertes ajánlattevő a komplex medikai rendszer bevezetését követően 36 hónapig történő havi követési (jogszabálykövetés, szoftverkövetés, hibajavítás) szolgáltatást köteles biztosítani, mely során nyertes ajánlattevőnek törzsidőben - hétfőtől vasárnapig 06:00-21:00 óráig - helpdesk, support szolgáltatás kell biztosítania. (a törzsidőn felüli megajánlást Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint kedvezőbben értékeli. lsd. 10. pont)

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
M/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldését megelőző három évben befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 6 éven belül megkezdett referenciával amely tartalmaz legalább 1 db, legalább 180 fő felhasználóra optimalizált közbeszerzés tárgya (komplex medikai rendszer bevezetése) szerinti szolgáltatási referenciával.
Az alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek részételre jelentkező a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
Gazdasági szereplők érdeklődésüket jelezhetik Ajánlatkérő megbízottjánál az alábbiak szerint:
ONMERIT Tanácsadó Kft.
1072 Budapest, Rákóczi út 42. IV/416.
dr. Torma-Deák Katalin
email: ke@onmerit.hu
tel.: +36 1 784 6384
fax: +36 1 784 7699

Ajánlatkérő a dokumentációt a jelen tájékoztatás Kommunikáció pontjában meghatározott elérhetőségére küldött (telefax, e-mail
útján), legalább a megküldést kérelmező cég megnevezését, székhelyét, a kapcsolattartó személy nevét, elektronikus e-mail címét,
faxszámát és a postacímet tartalmazó írásos igénybejelentése esetén küldi meg elektronikusan, - amennyiben szükséges papír alapon
postán CD melléklettel is, ha ennek jelzése az igénybejelentésben megtörtént.

Eljárást megindító felhívás letöltése: Összefoglaló tájékoztatás_0912_d3814.pdf