Pietsch téli úttisztító felépítményhez alkatrész beszerzés

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Pietsch téli úttisztító felépítményhez alkatrész beszerzés
Határidő: 2017-10-12 09:00:00
Ajánlatkérő: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Becsült érték: 75.000.000
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

Pietsch téli úttisztító felépítményhez alkatrész beszerzése nettó fix. 65.000.000 HUF + nettó 10.000.000 HUF opció) keretösszeg erejéig
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 600.000 HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti a Kbt. 54.§ alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető 
- az ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett HUF: 10102093-05086900-05000005 számú számlájára (IBAN: HU11-10102093-05086900-05000005 SWIFT: BUDAHUHB) történő befizetéssel úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás számát, megnevezését (K1841 Pietsch felépítmény alkatrész beszerzése) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére/átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a képviselője/képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett/ átutalt összeg, a befizető/átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás/befizetés időpontja 
- pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garanciával illetve kötelezvénnyel nyújtja, az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A bank vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő - mint Kedvezményezett - nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását. 
Ajánlatkérő a dokumentációban részletezte az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának és igazolásának módját.
Az 1.1 és 1.2. értékelési alszempontok esetében az értékelés a relatív értékelés, azon belül a fordított arányosítás módszerével történik. A 2. értékelési szempont (Jótállási idő) esetében az értékelés a relatív értékelés, azon belül is az egyenes arányosítás módszerével kerül értékelésre. A 3. és 4. értékelési szempontok (3. Szállítási határidő 1. csoportra, 4. Szállítási határidő 2. csoportra (munkanap)) értékelése a relatív értékelés, azon belül a fordított arányosítás módszerével történik.

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_12610_2017_7ce67.pdf