Semmelweis Egyetem közvetlen lakossági gyógyszerellátásához szükséges gyógyszerek biztosítása

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Semmelweis Egyetem közvetlen lakossági gyógyszerellátásához szükséges gyógyszerek biztosítása
Határidő: 2018-04-19 10:00:00
Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

A Semmelweis Egyetem gyógyszerbeszerzése adásvételi keretmegállapodás keretében 30 hónapra: Magyarországon a 2/2008 EüM rendelet szerinti forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek, azaz Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által egyedi import engedéllyel un. járóbeteg egyedi import keretében biztosított gyógyszerek, valamint a NEAK szerinti egyedi méltányossági engedély keretében finanszírozandó gyógyszerek beszerzése nettó 1.680.800.000,- Ft keretösszegig

ATC kód: A01-től V09-ig.
Tervezett mennyiség: 110.000 doboz
Részajánlattétel: Jelen keretmegállapodásos eljárás második része során AK lehetővé teszi a részekre történő ajánlattételt oly módon, hogy a negyedévenként benyújtandó ajánlatoknak nem kell lefedniük a teljes A01-V09 ATC kört, csak az adott nagykereskedő által beszerezhető készítményeket.
AT negyedévente jogosult új listát küldeni az aktuálisan az AK által felsorolt hatóanyagot tartalmazó készítményeiről, amelyet az ajánlatában, az értékelési szempontokra adott nagykereskedelmi árréssel köteles szállítani.
A jelzett gyógyszerkörökből az AK valamennyi elérhető gyógyszerformára és hatáserősségre adhat le megrendelést.
A negyedévente küldendő listát az adott negyedév első munkanapját megelőző legalább 7. nappal megelőzően kell megküldeni elektronikus formában az egygyszi@pharma.semmelweis-univ.hu email címre, melynek tartalmaznia kell az ATC kódot (vagy TTT kódot), hatóanyagnevet, készítmény nevet, gyógyszerformát, hatáserősséget és a megajánlott nagykereskedelmi árréssel számított nettó és bruttó egységárat.
A beszerzésnek nem tárgyai az ÁEEK által, a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján korábban beszerzett, illetve a jelenleg ÁEEK általi beszerzés alatt álló készítmények.
A Vevő fenntartja annak jogát, hogy a szerződés lehívási hatálya alatt a szállítási cím(ek)et az Intézmény által végrehajtott feladatátcsoportosítás miatt megváltoztassa, illetve Budapest közigazgatási határán belüli szállítási címmel kibővítse. Eladó ezen tájékoztatást valamint azt, hogy a szállítási cím megváltoztatása/kibővítése esetén semmilyen további költséget nem érvényesíthet, valamint, hogy a szállítási címek módosítása/kibővítése nem minősül szerződésmódosításnak kifejezetten tudomásul veszi.
Elvárt követelmény: napi 2x-i kiszállítás és online rendelési lehetőség biztosítása 
Fő fizetési feltételek és jsz.-i rend.ek:
AK előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése a tárgyi lehívásban szereplő teljes mennyiség igazolt szerz.szerű leszállítását követően teljesítésigazolás alapján, a jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla ellenében utólag, a számla AK általi kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással történik, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a és a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdései szerint, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht) és a 2015. évi CXLIII. tv., valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv-ben foglalt rendelkezésekre.
Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban (HUF) történik.
A bruttó 100 Ezer Ft-ot meghaladó készítmények esetében AK lehetőséget biztosít a készletfinanszírozásra.
A részletes fiz. feltételeket a szerz.tervezet tartalmazza.
A Vevő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó, Eladó a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. tv. 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_17779_2017_a2018.pdf