Szakértői és képzési szolgáltatások beszerzése 4 részben a GINOP-1.1.4-16-2017-00001 sz. projekt keretében

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Szakértői és képzési szolgáltatások beszerzése 4 részben a GINOP-1.1.4-16-2017-00001 sz. projekt keretében
Határidő: 2017-09-27 10:00:00
Ajánlatkérő: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Becsült érték: 810.665.917
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

Megbízási keretszerződés HGC vállalkozások felmérésére és vállalkozásfejlesztési koncepció készítésére
Jelen rész tárgya a HGC vállalkozások felmérése és vállalkozásfejlesztési koncepció készítése. A beszerzést Ajánlatkérő a GINOP-1.1.4-16-2017-00001 sz. támogatott projekt keretében kívánja megvalósítani, melynek legfőbb célja a magas működési potenciállal rendelkező, kis- és középvállalkozásnak minősülő cégek (High Growth Companies: HGC) azonosítása és növekedésük, külföldi piacra jutásuk vállalkozásfejlesztési és képzési eszközökkel történő elősegítése. Ennek érdekében a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok az alábbiak:
1. Hazai és nemzetközi vállalkozásfejlesztésre vonatkozó kutatási eredmények feldolgozása, előzetes kutatási hipotézisek megfogalmazása
2. Részletes HGC adatbázis létrehozása céginformációs szolgáltatások és NAV mérlegadatok együttes felhasználásával
3. Legalább 2.000, potenciális HGC vállalkozás azonosítása, a működésükre vonatkozó főbb információk (pl. mérleg- és létszámadatok, tulajdonosi szerkezet stb.) összegyűjtése és nemzetgazdasági szintű hatásokat is vizsgáló elemzése, továbbá vállalkozásfejlesztési eszközeik vizsgálata és értékelése, továbbá nemzetgazdasági hatásokat értékelő ökonometriai modellvizsgálat elvégzése (makroökonómiai modellezés), online felmérés készítése az Ajánlatkérő által meghatározott szakmai fókusszal. A vállalkozások kiválasztása során külön figyelmet köteles fordítani a nyertes ajánlattevő az Irinyi Terv által meghatározott alábbi kulcságazatokra:
• járműgyártás, 
• specializált, egyedi gépgyártás, 
• egészségipar, 
• élelmiszeripar, 
• zöldgazdaság, 
• infokommunikációs és szolgáltatóközpont-szektor, 
• védelmi ipar 
4. A 2000 azonosított vállalkozás közül legalább 100 cég esetében személyes interjúkon alapuló részletes empirikus felmérés elvégzése az Ajánlatkérő által meghatározott szakmai fókusszal (többek között: kis- és közepes vállalkozások finanszírozása, növekedése, innovációs tevékenysége), 2000 cég felmérése online kutatás keretében
5. A magyar gazdaság növekedési térképének elkészítése, gazdasági növekedési pályabecslés készítése
6. A megalapozó kutatás eredményei alapján vállalkozásfejlesztési koncepció, vállalatfinanszírozási koncepció (2020-ig illetve hosszútávra) készítése a Kormányzati Stratégiaalkotás Követelményrendszerének megfelelő módszertannal.
A fentiekben megjelölt feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A fenti szolgáltatások megvalósítására Ajánlatkérő megbízási keretszerződést kíván kötni, óradíj alapú elszámolással. A keretszerződés maximális értéke: nettó 185.000.000 Ft. Ajánlatkérő ezen összegen felül opcionálisan lehívható keretet is meghatároz a felhívás II.2.11. pontjának megfelelően.

Megbízási keretszerződés HGC Akadémia létrehozására és működtetésére
Jelen rész tárgya a HGC Akadémia létrehozása és működtetése. A beszerzést Ajánlatkérő a GINOP-1.1.4-16-2017-00001. sz. támogatott projekt keretében kívánja megvalósítani, melynek legfőbb célja a magas működési potenciállal rendelkező, kis- és középvállalkozásnak minősülő cégek (High Growth Companies: HGC) azonosítása és növekedésük, külföldi piacra jutásuk vállalkozásfejlesztési és képzési eszközökkel történő elősegítése. Ennek érdekében a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok az alábbiak:
1. Előkészítő feladatok
1. HGC képzési és motiválási követendő gyakorlatok elemzése;
2. HGC Akadémia koncepció és cselekvési terv kidolgozása;
3. Célcsoport empirikus igényfelmérése: minimum 300, nyertes ajánlattevő által felkutatott és telefonon megkeresett HGC és minimum 200 céggel lebonyolított személyes interjú; minimálisan 2 alkalommal leszervezett és megvalósított fókuszcsoportos vizsgálat;
2. Motivációs vállalkozásfejlesztési képzési program megvalósítása. A képzési program fókuszterületei az alábbiak:
• nemzetközi piacralépés, terjeszkedés, külföldi helyi szervezetekkel való együttműködés kialakítása KKV-k külpiacra jutásának érdekében 
• növekedésmenedzsment és HR fejlesztés tárgyú tanácsadás; 
• ipari digitalizáció és automatizáció;
• munkaerő képzésére és megtartására irányuló tanácsadás.
• innováció és együttműködés, kiemelten H2020 finanszírozási lehetőségek 
A motivációs képzésekkel kapcsolatos eredménytermékek az alábbiak:
a) minimálisan 300 cég részére megtartott, cégre szabott on-the-job mentor programok (képzés)
b) minimálisan 300 fő részére megtartott min 10 hazai workshop
c) minimum 300 fő részére megszervezett, megvalósult tematikus nemzetközi szakmai utak (továbbá egyedi szakmai kíséretet biztosítva)
d) mindenki számára elérhetővé tett, tematikus webináriumok tartása
3. Tudásbázis és vállalkozásfejlesztési együttműködést célzó közösség kialakítása (hálózatosodás): 50 legjobb gyakorlatként azonosított HGC, és azok vezetőivel folytatott interjúkat tartalmazó, 2000 példányban kiadott sikeres vállalkozók lexikonja, és webinar formájában elérhető tett program eredmények; 80 HGC számára biztosított piackutatás és nemzetközi partneradatbázis létrehozása
4. Vállalkozásfejlesztési és innovációs tárgyú szakpolitikai ajánlásokat megfogalmazó döntéselőkészítő dokumentum készítése a megvalósított képzések eredményeinek összegezéseként.
A fenti feladatokhoz kapcsolódó, a műszaki leírásban részletezett anyagköltségek, továbbá utazásszervezési, helyszínbiztosítási feladatok és költségek Ajánlatkérőt terhelik, ajánlattevők által megajánlott ajánlati egységárak kizárólag a szakértői munkadíjak összegére kell fedezetet nyújtsanak.
A fentiekben megjelölt feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A fenti szolgáltatások megvalósítására Ajánlatkérő megbízási keretszerződést kíván kötni, óradíj alapú elszámolással. A keretszerződés maximális értéke: nettó 325 000 000 Ft. Ajánlatkérő ezen összegen felül opcionálisan lehívható keretet is meghatároz a felhívás II.2.11. pontjának megfelelően.

Megbízási keretszerződés monitoring és minősítési rendszer módszertanának kidolgozására

A nyertes ajánlattevő által kidolgozandó monitoring és minősítési rendszer feladata olyan adatbázis/szűrhető célszegmens kombinációkat létrehozni, melyek 2020 után is, piaci-partnerségi alapon támogatva megfelelő támogatási tőkeáttételi hatást érhetnek el. A feladatelem számba veszi az egyes rendelkezésre álló ex post és ex ante elemzéseket és adatbázisokat, s módszertant szolgáltat a nagy támogatási potenciállal rendelkező feldolgozóipari célszegmensekre. 
1. részfeladat: A vállalkozásfejlesztési és gazdaságfejlesztési politikai célú programhoz kapcsolódó adatbázis értékelésének módszertani kidolgozása, ex-post vagy ex-ante értékelés know-how beépítésével, amelynek keretében az alábbi feladatok kerülnek kidolgozásra: 
• a minősítési és monitoring rendszerek releváns nemzetközi tapasztalatainak feldolgozása
• a fejlesztéspolitikai beavatkozás szempontjából leginkább releváns pénzügyi működési, innovációs jellemzők azonosítása
• a minősítési és monitoring rendszer releváns hazai gyakorlatának feldolgozása, és a releváns adatbázisok felhasználhatóságának vizsgálata a minősítési és monitoring rendszer szempontjából
• testreszabott minősítési eljárások kidolgozása (vállalati életciklus, ágazat, régió stb. szerint) 
• monitoring rendszer megvalósíthatóságának vizsgálata és szakmai igényspecifikációja 
• minősítési rendszer jogi megvalósíthatóságának vizsgálata a hazai és uniós verseny- és támogatási szabályok szempontjából
2. részfeladat: Fejlesztéspolitikai javaslatcsomag: 
A fejlesztéspolitikai javaslatcsomag elkészítése tekintetében a nyertes ajánlattevő feladata, hogy a gazella vállalkozások hatékonyabb támogatása érdekében a vállalkozás- és gazdaságfejlesztési támogatáspolitika partnerségi alapon működő új, rendszerszintű szemléletét vázolja fel. A javaslatcsomag segít előkészíteni a támogatáspolitika hosszútávú, 2020 utáni, gazella vállalkozásokat és nagy támogatási tőkeáttételi hatással rendelkező egyéb szegmenseket támogató fejlesztéspolitikai struktúra kialakítását. 
A megalapozó kutatás (lsd. jelen közbeszerzési eljárás 1. részét) eredményeire építve, a fejlesztéspolitikai tanácsadás célja az azonosított gazella vállalkozásfejlesztési igényeket kiszolgáló vállalkozásfejlesztési módszertan és Irányító Hatósági működés kialakítása, javaslattétel a szükséges szervezeti változtatásokra. A feladatcsomag az alábbi három részfeladatból áll: 
• Jelenlegi működés felmérése, szervezetfejlesztési módszertan kidolgozása
• Mintapályázat kidolgozása
• Szervezeti oktatási tananyag és a fejlesztendő szervezet oktatása, felkészítése.
A fentiekben megjelölt feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A fenti szolgáltatások megvalósítására Ajánlatkérő megbízási keretszerződést kíván kötni, óradíj alapú elszámolással. A keretszerződés maximális értéke: nettó 70.000.000 Ft. Ajánlatkérő ezen összegen felül opcionálisan lehívható keretet is meghatároz a felhívás II.2.11. pontjának megfelelően.

Megbízási keretszerződés felgyorsuló vállalkozások (célcsoport) érzékenyítésére, konferenciák szervezésére

Jelen rész tekintetében nyertes ajánlattevő feladata a felgyorsuló vállalatok képzési konferenciasorozatának megszervezése és megtartása. A képzések során elsődlegesen a GINOP-1.1.4.-2016 projekt megalapozó kutatása (jelen közbeszerzési eljárás 1. része) és HGC akadémia (jelen közbeszerzési eljárás 2. része) projekt pillér által generált általános tudástartalom kerül átadásra, ennek megfelelően a képzési anyagot Ajánlatkérő biztosítja. A cél olyan képzési program létrehozása, mely képes a megcélzott feldolgozóipari (az Irinyi Terv stratégiai ágazatai szerinti) vállalkozásokat megszólítani, felkelteni az érdeklődésüket, s egyben átadni számukra egy alaptudást, mely elindíthatja őket a HGC-vé válás útján. 
A képzés 17 vidéki helyszínen történik (jellemzően megyeszékhelyeken), illetve 1 záró képző konferenciával Budapesten. Nyertes ajánlattevő tehát összesen 18 db, vállalkozásfejlesztési és gazdaságfejlesztési politikai tárgyú konferencia megtartására köteles, mely számhoz képest opcionális tételként további 4 db konferencia megrendelésére jogosult a II.2.11 pontnak megfelelően. Konferenciahelyszínenként maximum két napos képzés tartása szükséges. Tervezett létszám: 50 fő/konferencia.
A fentiekben megjelölt feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A fenti szolgáltatások megvalósítására Ajánlatkérő megbízási keretszerződést kíván kötni a fentiekben megjelölt számú konferenciára vonatkozóan.

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_12033_2017_dd0ba.pdf