Tanácsadói tevékenység megvalósíthatósági tanulmány, CBA és SUMP értékeléshez, valamint nagyprojekt Támogatási Kérelmek elkészítéséhez

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Tanácsadói tevékenység megvalósíthatósági tanulmány, CBA és SUMP értékeléshez, valamint nagyprojekt Támogatási Kérelmek elkészítéséhez
Határidő: 2017-10-10 12:00:00
Ajánlatkérő: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Becsült érték: 70.000.000
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

A közbeszerzés tárgya: tanácsadói tevékenység végzése megvalósíthatósági tanulmány, CBA és SUMP értékeléshez, valamint nagyprojekt Támogatási Kérelmek elkészítéséhez megbízási keretszerződés keretében, a nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 70.000.000 Ft-os keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a szerződés hatálybalépésének időpontjától 36 hónapig tartó időtartamra (a közbeszerzés mennyisége). Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 70 %-ra vonatkozóan lehívási kötelezettséget vállal. 
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a lehívási kötelezettség legalább 37 darab, alábbiak szerinti közlekedési infrastruktúra fejlesztésre irányuló megvalósíthatósági tanulmány, CBA vagy SUMP értékeléséhez, illetőleg nagyprojekt Támogatási Kérelmek elkészítéséhez kapcsolódó tanácsadói/szakértői tevékenységet fog magában foglalni, amelyből legalább 15 db CBA elemzést is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez kapcsolódó tanácsadói/szakértői tevékenységet fog magában foglalni. 
Nyertes ajánlattevő (a továbbiakban: Megbízott) feladata
- az Ajánlatkérő (a továbbiakban: Megbízó) által a rendelkezésére bocsátott Megvalósíthatósági Tanulmány (MT), illetve az egyes Projektgazdák által esetlegesen biztosított egyéb anyagok (különösen stratégiák, koncepciók, tervek) alapján az egyes beruházások támogatáspolitikai átvizsgálása, értékelése
- a Megbízó által a rendelkezésére bocsátott, az adott esetben önállóan készített Költség-haszon Elemzés (CBA), Záró Költség-haszon Elemzés (záró CBA) és esetlegesen a zárás kapcsán átadott egyéb dokumentumok felülvizsgálata (beleértve a CBA, záró CBA átszámolását is), ellenőrzése, értékelése, esetenként szakmai vizsgálata, amely forgalmi modellezésben jártas szakember közreműködését feltételezi
Önálló MT és önálló CBA, záró CBA esetén a műszaki leírásban meghatározott szempontrendszer szerint kell végezni az ellenőrzést, összevont MT és CBA esetén pedig a műszaki leírásban megfogalmazott szempontrendszernek együttesen kell megfelelnie a vizsgált dokumentumoknak.
- egyedi megrendelések alapján a nagyprojekt támogatási kérelmek adatlapjának és mellékleteinek felülvizsgálata, ellenőrzése, adott esetben azok kiegészítése, átdolgozása, hiányzó munkarészek elkészítése, valamint szakértői közreműködés a kérdések szakértői választervezetének összeállításával, illetve szükséges dokumentumok módosításával a Bizottsági Határozat megszerzése, vagy módosítása során
- a Megbízó által a rendelkezésre bocsátott Fenntartható városi mobilitási terv (SUMP) ellenőrzése, értékelése, a műszaki leírásban meghatározott szempontrendszer szerint
A fenti tevékenységek ellátása a megjelölt szakemberen túl a felhívás III.1.3) pont M2) pontja szerint környezetvédelmi szakember és településmérnökök vagy településfejlesztési szakirányú geográfus közreműködését feltételezi
A Megbízott a szerződés teljesítésének teljes időtartalma alatt az egyedi megrendelések keretében köteles biztosítani angol nyelvű szaktolmácsolást, illetve szakfordítást. A tolmácsolás és fordítás a tényleges időráfordítás alapján szakértői napidíjjal számolható el.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a feladat ellátása során a vizsgálandó dokumentumok illetve jogszabályok köre bővülhet, a megadott hivatkozások csupán iránymutatás céljából kerültek feltüntetésre.
A teljesítéssel összefüggő részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_11811_2017_6590a.pdf