Tervezési szerződés a „VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó” című KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azonosító számú projekt” előkészítő szakaszában szükséges egyes tervdokumentációk elkészítésére

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Tervezési szerződés a „VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó” című KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azonosító számú projekt” előkészítő szakaszában szükséges egyes tervdokumentációk elkészítésére
Határidő: 2017-09-15 11:00:00
Ajánlatkérő: VIZITERV Environ Kft.
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

Elnevezés:Tervezési szerződés a „VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése, Ti-sza-Túr tározó” című KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azonosító számú projekt előkészítő szakaszában az árapasztó tározó beeresztő műtárgya vízjogi létesítési engedélyes terv és tender-dokumentáció elkészítése, valamint a műtárgytervezéshez szükséges talajmechanikai feltárás elvégzése és talajmechanikai szakvélemény készítésére.
Közbeszerzés ismertetése:
Az árapasztó beeresztő műtárgy (melynek előzetesen becsült max. vízbeeresztő kapacitása 800-1000 m3/s) vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szerinti tartalommal, közreműködés az engedélyezési eljárás során felmerülő hiány-pótlások teljesítésében. A kivitelezési közbeszerzési eljárás tenderdokumentáció (Ajánlati Dokumentációja 3-5 köteteinek) elkészítése. A beeresztő műtárgy tervezéséhez szükséges talajmechanikai fel-tárás és talajmechanikai szakvélemény készítése. Közreműködés az Eu minőség-biztosítási (Jaspers) folyamatában valamint a magyar-ukrán határvizi egyeztetésekben. 
A szerződés keretében ellátandó feladatok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Elnevezés:
Tervezési szerződés a „VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó” című KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azono-sító számú projekt” előkészítő szakaszában talajvédelmi-, erdő igény-bevételi-, közműkiváltási, kisajátítási-, tervek készítése
A közbeszerzés ismertetése:
A feladat keretében négy egymáshoz szorosan kapcsolódó munkát kell elvégezni:
a) Talajvédelmi terv elkészítése 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, mely alkalmas:
- a tervezett árapasztó tározó, termőföldet (szántó, erdő, gyep, stb.) érintő létesítményeinek az adott területen lévő mentendő humuszmennyiség meghatározására,
- a termőföld (időleges, illetőleg végleges) más célú hasznosítására vonatkozó ingatlanügyi engedélyezési eljárások lebonyolítására
- az engedélyezési eljárás során a talajvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalásának kiadásához.
A tervezéssel érintett terület nagysága 225 ha.
b) Az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendeletnek megfelelően erdő igénybevételi engedély be-szerzése, az ehhez szükséges tervezési, hatósági egyeztetési feladatok ellátása. A tervezéssel érintett terület nagysága 5.5 ezer ha.
c) Közműkiváltási tervek készítése
- Gázvezetékek kiváltása: Tiszabecs és Milota közötti szakaszon kisnyomású kb 400 fm gázvezeték kiváltása, 2 db töltéskeresztezés, valamint Sonkád-Tiszabecs nagyközépnyomású kb. 10700 fm gázvezeték kiváltás tervezése.
- Telecom kábelek kiváltása: Tiszabecs és Milota közötti szakaszon 1db 40-es rézkábel és 2 db D40 mm-es műanyag védőcső és az egyikben optikai kábel kiváltása ill. süllyesztésének tervezése kb 400 fm. hosszban, 2 db töltéskeresztezéssel.
- Tv, internet kábelek kiváltása: Tiszabecs és Milota közötti szakaszon D40 mm-es műanyag védőcső benne optikai kábel kiváltása kb. 400 fm. hosszban, 2 db töltéskeresztezéssel.
- Eon távvezetékek oszlopainak kiváltása és megerősítése: Tisza-Túrközi tározó területén a 20kV-os elektromos hálózat töltésbe eső szakaszainak kiváltása, a töltések feletti szakaszok megemelése és a tározó területére eső oszlopok megerősítésének tervezése.
- Ivóvíz vezeték átépítése: Tiszabecs és Milota közötti szakaszon az ivóvíz távvezeték átépítése 2db DN200 mm-es KPE párhozamos nyomóvezetékkel, végükön szabályzó osztóaknával kb.400 fm hosszban. A töltések keresztezésénél védőcső elhelyezésével. 
- Szennyvíz nyomóvezeték átépítése: Tiszabecs és Milota közötti szakaszon az szennyvíz táv-vezeték átépítése 2db DN150 mm-es KPE párhozamos nyomóvezetékkel, végükön szabályzó osztóaknával kb.400 fm hosszban. A töltések keresztezésénél védőcső elhelyezésével. 
d) Kisajátítási tervek készítése, művelési ágváltási eljárás előkészítése, tározó jelleg bejegyzésének előkészítése
- 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet szerint a projekt vízjogi létesítési terve alapján a kisajátítási vázrajzok (tervek) elkészítése és annak földhivatali záradékoltatása valamint a művelési ágváltással összefüggő feladatok elvégzése. Érintett ingatlanok becsült száma 350 db.
- A tervezett Tisza-Túr tározó területére eső ingatlanok nyilvántartásának előkészítése /a 2004. évi LXVII. törvény valamint annak 2007. évi CXLIX. módosítása szerint a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló törvény alapján/. A tározóval érintett terület becsült nagysága: 17 km2
A szerződés keretében ellátandó feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Elnevezés:
Tervezési szerződés a „VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó” című KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azo-nosító számú projekt” előkészítő szakaszában Energe-tikai tervezési feladatok elvégzésére
A közbeszerzés ismertetése:
Napenergiával működtetett vízpótlási célú szivattyúzási hely tervezése 
A tervezett Tisza-Túr árapasztó tározó területén és környezetében a vízgazdálkodás fejlesztése valamint a természetvédelmi értékek fenntartása és a tájgazdálko-dás fejlesztése, vízgazdálkodása érdekében vízpótlási lehetőséget is biztosítani kíván a projekt. Ehhez olyan vízkivételi hely szükséges, amely kisvízi tiszai vízállás esetén szivattyús vízkivezetést biztosít. A szivattyús vízkivétel tervezett kapacitása 0.5 m3/s. A szivattyús vízkivétel energiaellátását részben napenergia felhasználásával tervezik biztosítani. A napelempark tervezett helyszíne: a tározó töltés 0+230-0+450 tkm szelvényei között a mentett oldalon, a Milota 032/4-9 és 032/13 hrsz alatti földrészle-teken, összesen 1,0 ha-os terület.
Feladat:
a) A rendszer kiépítéséhez szükséges előzetes áramszolgáltatói tájékoztató beszerzése.
b) Kiviteli tervdokumentáció elkészítése, mely az áramszolgáltatói tájékoztatónak megfelelően tartalmazza többek között a mérőhely tervét, a csatlakozási ponttól kiépítendő vezetékszakasz, a naperőmű, valamint a fogyasztási hely (szivattyúállás) rendszerbe kapcsolásának műszaki megoldását. 
c) Csatlakozási dokumentáció összeállítása.
d) A fejlesztés költségbecslésének elkészítése.
e) Beruházó képviselete az áramszolgáltató, illetve az egyéb illetékes hatóságoknál a nap-energiára épülő rendszer engedélyezése során. 
f) Az illetékes Kormányhivatal Mérésügyi és Biztonsági Hatóság építési engedélyének a beszerzése.
A szerződés keretében ellátandó feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Elnevezés:
Tervezési szerződés a „VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó” című KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azono-sító számú projekt” előkészítő szakaszában a léte-sítmények terület-és településrendezési tervekhez illesztésére.
A közbeszerzés ismertetése:
A tervezett Tisza-Túr tározó létesítményei és hatásai részben meg fogják változtatni az érintett térség területhasználati jellemzőit. Ezeket a változásokat át kell vezetni a települések rendezési terveiben, illetve a megye és a kistérség fejlesztési programjában egyaránt. A KEHOP szabályai szerint a tervezett beruházásnak illeszkednie kell a területileg érintett települések rendezési terveihez, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és az érintett kistérség fejlesztési programjához. 
Feladat az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Építési Törvény) és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) alapján közreműködni az érintett 5 település rendezési tervének, át illetve kidolgozásában, továbbá a tervek beillesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és az érin-tett kistérség fejlesztési programjába valamint az Országos Területrendezési Koncepcióba.
Érintett települések: átdolgozás: Tiszabecs, Milota, Tiszakóród esetében. Kidolgozás: Sonkád, Tiszacsécse esetében. 
A szerződés keretében ellátandó feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_10064_2017_acde6.pdf