Vállalkozási keretmegállapodás Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése tárgyában

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Vállalkozási keretmegállapodás Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése tárgyában
Határidő: 2017-09-25 12:00:00
Ajánlatkérő: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi tárgyalásos eljárás

Beszerzés tárgya:

A közbeszerzés tárgyát a műszaki leírásban részletesen körülírt, Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseivel kapcsolatos üzemeltetési és fejlesztési szolgáltatások képezik.
Ajánlatkérő a szolgáltatások ellátására a Kbt. 104. § (3) bekezdésre tekintettel a 105. § (1) bek. a) és c) pontja szerinti vegyes keretmegállapodást köt, amelynek keretében Ajánlatkérő vagy az eljárás ajánlattételi szakaszában megküldésre kerülő Árazatlan Költségvetés beárazásával képzett Árazott Költségvetés egyes tételeire való utalással Közvetlen Megrendelést küld a Vállalkozónak, vagy az Árazott Költségvetésben nem szereplő tételek vonatkozásában konzultációt kezdeményez. A konzultációs folyamatra tekintettel Vállalkozó egyedi ajánlatot tesz az Ajánlatkérőnek, amelyre tekintettel az Ajánlatkérő Egyedi Megrendeléssel élhet.
A közbeszerzés várható mennyisége: 
1.) üzemeltetési szolgáltatások: 
a vállalkozási keretmegállapodás időtartama alatt:
• 1165 db jelzőlámpás csomópont al- és felépítményeivel 
• 23 db sárga villogó berendezés 
• 1 db magasságkorlátozó előjelző 
Az üzemeltetési szolgáltatások magukban foglalják különösen:
- ügyeleti szolgálat működtetését,
- a hibaelhárítási munkák végzését (működési meghibásodások, ill. rongálások helyreállítása, bejelentkező eszközök javítása),
- a karbantartási-, ellenőrzési- és vizsgálati munkák végzését,
- a nyilvántartási- és adatszolgáltatási tevékenység ellátását,
- a meglévő létesítmények - kezelői diszpozíció alapján történő - módosítását,
- az üzemeltetés-fenntartási munkák során felhasznált anyagok, alkatrészek biztosítását.
Az üzemeltetés keretében elvégzendő feladatoknak a havi átalánydíj ellenében elvégzendő köre: ügyeleti szolgálat, hibaelhárítás, nyilvántartás. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az átalánydíj alapján elvégzendő feladatokat a Keretmegállapodás aláírásából következően kell elvégezni, vagyis erre vonatkozóan külön közvetlen vagy egyedi megrendelés küldésére nem kerül sor. Az üzemeltetési munkák során a vállalkozó által biztosított és felhasznált anyagok, alkatrészek költsége tételesen kerül elszámolásra. Karbantartási és létesítmény módosítási munkák elvégzésére külön megrendelés alapján kerül sor. 
2.) fejlesztési szolgáltatások:
a vállalkozási keretmegállapodás időtartama alatt:
• 150 db jelzőlámpás terepi vezérlőberendezés cseréje(telepítéssel)
• 150 db jelzőlámpás terepi vezérlőberendezés központra kötése, központi kapcsolatok fejlesztése
• 150 db jelzőlámpás csomópontban esélyegyenlőségi követelmények teljesítése
• 50 db jelzőlámpás csomópontban forgalomtól függő irányítási rendszer bevezetése
• 3 db helyszínen a forgalomirányító központba integrált változtatható jelzésképű tábla telepítése
A Vállalkozó által ellátandó fejlesztési feladatok megrendelésére a vegyes keretmegállapodás fentiek szerinti rendszerében kerülhet sor, azzal, hogy a műszaki leírásban meghatározott forgalomirányítási létesítményekkel összefüggésben a Számviteli tv. 3. § (4) bek 8. pont szerinti felújítási tevékenységnek minősülő feladatok megrendelésére kerülhet sor.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában 1077 darab jelzőlámpás csomópont van kiépítve. A meglévő csomópontok közül 795 darab (azonos) forgalomirányító központra kötött, míg 282 darab távfelügyeleti rendszer keretében működő ún. egyedi csomópont.
A Keretmeg. alapján az üzemeltetés körébe tartozó és a havi átalánydíj alapján üzemeltetett csomópontok számának változása alapján a havi átalánydíj az ajánlattételi szakaszban kiadásra kerülő szerződéstervezetben foglalt, előre meghatározott feltételek szerint kiigazításra kerül (csomópontok számának minden 10 darabbal való csökkenése a havi átalánydíj 0,5%-os csökkentését vonja maga után). A havi átalánydíj megajánlása a 1165 jelzőlámpás csomópont tekintetében történik, a kifizetés a ténylegesen az adott hónapban üzemeltetett csomópontok számához igazodik a fenti számítási módszertan szerint).
Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.1). pontban.

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_11751_2017_4213d.pdf