Vállalkozási szerződés M4 gyorsforgalmi út Cegléd-Abony közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei (73+235 - 90+859 km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Vállalkozási szerződés M4 gyorsforgalmi út Cegléd-Abony közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei (73+235 - 90+859 km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére
Határidő: 2017-09-20 11:00:00
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

• 2x2 sávos gyorsforgalmi út építése 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, stabilizált üzemi sávval vt=130 km/h tervezési sebességgel
• ~ 17,6 km M4 gyorsforgalmi út építése az alábbiak szerint:
- meglévő 2x2 sávos nyomvonal átépítése: 73+235-79+230 km sz. között (meglévő 8,25 m széles burkolat, 26,60 m sz. korona)
- meglévő 2x1 sávos szakasz bővítése 2x2 sávossá: 79+230-90+859 km sz. között (meglévő 7,75 m sz. burkolat, ~13,80 m sz. korona)
- Csomópontok: 2 db (401. sz. út, 3122. j. út)
• Országos közúton történő beavatkozások: 2x1 sávos út 1 db (401. sz. út), 2x1 sávos mellékút 2 db (3119. j. út, 3122. j. út)
• Főpályát keresztező Önkormányzati utak: 2x1 sávos burkolt út 2 db, földút 1 db
• Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak: 2x1 sávos burkolt utak 3 db (2., 3., 4. sz. burkolt út), földutak 11 db (F101, F102, F103, F104, F105, F106, F107, F201, F202, F203, F204)
• Műtárgyak: 8 db (1 db meglévő felüljáró felújítása, 3 db meglévő aluljáró felújítása, 4 db új aluljáró építése), amelyek közül a legnagyobb szabad nyílású: 25,1 m
• Üzemi Hírközlési Központ telepítése
• Várható Közmű keresztezések:
- Hírközlő vezetékek
- Kis-, közép feszültségű villamosvezetékek 
- Ivóvíz-szennyvíz vezetékek
- Szénhidrogén vezetékek
- Egyéb érintett Közmű beavatkozások:
- Közvilágítás
- Üzemi Hírközlés energiaellátás
- Érintésvédelem
- Üzemi Hírközlés
- Növénytelepítési feladatok
- Vízépítési feladatok, (talpárkok, befogadó árkok létesítésével)
- Környezetvédelmi feladatok
- Forgalomtechnikai feladatok
• Pihenőhelyek: 1 db kétoldali, egyszerű pihenő a 86+200 km sz-ben
• Zajárnyékoló falak: 1708 m hosszan
• További Vállalkozó által végzendő feladatok:
- Telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások) lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére), az esetleges pótkisajátításokhoz és végleges tervdokumentációkhoz tartozó tervek elkészítése.
- A részletes forgalomkorlátozási tervek elkészíttetése és jóváhagyatása a kivitelező feladata
- Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz
- Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése és kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, módosítása
- Közművek engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel együtt), vízjogi létesítési engedély beszerzése
- Elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval
- Régészeti munkákhoz földmunka biztosítása
- ÜHK eszközök FIR integrációja
• A Vállalkozó által készíttetett kiviteli tervekben az alábbiak átvezetése, tervezése szükséges: 
- A szakasz kezdőszelvénye előtti, 4. sz. főúthoz való csatlakozáshoz esetlegesen szükséges beavatkozások kiviteli terv szintű megtervezése
- Magyar Közút Nzrt. kezelői jóváhagyásában rögzített feladatok átvezetése 
A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. 
A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Kapcsolódó beruházás: M4 gyorsforgalmi út M0 - Cegléd közötti szakasz, M4 Abony-kelet csomópont (M8-M4 elválási csomópont).
Részat.tétel mell. indoka:Tárgyi gyorsf. útszakasz önállóan építhető, egymástól elválasztható szakaszokra való bontása a műszaki, a forgalmi és az építési szemp.-k miatt nem indokolt. Álláspontunk szerint részekre való bontása esetén a kivitelezhetősége ezen szempontok alapján többlet problémákat okozna, mely a kivitelezés összehangolását, megvalósíthatóságát veszélyeztetné és a költségeket növelné. Ezt erősíti a viszonylag rövid építési szakasza is. Éppen ezért az egységes szemléletű kivitelezés a gazdaságossági szempontokat erősíti.

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_11655_2017_82146.pdf