A Modern Városok Program keretében az FMSzGyEOK Új Belgyógyászati tömb építése, hozzá tartozó parkoló fejlesztése - kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák elvégzése

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: A Modern Városok Program keretében az FMSzGyEOK Új Belgyógyászati tömb építése, hozzá tartozó parkoló fejlesztése - kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák elvégzése
Határidő: 2018-05-25 14:00:00
Ajánlatkérő: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

A Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. szám alatti 8404 hrsz-ú ingatlanon az FMSzGyEOK Új Belgyógyászati tömb (Pulmonológia 64 ágy, Onkológia 47 ágy, Haematológia 26 ágy. Reumatológia 30 ágy, Bőrgyógyászat 15 ágy, Infektológia 40 ágy, Gasztroenterológia 79 ágy) építése és a hozzátartozó parkoló fejlesztése a vonatkozó építési engedély, a műszaki leírás, valamint az engedélyes szintű tervdokumentáció szerint.
Nyertes AT feladata a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése is (322/2015. Korm. rendelet 14.§ (4) bek. b)). Ép. eng. száma: FE-08/ÉPÍT/ 1925-26/2017.
Az építmény fajtája: egészségügyi intézmény. Az építmény jellege: OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) szerinti középmagas, új épület.
A beruházás a Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 5/2017. (I.12.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek. / 1. sz. melléklet 3. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül.
Tervezett alapterület: 13322 m2.
Építési övezet: különleges intézményterület: KI-EÜ.
A kivitelezés többek között az alábbiakra is kiterjed: összekötő híd felújítása, bontás (bontandó épületek: Pulmonológia, Véradó, volt munkaügyi épület, Infektológia, Belgyógyászat „A” és több kisebb létesítmény), Aszalvölgyi árok átépítése, összesen kb. 500 férőhelyes parkoló kialakítása, elbontott épületek helyének tereprendezése, szabaddá vált terület környezetbe illesztése.
Az épület alapozását, tartószerkezeteinek építését, építőmesteri és szakipari munkáit, épületgépészeti és épületvillamossági munkáit, felvonó szerelési, belsőépítészeti munkáit teljeskörűen, a szükséges bontásokkal és külső létesítményekkel, a közbesz. dokumentumokban rögzített munkarészekkel és belsőépítészeti elemekkel együtt, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő befejezéssel kell megvalósítani.
Az épület fűtési energia ellátását távhővel kell megvalósítani, melyhez szükséges a területen meglévő távhővezeték kiváltása és 870 m hosszban D110-D40 átmérőjű, földárokba szerelt, műanyag köpenycsöves előszigetelt távhőellátó vezeték kiépítése.
Az alapozás mélyépítési technológiával valósítandó meg: 3696 m összhosszúságú cölöpalapozást kell készíteni.
Az épület felépítményi teherhordó szerkezetét 6817 m3 monolit vasbetonnal kell építeni, ennek során 1302 tonna betonacélt kell felhasználni.
Az épület homlokzatát az OTSZ (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) 24.§-ának megfelelően homlokzati tűzterjedés védelemmel kialakított, hőszigetelt átszellőztetett szerelt nagytáblás homlokzatburkolattal (7028 m2) kell elkészíteni.
Az épület építését hőszigetelt lapostető szigeteléssel kell megvalósítani (3410 m2).
Az épületgépészeti szakági feladatai tartalmazzák a távfűtési hőellátású fűtési és melegvíz ellátó rendszert, az ivóvíz és tüzivíz, a szennyvíz-csatornázás, a csapadékvíz elvezető, a központi fűtés-hűtés, a mesterséges szellőzési, napkollektor rendszereket, továbbá egyedi hűtési rendszereket és épületfelügyeleti rendszert.
Az épület villamossági szakági feladatai tartalmazzák az erős- és gyengeáramú (tűzjelző, beléptető, beteghívó, hangosítás, kamera, nővérhívó, hő- és füstmentesítés-RWA, strukturált hálózat, TV-hálózat) villamossági rendszerek kiépítését.
A helyszíni munkálatok során biztosítani kell a telken folyamatosan rendeltetésszerűen üzemelő egészségügyi intézmény működésének zavartalanságát. A felvonulási területekre és közlekedési útvonalakra vonatkozó javaslatot lásd külön mellékletben.
Építési és bontási munkák sorrendjére vonatkozóan lásd az Ajánlatkérő által készített beruházási ütemtervet.
Az építési és bontási kivitelezési dokumentációk tartalma minimum feleljen meg a vonatkozó 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben előírtaknak. Továbbá tartalmazzon egy tételes szakágakra bontott árazatlan költségvetési kiírást és egy beárazott költségvetésen alapuló teljes költségszámítást.
 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_5292_2018_ae9ab.pdf