A Semmelweis Egyetem területén 3 év időtartamú, hatóságilag előírt érintésvédelmi-, tűzvédelmi szabványossági,- villámvédelmi felülvizsgálati feladatok elvégzése

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: A Semmelweis Egyetem területén 3 év időtartamú, hatóságilag előírt érintésvédelmi-, tűzvédelmi szabványossági,- villámvédelmi felülvizsgálati feladatok elvégzése
Határidő: 2018-06-08 09:00:00
Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

Vállalkozási szerződés a Semmelweis Egyetem területén 3 év időtartamú, hatóságilag előírt érintésvédelmi-, tűzvédelmi szabványossági,- villámvédelmi felülvizsgálati feladatok elvégzése tárgyában:
- a teljesítési helyeken érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése és jegyzőkönyv készítése a vonatkozó hatósági előírásban - a nemzetgazdasági miniszter 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelete az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről - foglaltak, valamint a vonatkozó nemzeti szabványokban (MSZ-HD 60364-6:2017) meghatározottak szerint, összesen 249792 db felülvizsgálat mennyiségben;
- a teljesítési helyeken tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzése és jegyzőkönyv készítése a vonatkozó hatósági előírásban - 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról - foglaltak, valamint a vonatkozó nemzeti szabványokban (MSZ-HD 60364-6:2017) meghatározottak szerint, összesen 12424 db helyiség felülvizsgálata mennyiségben;
- a teljesítési helyeken villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzése és jegyzőkönyv készítése a vonatkozó hatósági előírásban - 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról és TvMI (Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek) 7.2/2016.07.01. - foglaltak, valamint a vonatkozó nemzeti szabványokban (MSZ EN 62305 szabványsorozat) meghatározottak szerint, összesen 84596 m2 terület felülvizsgálata mennyiségben.
Egyéb kapcsolódó felülvizsgálatok (kiemelt gyógyászati helyiségek és kézi szerszámok felülvizsgálata): összesen 1722 db mérés mennyiségben.
A részletes műszaki feltételeket és a pontos mennyiségeket a Közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
A Közbeszerzési műszaki leírás szerinti teljes mennyiség 30 %-a teljesítendő a szerződéskötést követő 1 éven, azaz 12 hónapon belül, újabb 30 %-a (azaz az első évvel együttesen a teljes mennyiség 60 %-a) a szerződéskötést követő 2. évben, azaz a szerződéskötést követő 12-24. hónap között, a teljes mennyiség fennmaradó 40 %-a (azaz az előző évekkel együttesen 100 %) a szerződéskötést követő 3. évben, azaz a szerződéskötést követő 24-36. hónap között.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a műszaki leírás szerinti, teljesítési évekre (1., 2. és 3. évek) elosztott munkák és mennyiségek - szükség esetén - az abban foglalttól eltérően másik évben valósuljanak meg.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései szerint, havonta, az adott hónap igazolt teljesítését követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint 30 naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével.
Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) és a 2015. évi CXLIII. tv hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_5724_2018_f3556.pdf