„Az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú Családbarát ország megnevezésű kiemelt projekt megvalósításához szükséges szakértői kapacitás beszerzése”

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: „Az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú Családbarát ország megnevezésű kiemelt projekt megvalósításához szükséges szakértői kapacitás beszerzése”
Határidő: 2018-05-23 11:00:00
Ajánlatkérő: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

Az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú, Családbarát Ország elnevezésű projekt Családi életre nevelés és kapcsolati kultúra fejlesztése képzéshez trénerek biztosítása beszerzési eljáráshoz
A beszerzés célja:
Jelen beszerzési eljárás célja az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú, Családbarát Ország című projektben megvalósításra kerülő Családi életre nevelés és kapcsolati kultúra fejlesztése (CSÉN) pedagógus továbbképzéshez trénerek biztosítása.
A beszerzés tárgya:
Jelen beszerzési eljárással az Ajánlatkérő az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú, Családbarát Ország című projekt által megszervezésre kerülő
• Családi életre nevelés és kapcsolati kultúra fejlesztése 80 képzési óra Képzők képzéséhez 40 fő tréner toborzása, kiválasztása,
• 40 képzési óra Családi életre nevelés és kapcsolati kultúra fejlesztése akkreditált pedagógus továbbképzéshez trénerek biztosítása
tárgyban kér ajánlatot.
A feladat bemutatása:
• 40 fő tréner toborzása, kiválasztása, akik megfelelnek az ajánlati felhívásban és a műszaki leírásban foglalt elvárásoknak, és akik sikeresen teljesítik az Ajánlatkérő által szervezett 80 órás Családi életre nevelés és kapcsolati kultúra fejlesztése képzéshez kapcsolódó képzők képzését. A nyertes ajánlattevő által megajánlott trénerek képzését követően ajánlatkérő tanúsítványt állít ki a képzést sikeresen elvégző trénerek részére. A tanúsítvány birtokában lesznek jogosultak a megajánlott kiképzett trénerek az ajánlatkérő által meghatározott célcsoport képzésére, oktatására.
A nyertes ajánlattevő által kiképzett trénerek kiképzésének tervezett időtartama, mely alatt a tanúsítvány megszerezhető: a szerződés hatálybalépésétől számított 2 hónap.
• A Családi életre nevelés és kapcsolati kultúra fejlesztése képzéshez kapcsolódó képzők képzését sikeresen teljesített trénerek biztosítása az Ajánlatkérő által szervezett 40 órás Családi életre nevelés és kapcsolati kultúra fejlesztése akkreditált pedagógus továbbképzés megvalósításához, oly módon, hogy az ajánlatkérő által kiképzett trénerek oktatják az ajánlatkérő által meghatározott célcsoport részére a műszaki leírásban meghatározott képzési napokon átadni kívánt oktatási anyagot.
Családi életre nevelés és kapcsolati kultúra fejlesztése akkreditált pedagógus továbbképzés célcsoportja: általános és középiskolai tanárok, osztályfőnökök, szociálpedagógusok, mentálhigiénés segítők, védőnők, óvodapedagógusok.
A képzések tartalma:
• Társas kapcsolatok, kommunikáció, konfliktuskezelés
• Önismereti és érzelmi intelligencia
• Jellem és értékrend
• A család működése
• Változások és veszteségek kezelése
• Szexualitás
• Veszélyek és devianciák
• Elméleti és módszertani összefoglaló
Képzésekbe bevonandó résztvevői létszám 1 000 fő,
A tervezett képzési napok száma 240.
Ajánlatkérő képzési nap alatt az alábbiakat érti: Egy naptári napon, egy tancsoport számára tartott olyan képzési alkalom, melynek időtartama nettó 10 képzési óra (1 képzési óra: 45 perc időtartamú). Ajánlattevő 1 képzési napon 2 trénert köteles biztosítani. A képzések megtartásához szükséges cateringet és helyszíneket az ajánlatkérő biztosítja.
A képzések tervezett helyszínei: a képzések Magyarország különböző helyszínein valósulnak meg, várhatóan a képzési csoportok 70%-a megyeszékhelyeken, 30%-a Budapesten kerül megszervezésre.
A műszaki leírás részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre.


Az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú, Családbarát ország megnevezésű kiemelt projekt pályázati felhívás keretében, az EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen című standard eljárásrendű felhívás kedvezményezettjei és a Családbarát ország projekt régióközpontjai számára nyújtott szakértői támogatás beszerzési eljáráshoz
A beszerzés célja:
Jelen beszerzési eljárás célja az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú, Családbarát ország megnevezésű kiemelt projekt (továbbiakban Családbarát ország projekt) keretében az EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen című standard eljárásrendű felhívás kedvezményezettjei (továbbiakban NőKözPontok) és a Családbarát ország projekt régióközpontjainak vezetői és munkatársai számára nyújtott szakértői támogatás megvalósítása.
A beszerzés tárgya:
Jelen beszerzési eljárással az Ajánlatkérő a Családbarát ország projekt keretében a NőKözPontok és a Családbarát ország projekt régióközpontjai számára nyújtandó szolgáltatások beszerzését kívánja megvalósítani az alábbi témakörökben:
• 1. Szakmai műhelymunka tevékenység ellátása
o A szakmai műhelymunka tevékenység általános célja a Nőközpontok és a Családbarát ország projekt 6 régióközpontja munkatársai számára szakmai támogatás nyújtása tevékenységeik megfelelő minőségű ellátásához, valamint az érintettek szakmai kompetenciáinak támogatása, munkaközi kapcsolatok hatékony együttműködésének támogatása. Ajánlattevő feladata országosan legfeljebb 80 helyszínen (Nőközpontok és a Családbarát ország projekt régióközpontjai) csoportos műhelymunka megtartása Ajánlatkérő által meghatározott időpontokban és ütemezéssel a célcsoportok számára. Ajánlatkérő a szerződés ideje alatt összesen 432 szakmai műhelymunka (alkalmanként 2 fő, összesen 864 szakértői nap) megvalósítását tervezi, egyenletes elosztásban. Tervezett szakértői napok száma 864.
A Családbarát ország projekt keretében megvalósuló szakmai műhelymunka alkalmak hozzájárulnak a dolgozók mentális és fizikai jóllétének megőrzéséhez, a szakmai kompetenciák növeléséhez, a kooperáció és a hatékonyság fejlesztéséhez, mely alapvető feltétele a megfelelő szakmai színvonalú és hatékonyságú napi szintű munkavégzésnek.
Az Ajánlattevőnek a Nőközpontok munkatársai, valamint a Családbarát ország projekt régióközpontok munkatársai számára szervezett csoportos szakmai műhelymunka színvonalának biztosítása érdekében az Ajánlatkérő által meghatározott szakmai háttérrel rendelkező trénereket szükséges biztosítania.
• 2. Nőközpontok működésének támogatása, szakértői, elemző, szervezetfejlesztési tevékenység
o 2.a. Személyes látogatás és ügyfélszolgálat tesztelése
• A Családbarát ország projekt és a NőKözPontok munkatársai számára a folyamatos működés támogatása a NőKözPontok szakmai munkavégzésének és ügyfélkiszolgálási folyamatainak szúrópróbaszerű mérésével (az ügyfélélményre, ügyfélelégedettségre, valamint az alkalmazott módszertanra vonatkozóan) és a felmérés eredményeinek visszacsatolásával. Tervezett szakértői napok száma 894.
o 2.b. Nőközpontok hálózati működésének elemzése
• A Nőközpontok megfelelő működéséről, a hálózatos működésről, együttműködésről, a jó gyakorlatok alkalmazásáról rendszeres elemző tanulmány készítése, ez alapján cselekvési terv készítése a Családbarát ország projekt számára. Tervezett szakértői napok száma 420.
A Nőközpontok működtetéséhez Ajánlatkérő az alábbi helyszíneken tervezi a régióközpontok létrehozását:
Győr, Miskolc, Székesfehérvár, Pécs, Szeged, Debrecen
A műszaki leírás részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre.

 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_6100_2018_9b698.pdf