Biztosítási szolg. beszerzése egyetemek részére

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Pályázat neve: Biztosítási szolg. beszerzése egyetemek részére
Határidő: 2018-10-24 13:00:00
Ajánlatkérő: Testnevelési Egyetem
Becsült érték: 260350000
Eljárásrend: Közösségi

Beszerzés tárgya:

Összkockázatú (all risks) vagyonbiztosítás, Kombinált felelősségbiztosítás, Külföldre utazók csoportos baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítása
Vagyonbiztosítás
Biztosított vagyoncsoportok: Épületek/építmények, műszaki és egyéb gépek, berendezések, felszerelések, készletek, kerti növények, telephelyen kívül tárolt saját eszközök, az eszközértékben szereplő telephelyen tárolt nem saját eszközök, készpénz és egyéb vagyoncsoportok. Összesen mintegy 192.000.000.000,- Ft, amiből mintegy 152.000.000.000,- Ft az épület-/építményvagyon újjáépítési értéke.
Általános felelősségbiztosítás:
Biztosított kockázatok: Az intézmény, az alkalmazottja valamint a megbízottja által harmadik személynek okozott károk, melyek megfizetéséért az intézmény felelősséggel tartozik. Beleértve a hallgatóknak okozott károkat is. Az intézmény hallgatója által harmadik személynek okozott károk, melyek megfizetéséért az intézmény felelősséggel tartozik. Tartalmazza a környezetszennyezési, szolgáltatói, termékelőállítási, bérbeadói és bérbevevői felelősségbiztosítást, de nem terjed ki az atommaghasadással kapcsolatos károkra, nukleáris sugárzás, ionizáló és lézersugárzás okozta károkért való felelősségre.
Munkáltatói felelősségbiztosítás:
Biztosított kockázatok: a biztosított munkavállalójának Mt. és OEP által definiált balesete és a biztosítottnak a munkavállalóval szembeni, a munkaviszonnyal összefüggésben okozott károkozása;a társadalombiztosítási megtérítési követelések keletkezése; a balesetekből eredő károkra, amely a tanulót/hallgatót/gyakornokot/ösztöndíjast;a biztosított tanműhelyében, székhelyén, telephelyén oktatási idő alatt, vagy a biztosított tanműhelyén, székhelyén, telephelyén kívül, a biztosított rendelkezése folytán, vagy érdekében végzett oktatási, gyakorlati tevékenysége során érte.
A foglalkoztatottak száma összesen mintegy 10.000 fő;
A hallgatók száma összesen mintegy 73.000 fő;
Az épület- és építményvagyon értéke összesen mintegy 152.000.000.000,- Ft;
Az eszközérték összesen mintegy 39.700.000.000,- Ft;
A készletérték összesen mintegy 300.000.000,- Ft;
A termékelőállítás bevétele összesen mintegy 600.000.000,- Ft;
A szolgáltatás bevétele összesen mintegy 9.400.000.000,- Ft.
Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása: (összesen 204 fő)
Biztosított kockázatok: Nftv. szerinti magasabb vezető tisztségviselők által okozott károk.
Kancellárok felelősségbiztosítása: (összesen 11 fő)
Biztosított kockázatok: Kancellár által okozott károk.
Külföldre utazók csoportos baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítása (összesen 9000 nap)
Biztosított kockázatok: Telefonköltség, Holttest hazaszállítása, poggyászkár, úti okmányok pótlása, jogvédelem és felelősségbiztosítás. A biztosítás területi hatálya: a világ bármelyik országa.
Ajánlatkérő a fentebb meghatározott mennyiségektől a szerződés időtartama alatt maximum +30 %-ban eltérhet.
Továbbiak a Közbeszerzési Dokumentumokban.

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (KGFB) az egyetemek járműparkjára vonatkozóan.
Mennyiség:
személygépkocsi: 84 db
tehergépkocsi: 50 db
autóbusz:10 db
mezőgazdasági vontató:11 db
munkagép: 26 db
lassú jármű: 2 db
pótkocsi: 34 db

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fentebb meghatározott mennyiségek a szerződés teljesítése során változhatnak, a mennyiség a szerződés időtartama alatt maximum +30 %-ban eltérhet.
Továbbiak a Közbeszerzési Dokumentumokban.

CASCO biztosítás az egyetemek járműparkjára vonatkozóan
személygépkocsi: 64 db
autóbusz: 7 db
tehergépkocsi: 13 db
munkagép: 3 db
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fentebb meghatározott mennyiségek a szerződés teljesítése során változhatnak, a mennyiség a szerződés időtartama alatt maximum +30 %-ban eltérhet.
Továbbiak a Közbeszerzési Dokumentumokban.

Külföldi hallgatók, mint biztosítottak részére csoportos szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás nyújtása
Mennyiség: 1421 fő/év
Ajánlatkérő a fentebb meghatározott mennyiségektől a szerződés időtartama alatt maximum +30 %-ban eltérhet.
Továbbiak a Közbeszerzési Dokumentumokban.
 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_16873_2018_83b7b.pdf