Budapesti vasúti átjárhatósági tanulmány (Budapest Rail Node Study) elkészítése

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Budapesti vasúti átjárhatósági tanulmány (Budapest Rail Node Study) elkészítése
Határidő: 2018-06-12 14:00:00
Ajánlatkérő: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

Egy darab Budapesti vasúti átjárhatósági tanulmány (Budapest Rail Node Study, a továbbiakban: BRNS), illetőleg egy darab SKV tanulmány elkészítése a 2016-HU-TMC-0319-S azonosító jelű, „Budapest Railway Node Strategic Development Study” projekten belül, vállalkozási szerződés keretében
A magyarországi kötöttpályás közlekedés szempontjából a 2015. évben 1,75 millió lakosú Budapest a fő szűk keresztmetszet, melynek legfőbb indoka, hogy mind a három magyarországi törzshálózati folyosó egyetlen vasúti hídon keresztezi a Dunát. A nyertes ajánlattevő (AT) által készítendő BRNS célja, hogy ezen szűk keresztmetszet feloldásának módját stratégiai jellegű dokumentumban jelölje ki (Európai Uniós szabályozási környezettel rendelkező település vasúti és közlekedési koncepció kidolgozása), amely egyben tartalmazza a nagy távolságú és a városi közlekedés kapcsolódási pontjait (regionális és országos forgalmi hálózati modellen alapuló országos forgalmi vizsgálat), valamint üzemeltetési és vagyongazdálkodási koncepciót is.
A nyertes AT köteles létrehozni egy internetes felületet (honlap). A tanulmánynak az alább felsorolt tevékenységek eredményeiből, folyamatosan kell létrejönnie:
1. Elemző fázis
1.1. Projektindító megbeszélés, összefoglaló
1.2. A nyilvánosság bevonása (min. 3.000 karakter)
1.3. Indító jelentés (min. 50.000 karakter)
1.4. Hipotézisek gyűjtése (min. 500 db)
1.5. A hipotézisek csoportosítása
1.6. Elemzés
1.7. A diszkontinuitások típusainak azonosítása
1.8. A SWOT elemzés alapul vételével célok azonosítása
1.9. Nyilvánosság bevonása (második lépés, min. 3.000 karakter)
1.10. Az elemző fázis eredményeinek közlése a nyilvánossággal, észrevételek gyűjtése
1.11. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SKV rendelet) 7. §-a által előírt tematika kidolgozása és benyújtása ajánlatkérő (AK) részére
2. Tervező fázis
2.1. A Duna keresztezési lehetőségeiről szóló döntés kritériumainak meghatározása
2.2. Döntési javaslat a Duna átjárhatóságának kapacitásnövelése kérdésében (min. 3 változat), a legelőnyösebb Duna-keresztezés kiválasztása
2.3. Az üzemeltetési koncepcióról szóló döntés kritériumainak meghatározása
2.4. Döntési javaslat az üzemeltetési koncepcióra vonatkozóan
2.5. Gazdasági hozzáadott értéket növelő intézkedések beazonosítása
2.6. Nyilvánosság bevonása (harmadik lépés, min. 3.000 karakter)
2.7. Az SKV rendelet 8. § szerinti környezeti értékelés nyilvánosságra hozatala
2.8. A tanulmány végleges változata (min. 500.000 karakter)
Mérföldkövek
1. A vállalkozóval kötött szerződés hatályba lépése
2. Indító jelentés - a szerződés hatályba lépését követő 4 héten belül
3. Az elemző fázis lezárása: az SKV rendelet 7. § szerinti tematika benyújtása az AK részére - a szerződés hatályba lépését követő 5 hónapon belül
4. A környezeti értékelés (SKV rendelet 8. §) megküldése AK részére - a szerződés hatályba lépését követő 14 hónapon belül
5. A tanulmány véglegesített formájának bemutatása AK-nek - 2 hónappal a környezet védelméért felelős szervek írásos véleményének kézhezvétele után, de legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 17 hónapon belül, illetve a műszaki leírás 3.19-21. pontok szerinti SKV eljárás nemzetközi szakaszának lefolytatása esetén a szerződés hatályba lépését követő 23 hónapon belül
A szerződés időtartama során az egyeztetések angol nyelven folynak.
AK elvárása, hogy a nyertes AT a szerződéskötés időpontjára igazolhatóan rendelkezzen legalább 1 fő környezetvédelmi szakterületi tapasztalattal és legalább 1 fő településtervezői szakterületi tapasztalattal rendelkező szakemberrel azzal, hogy amennyiben a nyertes AT a szerződéskötés időpontjára nem igazolja az előbbi szakemberek rendelkezésre állását, úgy azt az AK a szerződéskötéstől történő visszalépésként veszi figyelembe és alkalmazza az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményeket. A szakemberekkel és fent írtakkal kapcsolatos további elvárások a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_6230_2018_63a16.pdf