Búvárszivattyúk,szennyvízszivattyú beszerzése

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Búvárszivattyúk,szennyvízszivattyú beszerzése
Határidő: 2018-11-14 10:00:00
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Önkormányzata
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi

Beszerzés tárgya:

Nyertes ajánlattevő feladata 11 db új elektromos búvárszivattyú szállítása a Műszaki Leírásban és szerződéstervezetben részletezettek szerint.
A feladat cserélendő szivattyúknál jobb, vagy legalább azokkal megegyező villamos teljesítménnyel, szállítóképességgel és emelőmagassággal rendelkező nedves beépítésű, elektromos búvárszivattyúk szállítása.
A szállítandó közeg kommunális szennyvíz, szálas anyag jelenléte fennáll.
Típus
GRUNDFOS SLV.80.80.40.4.51 D.C
FLYGT NP 3153 MT 432, 13,5kW, GN150
FLYGT NP 3127 MT 439, 4,7kW, DN100
FLYGT NP 3127 MT 438, 4,7kW, DN100
FLYGT NP 3102 MT 461, 3,1kW, DN100
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott termék adatlapját, valamint amennyiben nem a fent megnevezett szivattyú, hanem azzal műszakilag egyenértékű szivattyú kerül megajánlásra, abban az esetben csatolandó a termék részletes műszaki leírása mely a szivattyú főbb műszaki paraméterein (villamos teljesítmény, szállítóképesség, emelőmagasság) kívül tartalmazza a beépíthetőségre vonatkozó adatokat, melyek alapján ajánlatkérő meg tud győződni arról, hogy a szivattyú átalakítók nélkül beépíthető a meglévő helyére.
Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a rendelkezésre bocsátott költségvetést kitöltött formában. (Excel táblázat)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes műszaki tartalmat és mennyiségeket a műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.

A ferencvárosi Szivattyútelepen meglévő, kiépített rendszerbe 1 db FLYGT CP 3356.735 búvárszivattyú beszerzése, 20m kábellel.
A kiépített rendszer peremfeltételei, amihez a szivattyúnak illeszkednie kell:
P=140kW, Q=493,4l/s, H=17,74m, DN350 nyomócsatlakozás
A Pók utcai telepen meglévő, kiépített rendszerbe 1 db FLYGT LL 3300 LT csőbe építhető szivattyú beszerzése, 20m kábellel.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott termékek adatlapját, illetve amennyiben nem a fent megnevezett szivattyúk, hanem azzal műszakilag egyenértékű szivattyúk kerülnek megajánlásra, abban az esetben csatolandó a termék részletes műszaki leírása mely a szivattyú főbb műszaki paraméterein (villamos teljesítmény, szállítóképesség, emelőmagasság) kívül tartalmazza a beépíthetőségre vonatkozó adatokat, melyek alapján ajánlatkérő meg tud győződni arról, hogy a szivattyú átalakítók nélkül beépíthető a meglévő helyére.
Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a rendelkezésre bocsátott költségvetést kitöltött formában (műszaki leírásban található táblázat).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes műszaki tartalmat és mennyiségeket a műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.

A vezérlőszekrény cseréjét üzemelő telepen kell elvégezni. Az üzembe helyezés időtartama alatt a nyertes ajánlattevő gondoskodik a szennyvíz átemelés folyamatosságáról.
A szekrény a folyamatos üzem fenntartása mellett, a jelenlegi szekrény helyére építendő be. Kialakítása olyan kell legyen, hogy hatásosan akadályozza meg korrozív közeg bejutását a szekrénybe. Ennek érdekében a szekrénynek alapkerettel kell rendelkeznie, amely alapkeretet kopoltyúsan át kell szellőztetni. Az alapkeretből a szekrény alsó tömített lemezén tömszelencéken keresztül kell a kábeleket a szekrénybe vezetni. A szekrény stabilitását az alapkeret rögzítésével szükséges megvalósítani.
A szekrény tartalmazza a szivattyúk védelméhez, működtetéséhez szükséges erősáramú elemeket, valamint a vezérlést és távfelügyeletet biztosító egységeket. Ezeket a szekrényben egymástól jól elkülönítetten, könnyen áttekinthetően kell elhelyezni.
A szekrénynek tartalmaznia kell továbbá az általános segédüzemi funkciókat kielégítő elemeket is, úgy, mint szekrény belső világítás, fűtés és szellőztetés, egy- és háromfázisú szerviz csatlakozó aljzatok, térvilágítás.
A vezérlőszekrénybe Socomec Diris A10 villamos fogyasztásmérő műszereket kell telepíteni szivattyúcsoportonként és Elmű betápra 1-1 db-ot, valamint egy fázisban térvilágításra is, továbbá el kell végezni az EMS központi szoftverében szükségessé váló módosításokat is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a rendelkezésre bocsátott költségvetést kitöltött formában (Excel táblázat).
A részletes műszaki tartalmat és mennyiségeket a műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
Ajánlatkérő 1 alkalommal tárgyi eljárásban a 3. részfeladat esetében 2018. október 18-án 11.00 órakor helyszíni bejárást tart.
A találkozó helyszíne: Sülysápi utcai automata átemelőtelep, 124269/4 hrsz.
 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_17945_2018_cf265.pdf