„Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése...

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: „Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése...
Határidő: 2018-11-12 11:00:00
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi

Beszerzés tárgya:

1. A Budapest Keleti pu.- Hegyeshalom-Oh. vasútvonal 82+94 hm szelvényben lévő, Déli összekötő vasúti Duna-híd meglévő két, egyvágányos felszerkezetét el kell bontani és három új, egyvágányos felszerkezetet kell építeni. A tervezett egyvágányos, többtámaszú rácsos acélhíd felszerkezete közös alépítményekre támaszkodik, melyeket az új felszerkezetek fogadására át kell alakítani, továbbá új, cölöpfalas hídfőt kell építeni a budai oldalon.
2. A műtárgyépítéssel érintett vonalszakaszon a vasúti pálya és a kapcsolódó - a projekt teljeskörűségét biztosító - egyéb szakágak infrastruktúráját is át kell építeni. Úgy, mint biztosítóberendezés, vonatbefolyásoló rendszer, távközlés, stb. Hozzávetőlegesen összesen 3 vágány km érintett.
3. Az átépítendő villamos felsővezetéki berendezések 1x25kV névleges feszültségű, 50Hz frekvenciájú, föld-visszavezetéses táplálási rendszerűek. A híd átépítési fázisaiban a meglévő hosszláncok használhatók, de a végleges állapotra az érintett vonali hosszláncokat teljes egészében le kell cserélni. Úgyszintén le kell cserélni valamennyi további sodronyt és valamennyi szigetelőt is. A vonalszakaszon üzemelő optikai kábelt át kell szerelni, illetve cserélni kell.
4. Zajvédő falakat kell építeni a műtárgyon és a csatlakozó szakaszon.
5. A szükséges közműkiváltásokat el kell végezni.
6. Fentiekkel kapcsolatban feladat a rendelkezésre álló engedélyezési tervek, engedélyek és tanúsítványok alapján a kiviteli tervek elkészítése, jóváhagyatása, azt követően pedig a megvalósítás.
7. Tekintettel a vasútvonal kulcsfontosságú voltára, a kivitelezés alatt a vasúti forgalmat 2 vágányon folyamatosan fenn kell tartani a műszaki leírásban részletezettek szerint.
A műtárgyak adatai:
 Támaszköz:
• meglévő: 44,75+(93,06+93,35+93,35+93,06)+30,52m
• tervezett: 45,58+93,88+2x93,43+93,78+45,80m
 Áthidalt akadály:
• I. (pesti parti) nyílás: kétsávos közút és a Csepeli HÉV két vágánya
• II.-V. nyílás: Duna, az 1643+075 folyamkilométer szelvényben
• VI. (budai parti) nyílás: kétszer kétsávos közút
 A híd hossza: 510,0m
 A felszerkezet hossza: 493,60m
 Alépítményi beavatkozások:
• I. hídfő: szerkezeti gerendák visszabontása és újjáépítése
• II. ingaoszlop pillér: bontás
• III. ingaoszlop pillér: bontás
• IV. parti pillér: szerkezeti gerenda átalakítása
• V.-VII. meder pillérek: szerkezeti gerenda átalakítása
• VIII. parti pillér: szerkezeti gerenda átalakítása
• IX. ingaoszlop pillér: bontás
• X. hídfő: tervezett II-III. vágányok alatti hídfő visszabontása, 15,44m-rel a végpont felé új cölöpfalas hídfő építése, a tervezett I. vágány alatti meglévő cölöpfalas hídfőszakaszon a szerkezeti gerenda visszabontása és újjáépítése.
A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Részajánlattétel nem megengedett, mivel a tervezett projekt esetében a beszerzés több szakágat és területet érint, melyek között az adatszolgáltatás és szinergiák kialakítása úgy a leghatékonyabb, ha egy ajánlattevő menedzseli a tervezés során az összes folyamatot. Amennyiben részekre bontanánk a beszerzést, úgy a határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz is vezethetne az egyes felek között, ami miatt a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás, valamint az építési beruházás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet.

 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_17683_2018_69ff5.pdf