Kada Elek Szakgimnázium tervezés

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Kada Elek Szakgimnázium tervezés
Határidő: 2018-12-07 15:00:00
Ajánlatkérő: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi

Beszerzés tárgya:

„Tervezési szerződés a Kada Elek Szakgimnázium engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére és tervezői művezetés elvégzésére”
ELŐZMÉNYEK:
A Miniszterelnökség 2017. december 27. napján a Kecskemét Megyei Jogú Város és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma fejlesztésével és átköltöztetésével járó feladatok támogatásáról szóló 1710/2017. (IX. 25.) Korm. határozatban rögzítettek alapján – a Modern Városok Program Bizottságnak jóváhagyó döntését követően – támogatói okiratot állított ki a beruházás megvalósítása érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat), mint támogatott részére.
A „Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki- és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása” című projekt (a továbbiakban: projekt) keretében az egykori Rudolf-laktanya kijelölt műemlék épületeiben, azok örökségvédelmi értékeit megőrző felújításával, átalakításával és bővítésével, német és angol nyelvű, műszaki és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása fog megvalósulni.
A Rudolf-laktanya műemléki területének átfogó fejlesztési koncepciójának meghatározásához Ajánlatkérő előzetes műszaki vizsgálati és szakértői dokumentációkat készíttetett, köztük a létesítmény beruházási koncepciójának meghatározására vonatkozó tanulmánytervet.
TERVEZÉSSEL ÉRINTETT LÉTESÍTMÉNY HELYE:
A beruházás Kecskeméten a műemléki védettség alatt lévő volt Rudolf-laktanya (műemléki azonosító: 2235, műemléki törzsszám: 10663) területén, a jelenlegi 10208/5. hrsz.-ú ingatlanon épül, mely 1/1 arányban Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi.
A tervezési feladat a 3 db legénységi lakházra, és tervezett bővítményeikre, a törzsépület, tiszti lakház és altiszti lakház épületekre, valamint környezetükre terjed ki.
A TERVEZÉSI FELADAT NAGYSÁGRENDJE:
- A meglévő legénységi lakházakban elhelyezendő funkciók: 5398 m2
- A törzsépület-tiszti lakház-altiszti lakház épületeiben elhelyezendő funkciók: törzsépület: 2005 m2, tiszti lakház: 508m2, altiszti lakház: 317m2
- Alapterület összesen: 8228 m2
- A teljes mennyiségből 2400 m2 műemlék épülethez kapcsolódó épületbővítés, 6800 m2 műemlék épülethez kapcsolódó homlokzatfelújítás, 3600 m2 műemlék épülethez kapcsolódó tetőfelújítás.
A NYERTES TERVEZŐ FELADATA:
A fentiekben meghatározott épületek műemléki felújítására, átalakítására és bővítésére vonatkozó építészeti-műszaki tervdokumentációk elkészítése a tanulmánytervben meghatározott beruházási koncepció alapján, valamint a tervezéssel érintett kivitelezés tervezői művezetése.
1. Építési engedélyezési tervdokumentáció
2. Kiviteli tervdokumentáció
3. Tervezői művezetés
- A műemléki felújítás és bővítés kivitelezésének tervezői művezetése, minden szakágra kiterjedően.
- A tervező a tervezői művezetést a kivitelezési folyamatnak megfelelően, a felmerülés szerint, megbízó előzetes értesítése alapján teljesíti.
- A tervezői művezetés 60 tervezői művezetési alkalmat foglal magában, további maximum 60 alkalom opcióként vehető igénybe. A szakági tervezői művezetési alkalmak is külön alkalomnak számítanak. Egy tervezési művezetési alkalom maximum 4 mérnökóra időtartam igénybevételt jelent.
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § (1) bekezdés valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár el.
AZ EKR rendszer karakter-korlátozására tekintettel részletes feladatokat a feltöltött mellékletek (ajánlati felhívás, közbeszerzési dokumentumok, műszaki tartalom, szerződéstervezet) tartalmazzák.
 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_19354_2018_870a0.pdf