KEHOP--3.2.1-15-2017-00016-tervezés és kivitelezés

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: KEHOP--3.2.1-15-2017-00016-tervezés és kivitelezés
Határidő: 2018-12-14 11:00:00
Ajánlatkérő: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi

Beszerzés tárgya:

A 339/2014(XII.19) Korm.rend-ben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.
A Projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása az engedélyezési és a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
A beruházás célja, főbb mennyiségek:
-meglévő ( kb. 60 x24m belmagasság:+ 6,47 m ÷ 10,22 m)acélszerkezetű szigeteletlen hulladékkezelő csarnok végfalainak bontása, azonos szerkezettel történő hosszanti meghosszabbítása(min. 376 m2,) és melléépített kétoldali oldal építményekkel történő bővítése (min. 2 x 313 m2) történő ellátása, bővítés és meghosszabbítás összesen min. 1002,31 m2-el.(Tervezés , engedélyeztetés és kivitelezés.)
-230 m2² hasznos alapterületű, LINDAB SSB rendszerű könnyű szerkezetes raktár épületet áthelyezése telephelyen belül. (Tervezés , engedélyeztetés és kivitelezés.)
-Porelszívó berendezések (2 db) telepítése csarnokon belül, a berendezések megkívánt egyenkénti elszívott légmennyisége min. 14.000 m3³/h, amennyiben az elszívott levegő becsült portartalma nem haladja meg a 1-5 mg/m3³-t (kivitelezés).
- meglévő 1 db bálázógép áttelepítése csarnokon belül. (Kivitelezés)
- 4 db. 8x 30 m méretű (960 m2) , felül nyitott, vasbeton falú egybefüggő biológiai stabilizáló egység (kezelőtér 960 m2, teljes terület 1245 m2), közöttük, és szélen 1,50 m széles, az oldalsó támfalaknál 1,00 m-el alacsonyabbra emelt szintű, lépcsővel megközelíthető járda. A silók oldalsó támfalainak belső burkolattól mért magassága min. 2,70 m, míg a hátfal magassága min. 3,00 m. (Tervezés , engedélyeztetés és kivitelezés. Új ipari létesítmény. Műtárgy tervezése.)
-4 db 8x 30 m méretű (960 m2) stabilizáló technológia, amely megegyezik a jelenleg is üzemelő szemipermeábilis takaróanyaggal takart, levegőztetett stabilizálási technológiával, vezérlő rendszerrel együtt. (Kivitelezés)
-Csurgalékvíz rendszer korszerűsítése: a csurgalékvíz medence meglévő kiemelő aknájába beépítésre kerülő második szivattyúval, a kiemelő akna és a telepi szennyvízhálózat közötti összeköttetés kiépítése (kb. 410 m, DN 90), amely napi max. 8 órai üzemmel képes 20 m3 csurgalékvizet a telepi szennyvíz elvezető hálózatba juttatni (szükség esetén vegyszeradagolással), és a szivattyú működését össze kell hangolnia a Pannon- Víz Zrt. érzékelőivel.(Tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés.
A fentiekben ismertetett mennyiségek tájékoztató jellegűek. A főbb paramétereket a közbeszerzési dokumentáció Műszaki Leírása (III-V. kötetek) tartalmazza, eltérés esetén a Műszaki Leírásban foglalt adatok az irányadóak.
A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.
A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
További infók a II.2.5) ponthoz: A II.2.5) pontban megadott 2. számú értékelési szempontokat ajánlatkérő - a karakterkorlátra tekintettel - az alábbiakban fejti ki:
2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalatának bemutatása Súlyszám: 30
2.1. M2.2.alk.igaz-ra bemutatott szakemb. M2.2 alk. köv-en felüli FIDIC vagy azzal egyenértékű szerződéses feltételek szerint megvalósított hulladékgazdálkodási projekt kivitelezésében szerzett többlet építési szakmai tapasztalat.(hónap)Max. 24 hónap Súlyszám: 15
2.2 M2.3 alk.igaz-ra bemutatott szakemb. M2.3 alk. köv-en felüli -a 266/2013 (VII.1.) Korm.rendelet 1. melléklet IV.2.rész 2. pontja szerinti MV-M jogosultság megszerzéséhez szükséges többlet szakmai tap. (hónap)Max. 24 hónap Súlyszám: 15
 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_19762_2018_b57dc.pdf