KEHOP--3.2.1-15-2017-00016-tervezés és kivitelezés

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Pályázat neve: KEHOP--3.2.1-15-2017-00016-tervezés és kivitelezés
Határidő: 2018-12-14 11:00:00
Ajánlatkérő: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi

Beszerzés tárgya:

A 339/2014(XII.19) Korm.rend-ben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.
A Projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása az engedélyezési és a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
A beruházás célja, főbb mennyiségek:
-meglévő ( kb. 60 x24m belmagasság:+ 6,47 m ÷ 10,22 m)acélszerkezetű szigeteletlen hulladékkezelő csarnok végfalainak bontása, azonos szerkezettel történő hosszanti meghosszabbítása(min. 376 m2,) és melléépített kétoldali oldal építményekkel történő bővítése (min. 2 x 313 m2) történő ellátása, bővítés és meghosszabbítás összesen min. 1002,31 m2-el.(Tervezés , engedélyeztetés és kivitelezés.)
-230 m2² hasznos alapterületű, LINDAB SSB rendszerű könnyű szerkezetes raktár épületet áthelyezése telephelyen belül. (Tervezés , engedélyeztetés és kivitelezés.)
-Porelszívó berendezések (2 db) telepítése csarnokon belül, a berendezések megkívánt egyenkénti elszívott légmennyisége min. 14.000 m3³/h, amennyiben az elszívott levegő becsült portartalma nem haladja meg a 1-5 mg/m3³-t (kivitelezés).
- meglévő 1 db bálázógép áttelepítése csarnokon belül. (Kivitelezés)
- 4 db. 8x 30 m méretű (960 m2) , felül nyitott, vasbeton falú egybefüggő biológiai stabilizáló egység (kezelőtér 960 m2, teljes terület 1245 m2), közöttük, és szélen 1,50 m széles, az oldalsó támfalaknál 1,00 m-el alacsonyabbra emelt szintű, lépcsővel megközelíthető járda. A silók oldalsó támfalainak belső burkolattól mért magassága min. 2,70 m, míg a hátfal magassága min. 3,00 m. (Tervezés , engedélyeztetés és kivitelezés. Új ipari létesítmény. Műtárgy tervezése.)
-4 db 8x 30 m méretű (960 m2) stabilizáló technológia, amely megegyezik a jelenleg is üzemelő szemipermeábilis takaróanyaggal takart, levegőztetett stabilizálási technológiával, vezérlő rendszerrel együtt. (Kivitelezés)
-Csurgalékvíz rendszer korszerűsítése: a csurgalékvíz medence meglévő kiemelő aknájába beépítésre kerülő második szivattyúval, a kiemelő akna és a telepi szennyvízhálózat közötti összeköttetés kiépítése (kb. 410 m, DN 90), amely napi max. 8 órai üzemmel képes 20 m3 csurgalékvizet a telepi szennyvíz elvezető hálózatba juttatni (szükség esetén vegyszeradagolással), és a szivattyú működését össze kell hangolnia a Pannon- Víz Zrt. érzékelőivel.(Tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés.
A fentiekben ismertetett mennyiségek tájékoztató jellegűek. A főbb paramétereket a közbeszerzési dokumentáció Műszaki Leírása (III-V. kötetek) tartalmazza, eltérés esetén a Műszaki Leírásban foglalt adatok az irányadóak.
A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.
A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
További infók a II.2.5) ponthoz: A II.2.5) pontban megadott 2. számú értékelési szempontokat ajánlatkérő - a karakterkorlátra tekintettel - az alábbiakban fejti ki:
2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalatának bemutatása Súlyszám: 30
2.1. M2.2.alk.igaz-ra bemutatott szakemb. M2.2 alk. köv-en felüli FIDIC vagy azzal egyenértékű szerződéses feltételek szerint megvalósított hulladékgazdálkodási projekt kivitelezésében szerzett többlet építési szakmai tapasztalat.(hónap)Max. 24 hónap Súlyszám: 15
2.2 M2.3 alk.igaz-ra bemutatott szakemb. M2.3 alk. köv-en felüli -a 266/2013 (VII.1.) Korm.rendelet 1. melléklet IV.2.rész 2. pontja szerinti MV-M jogosultság megszerzéséhez szükséges többlet szakmai tap. (hónap)Max. 24 hónap Súlyszám: 15
 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_19762_2018_b57dc.pdf