Keretmegállapodás zöldség, gyümölcs adásvétele tárgyában a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete részére

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Keretmegállapodás zöldség, gyümölcs adásvétele tárgyában a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete részére
Határidő: 2018-05-21 10:00:00
Ajánlatkérő: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Becsült érték: 21051166
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

Beszerzés tárgya: 24 hónapra kötött keretmegállapodás alapján zöldség és gyümölcs beszerzése.
A Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete 21.051.166 Ft keretösszeg + ÁFA mértékéig köt meg a keretmegállapodást. A keretösszeg felhasználása az intézmény számára lehetőség, nem kötelezettség.
Várható - tájékoztató jellegű - termék mennyiség az élelmezési gyakorlat alapján: tervezetten 195.979 kg, 109.680 db. A részletes specifikációt, minőségi követelményeket, termékenkénti várható mennyiséget, kiszerelést a közbeszerzési dokumentum xls formátumú terméklista megnevezésű melléklete tartalmazza, tekintettel arra, hogy a beszerzendő termékek többfélesége és nagy száma miatt a részletes szakmai specifikációt az AK nem tudja a felhívás részeként közzétenni. Ahol AK nem határoz meg kiszerelést, azon termékeknél az árazatlan excel tábla B oszlopa szerinti egységet fogadja el kiszerelésnek. Azon termékeknél, ahol AK kiszerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében. A mellékelt excel táblázat L illetve M oszlopai tartalmazzák a minőségi követelményeket.
Az AF-ban valamint a dok.ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az AF valamint közbesz. dok. meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 46. § (3) bekezdése alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell.
Folyt. VI.3)
22.Az ajánlatba cégszerűen aláírva (és az elektr. péld.hoz szerkeszthető excel formátumban is) csatolni kell a közbesz. dok. mellékl.ként kiadott táblázatot árazva. Az árazott táblázatok a Kbt. 71.§ (8)bek. b) szerinti részletes árajánlatnak minősülnek.
23.Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az AT kifejezett nyilatkozatát az AF feltételeire, a szerz. megkötésére és telj.re, valamint a kért ellenszolg.ra vonatkozóan (eredetiben).
24.Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68.§ (4)bek. szerinti infókat. A felolvasólapon a részletes árajánlat összesített nettó ajánlati ár kerül feltüntetésre (excel tábla „Érték összesen (nettó Ft) ” oszlop összesített végösszege).
25.AK ajánlati biztosíték nyújtását írja elő:
AK az elj.ban való részvételt azaz ajánlattételt -a Kbt. 54.§ (1) bek.re figy.- ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek összege 300.000,-Ft, azaz háromszázezer forint. Az AT-k az ajánlati biztosítékot az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek, a Kbt. 54.§ (4) bek.ben foglalt feltételek biztosítására. Az ajánlati biztosíték érvényességi idejének az ajánlati kötöttség beálltától az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig kell fennállnia. Nyertes AT-nek a szerződés megkötéséig kell fenntartania a biztosítékot. A Kbt. 54.§ (2) bek.ben előírtakra tekintettel az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető:
- az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével,
Amennyiben AT ezt választja, úgy az AK alábbi bankszámlaszámára kell utalni, befizetni a 300.000,- Ft-ot:
Magyar Államkincstár, 1032000-00329905-00000000
Az utalás, befizetés során közleményként az alábbi szövegrész szerepeljen: ajánlati biztosíték - „szgyf_673_fejer_elelmiszer_2”
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Banki átutalás esetén a bank által kiállított terhelési igazolás másolatát csatolni kell az ajánlatba.
Bankgarancia/biztosítói garancia/biztosítási szerződés esetén a a bankgarancia/biztosítói garancia-okirat, ill. a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányának ajánlatba csatolása kötelező.
 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_5645_2018_3be76.pdf