Komplex ifjúsági programszolgáltatás beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú projektje keretében - 6 részben

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Komplex ifjúsági programszolgáltatás beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú projektje keretében - 6 részben
Határidő: 2018-06-11 14:00:00
Ajánlatkérő: Oktatási Hivatal
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

Beszerzés tárgya:
„Komplex ifjúsági programszolgáltatás beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú projektje keretében” - 1. rész
A Projekt megvalósításába bevont, a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tanulócsoportjai részére tanórán kívüli programok teljeskörű megszervezése, lebonyolítása intézményi helyszínen az alábbi témakörökben:
• Környezeti nevelési program
A közbeszerzési eljárás 1 részének eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés keretösszege: nettó 17.550.000 +ÁFA, azaz bruttó 22.288.500,- Ft. Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt dönthet úgy, hogy a keretösszeget +20%-kal megemeli és erről írásban tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt a szerződésben foglaltak szerint. Ebben az esetben a keretszerződés terhére legfeljebb nettó 21.060.000 Ft,azaz bruttó 26.746.200 Ft értékben kerül sor eseti megrendelés lehívására. Felek rögzítik, hogy a 20%-kal történő keretösszeg emelést a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosításnak tekintenek. Az opcióval növelt összeg erejéig Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles eseti megrendelők kiadására.
Ajánlattevőnek ajánlatának részeként Szakmai programot kell benyújtania. Ajánlattevő legalább egy darab 4 tanóra időtartamú program megvalósítására köteles ajánlatot tenni.
A Szakmai programnak tartalmaznia kell a programok részletes bemutatását az alábbi követelményeknek megfelelően:
1. Téma
2. A program megnevezése
3. Érintett korcsoport
4. A program rövid leírása (cél, módszer, tartalom)
5. A program megvalósítóinak (előadók, foglalkozásvezetők, animátorok stb.) és a szükséges kellékeknek (interaktivitást segítő eszközök, anyagok, stb.) a bemutatása
6. A program időigénye, a foglalkozások formája
7. A program helyszükséglete
A Szakmai program sablonját a Műszaki specifikáció 1. sz. melléklete, a Szakmai program értékelési rendszerét pedig a Műszaki specifikáció 9. pontja tartalmazza.
Fenti keretösszegből Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt minimum 30 programot tervez megvalósítani.
Az Ajánlatkérő a bevont intézményekben végzett igényfelmérés alapján állítja össze, hogy melyik témakörben ténylegesen hány program valósul meg.
Annak kiválasztása, hogy Ajánlattevő kínálatából melyik köznevelési intézménybe melyik program kerül, Ajánlatkérő feladata, az Ajánlatkérő által kijelölt helyszíneken a programok előkészítése, megszervezése és teljes körű lebonyolítása Ajánlattevő felelőssége. Így Ajánlattevő biztosítja a programokhoz a megvalósítókat (előadók, foglalkozásvezetők, animátorok, stb.) és a megvalósításhoz szükséges kellékeket (az interaktivitást segítő eszközöket, az anyagokat stb.).
További részletezést a közbeszerzési dokumentumok részeként a műszaki leírás tartalmaz.
Programszolgáltatás 6-18 éves korosztály számára történik valamennyi részben.
II.2.3) A teljesítés helye: A Projekt megvalósításába bevont, a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tanulócsoportjai részére tanórán kívüli programok teljeskörű megszervezése, lebonyolítása intézményi helyszínen az alábbi témakörökben:
• Környezeti nevelési program
Folyt. II.2.7) A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Amennyiben a Támogató döntése alapján a projekt fizikai befejezésének dátuma módosul, úgy a szerződés időtartama a projekt fizikai befejezésének módosított dátumáig, illetve a keretösszeg kimerüléséig meghosszabbodik. Ajánlatkérő tehát a még rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a módosított záró időpontig rendelheti meg a szerződés tárgyát, a szolgáltatásokat, illetve a nyertes ajánlattevő ezen módosított záró időpontig köteles a szolgáltatások teljesítésére.

„Komplex ifjúsági programszolgáltatás beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú projektje keretében” - 2. rész
A Projekt megvalósításába bevont, a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tanulócsoportjai részére tanórán kívüli programok teljeskörű megszervezése, lebonyolítása intézményi helyszínen az alábbi témakörökben:
• Egészségnevelési program
A közbeszerzési eljárás 2. részének eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés keretösszege: nettó 18.900.000 +ÁFA, azaz bruttó 24.003.000,- Ft. Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt dönthet úgy, hogy a keretösszeget +20%-kal megemeli és erről írásban tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt a szerződésben foglaltak szerint Ebben az esetben a keretszerződés terhére legfeljebb nettó 22.680.000 Ft ,azaz bruttó 28.803.600 Ft értékben kerül sor eseti megrendelés lehívására. Felek rögzítik, hogy a 20%-kal történő keretösszeg emelést a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosításnak tekintenek Az opcióval növelt összeg erejéig AK jogosult, de nem köteles eseti megrendelők kiadására.
AT-nek ajánlatának részeként Szakmai programot kell benyújtania. AT legalább egy darab 4 tanóra időtartamú program megvalósítására köteles ajánlatot tenni.
A Szakmai programnak tartalmaznia kell a programok részletes bemutatását az alábbi követelményeknek megfelelően:
1. Téma
2. A program megnevezése
3. Érintett korcsoport
4. A program rövid leírása (cél, módszer, tartalom)
5. A program megvalósítóinak (előadók, foglalkozásvezetők, animátorok stb.) és a szükséges kellékeknek (interaktivitást segítő eszközök, anyagok, stb.) a bemutatása
6. A program időigénye, a foglalkozások formája
7. A program helyszükséglete
A Szakmai program sablonját a Műszaki specifikáció 1. sz. melléklete, a Szakmai program értékelési rendszerét a Műszaki specifikáció 9. pontja tartalmazza.
Fenti keretösszegből AK a szerződés időtartama alatt minimum 30 programot tervez megvalósítani.
Az AK a bevont intézményekben végzett igényfelmérés alapján állítja össze, hogy a témakörben ténylegesen hány program valósul meg.
Annak kiválasztása, hogy melyik köznevelési intézménybe Ajánlattevő kínálatából melyik program kerül, AK feladata, a programok megszervezése és megvalósítása Ajánlattevő felelőssége. Így AT biztosítja a programokhoz a megvalósítókat (előadók, foglalkozásvezetők, animátorok, stb.) és a megvalósításhoz szükséges kellékeket (az interaktivitást segítő eszközöket, az anyagokat stb.). További részletezést a közbeszerzési dokumentumok részeként a műszaki leírás tartalmaz.
Programszolgáltatás 6-18 éves korosztály számára történik valamennyi részben.
Folyt. II.2.3)
A Projekt megvalósításába bevont, a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tanulócsoportjai részére tanórán kívüli programok teljeskörű megszervezése, lebonyolítása intézményi helyszínen az alábbi témakörökben:
• Egészségnevelési program
Folyt. II.2.7)
Amennyiben a Támogató döntése alapján a projekt fizikai befejezésének dátuma módosul, úgy a szerződés időtartama a projekt fizikai befejezésének módosított dátumáig, illetve a keretösszeg kimerüléséig meghosszabbodik. AK tehát a még rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a módosított záró időpontig rendelheti meg a szerződés tárgyát, a szolgáltatásokat, illetve a nyertes ajánlattevő ezen módosított záró időpontig köteles a szolgáltatások teljesítésére.
Folyt.
Amennyiben AK a teljesítést elismeri, teljesítésigazolást állít ki. A telj. időpontja az AK által a telj.ig-ban feltüntetett időpont.
Amennyiben AK a teljesítést nem találja megfelelőnek, a Produktum(ok) átadás-átvételétől számított 15 n. b. korrekciókat, kiegészítéseket kérhet. A visszacsatolás alapján korrigált Produktumo(ka)t a nyertes AT köteles az AK-nek a korrekció kérésben AK által megjelölt ésszerű HI-ben (min. 5 nap) jóváhagyás végett átadni. A korrigált Produktumo(ka)t AK az átadás-átvételt követő 15 n. b. elfogadja, vagy jelzi annak hibás teljesítését, írásbeli kifogásban.

„Komplex ifjúsági programszolgáltatás beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú projektje keretében” - 3. rész
A Projekt megvalósításába bevont, a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tanulócsoportjai részére tanórán kívüli programok teljeskörű megszervezése, lebonyolítása intézményi helyszínen az alábbi témakörökben:
• Drámapedagógiai program
A közbeszerzési eljárás 3. részének eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés keretösszege: nettó 14.950.000 +ÁFA, azaz bruttó 18.986.500,- Ft. Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt dönthet úgy, hogy a keretösszeget +20%-kal megemeli és erről írásban tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt a szerződésben foglaltak szerint Ebben az esetben a keretszerződés terhére legfeljebb nettó 17.940.000 Ft ,azaz bruttó 22.783.800 Ft értékben kerül sor eseti megrendelés lehívására. Az opcióval növelt összeg erejéig Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles eseti megrendelők kiadására.
Ajánlattevőnek ajánlatának részeként Szakmai programot kell benyújtania. Ajánlattevő legalább egy darab 4 tanóra időtartamú program megvalósítására köteles ajánlatot tenni.
A Szakmai programnak tartalmaznia kell a témakörhöz kapcsolódóan a programok részletes bemutatását az alábbi követelményeknek megfelelően:
1. Téma
2. A program megnevezése
3. Érintett korcsoport
4. A program rövid leírása (cél, módszer, tartalom)
5. A program megvalósítóinak (előadók, foglalkozásvezetők, animátorok stb.) és a szükséges kellékeknek (interaktivitást segítő eszközök, anyagok, stb.) a bemutatása
6. A program időigénye, a foglalkozások formája
7. A program helyszükséglete
A Szakmai program sablonját a Műszaki specifikáció 1. sz. melléklete, a Szakmai program értékelési rendszerét a Műszaki specifikáció 9. pontja tartalmazza.
Fenti keretösszegből Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a témakörben minimum 30 programot tervez megvalósítani.
Az Ajánlatkérő a bevont intézményekben végzett igényfelmérés alapján állítja össze, hogy a témakörben hány program valósul meg a szerződés időtartama alatt.
Annak kiválasztása, hogy melyik köznevelési intézménybe Ajánlattevő kínálatából melyik program kerül, Ajánlatkérő feladata, a programok megszervezése és megvalósítása Ajánlattevő felelőssége. Így Ajánlattevő biztosítja a programokhoz a megvalósítókat (előadók, foglalkozásvezetők, animátorok, stb.) és a megvalósításhoz szükséges kellékeket (az interaktivitást segítő eszközöket, az anyagokat stb.).
További részletezést a közbeszerzési dokumentumok részeként a műszaki leírás tartalmaz.
Programszolgáltatás 6-18 éves korosztály számára történik valamennyi részben.
Folyt. II.2.3) A teljesítés helye:
A Projekt megvalósításába bevont, a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tanulócsoportjai részére tanórán kívüli programok teljeskörű megszervezése, lebonyolítása intézményi helyszínen az alábbi témakörben:
Drámapedagógiai program
Folyt. II.2.7) A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Amennyiben a Támogató döntése alapján a projekt fizikai befejezésének dátuma módosul, úgy a szerződés időtartama a projekt fizikai befejezésének módosított dátumáig, illetve a keretösszeg kimerüléséig meghosszabbodik. Ajánlatkérő tehát a még rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a módosított záró időpontig rendelheti meg a szerződés tárgyát, a szolgáltatásokat, illetve a nyertes ajánlattevő ezen módosított záró időpontig köteles a szolgáltatások teljesítésére.
Folyt. VI.3) 23. pont (előzmény: 2. rész II.2.11) pontban)
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. értékelési szempont esetén a fent hivatkozott útmutató 1. sz. mellékletének A.1. b) pont ba) alpontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.
Folyt.: 4. rész II.2.4) pontban.

„Komplex ifjúsági programszolgáltatás beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú projektje keretében” - 4. rész
A Projekt megvalósításába bevont, a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tanulócsoportjai részére tanórán kívüli programok teljeskörű megszervezése, lebonyolítása intézményi helyszínen az alábbi témakörökben:
• Táncpedagógiai program
A közbeszerzési eljárás 4. részének eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés keretösszege: nettó 11.500.000 +ÁFA, azaz bruttó 14.605.000,- Ft. Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt dönthet úgy, hogy a keretösszeget +20%-kal megemeli és erről írásban tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt a szerződésben foglaltak szerint Ebben az esetben a keretszerződés terhére legfeljebb nettó 13.800.000 Ft, azaz bruttó 17.526.000 Ft értékben kerül sor eseti megrendelés lehívására. Az opcióval növelt összeg erejéig Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles eseti megrendelők kiadására.
Ajánlattevőnek ajánlatának részeként Szakmai programot kell benyújtania. Ajánlattevő legalább egy darab 4 tanóra időtartamú program megvalósítására köteles ajánlatot tenni.
A Szakmai programnak tartalmaznia kell a témakörhöz kapcsolódóan a programok részletes bemutatását az alábbi követelményeknek megfelelően:
1. Téma
2. A program megnevezése
3. Érintett korcsoport
4. A program rövid leírása (cél, módszer, tartalom)
5. A program megvalósítóinak (előadók, foglalkozásvezetők, animátorok stb.) és a szükséges kellékeknek (interaktivitást segítő eszközök, anyagok, stb.) a bemutatása
6. A program időigénye, a foglalkozások formája
7. A program helyszükséglete
A Szakmai program sablonját a Műszaki specifikáció 1. sz. melléklete, a Szakmai program értékelési rendszerét a Műszaki specifikáció 9. pontja tartalmazza.
Fenti keretösszegből Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a témakörben minimum 30 programot tervez megvalósítani.
Az Ajánlatkérő a bevont intézményekben végzett igényfelmérés alapján állítja össze, hogy a témakörben hány program valósul meg a szerződés időtartama alatt.
Annak kiválasztása, hogy melyik köznevelési intézménybe Ajánlattevő kínálatából melyik program kerül, Ajánlatkérő feladata, a programok megszervezése és megvalósítása Ajánlattevő felelőssége. Így Ajánlattevő biztosítja a programokhoz a megvalósítókat (előadók, foglalkozásvezetők, animátorok, stb.) és a megvalósításhoz szükséges kellékeket (az interaktivitást segítő eszközöket, az anyagokat stb.).
További részletezést a közbeszerzési dokumentumok részeként a műszaki leírás tartalmaz.
Programszolgáltatás 6-18 éves korosztály számára tört.
Folyt. II.2.3) A teljesítés helye:
A Projekt megvalósításába bevont, a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tanulócsoportjai részére tanórán kívüli programok teljeskörű megszervezése, lebonyolítása intézményi helyszínen az alábbi témakörökben:
Táncpedagógiai program
Folyt. II.2.7) A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Amennyiben a Támogató döntése alapján a projekt fizikai befejezésének dátuma módosul, úgy a szerződés időtartama a projekt fizikai befejezésének módosított dátumáig, illetve a keretösszeg kimerüléséig meghosszabbodik. Ajánlatkérő tehát a még rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a módosított záró időpontig rendelheti meg a szerződés tárgyát, a szolgáltatásokat, illetve a nyertes ajánlattevő ezen módosított záró időpontig köteles a szolgáltatások teljesítésére.
Folyt. VI.3) 23. pont (előzmény: 3. rész II.2.4) pontban)
A 2. értékelés szempont esetén a fent hivatkozott útmutató 1. melléklet A. 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése oly módon, hogy a műszaki specifikáció 3. számú mellékletét képező értékelő táblázat alapján kapott pontszámok kerülnek arányosításra.
A 3. értékelés szempont esetén a fent hivatkozott útmutató 1. sz. mellékletének A.1. b) pont bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.
Folyt.: 5. rész II.2.4) pontban.

„Komplex ifjúsági programszolgáltatás beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú projektje keretében” - 5. rész
A Projekt megvalósításába bevont, a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tanulócsoportjai részére tanórán kívüli programok teljeskörű megszervezése, lebonyolítása intézményi helyszínen az alábbi témakörökben:
• Zenepedagógiai program
A közbeszerzési eljárás 5. részének eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés keretösszege: nettó 21.000.000 +ÁFA, azaz bruttó 26.670.000,- Ft .Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt dönthet úgy, hogy a keretösszeget +20%-kal megemeli és erről írásban tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt a szerződésben foglaltak szerint Ebben az esetben a keretszerződés terhére legfeljebb nettó 25.200.000 Ft ,azaz bruttó 32.004.000 Ft értékben kerül sor eseti megrendelés lehívására. Az opcióval növelt összeg erejéig Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles eseti megrendelők kiadására.
Ajánlattevőnek ajánlatának részeként Szakmai programot kell benyújtania. Ajánlattevő legalább egy darab 4 tanóra időtartamú program megvalósítására köteles ajánlatot tenni.
A Szakmai programnak tartalmaznia kell a témakörhöz kapcsolódóan a programok részletes bemutatását az alábbi követelményeknek megfelelően:
1. Téma
2. A program megnevezése
3. Érintett korcsoport
4. A program rövid leírása (cél, módszer, tartalom)
5. A program megvalósítóinak (előadók, foglalkozásvezetők, animátorok stb.) és a szükséges kellékeknek (interaktivitást segítő eszközök, anyagok, stb.) a bemutatása
6. A program időigénye, a foglalkozások formája
7. A program helyszükséglete
A Szakmai program sablonját a Műszaki specifikáció 1. sz. melléklete, a Szakmai program értékelési rendszerét a Műszaki specifikáció 9. pontja tartalmazza.
Fenti keretösszegből Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a témakörben minimum 25 programot tervez megvalósítani.
Az Ajánlatkérő a bevont intézményekben végzett igényfelmérés alapján állítja össze, hogy a témakörben hány program valósul meg a szerződés időtartama alatt.
Annak kiválasztása, hogy melyik köznevelési intézménybe Ajánlattevő kínálatából melyik program kerül, Ajánlatkérő feladata, a programok megszervezése és megvalósítása Ajánlattevő felelőssége. Így Ajánlattevő biztosítja a programokhoz a megvalósítókat (előadók, foglalkozásvezetők, animátorok, stb.) és a megvalósításhoz szükséges kellékeket (az interaktivitást segítő eszközöket, az anyagokat stb.).
További részletezést a közbeszerzési dokumentumok részeként a műszaki leírás tartalmaz.
Programszolgáltatás 6-18 éves korosztály számára történik valamennyi részben.
Folyt. II.2.3) A teljesítés helye: A Projekt megvalósításába bevont, a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tanulócsoportjai részére tanórán kívüli programok teljeskörű megszervezése, lebonyolítása intézményi helyszínen az alábbi témakörökben:
Táncpedagógiai program
Folyt. II.2.7) A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Amennyiben a Támogató döntése alapján a projekt fizikai befejezésének dátuma módosul, úgy a szerződés időtartama a projekt fizikai befejezésének módosított dátumáig, illetve a keretösszeg kimerüléséig meghosszabbodik. Ajánlatkérő tehát a még rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a módosított záró időpontig rendelheti meg a szerződés tárgyát, a szolgáltatásokat, illetve a nyertes ajánlattevő ezen módosított záró időpontig köteles a szolgáltatások teljesítésére.
Folyt. VI.3) 23. pont (előzmény: 4. rész II.2.4) pontban)
Ajánlatkérő a számítás során valamennyi értékelési részszempont vonatkozásában kettő tizedes jegyig határozza meg a kapott pontszámokat.
További részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.

„Komplex ifjúsági programszolgáltatás beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú projektje keretében” - 6. rész
A Projekt megvalósításába bevont, a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tanulócsoportjai részére tanórán kívüli programok teljeskörű megszervezése, lebonyolítása intézményi helyszínen az alábbi témakörökben:
• Kézműves program
A közbeszerzési eljárás 6. részének eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés keretösszege: nettó 10.640.000 Ft +ÁFA, azaz bruttó 13.512.800,- Ft. Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt dönthet úgy, hogy a keretösszeget +20%-kal megemeli és erről írásban tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt a szerződésben foglaltak szerint Ebben az esetben a keretszerződés terhére legfeljebb nettó 12.768.000 Ft ,azaz bruttó 16.215.360 Ft értékben kerül sor eseti megrendelés lehívására. Az opcióval növelt összeg erejéig Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles eseti megrendelők kiadására. Ajánlattevőnek ajánlatának részeként Szakmai programot kell benyújtania. Ajánlattevő legalább egy darab 4 tanóra időtartamú program megvalósítására köteles ajánlatot tenni.
A Szakmai programnak tartalmaznia kell a témakörhöz kapcsolódóan a programok részletes bemutatását az alábbi követelményeknek megfelelően:
1. Téma
2. A program megnevezése
3. Érintett korcsoport
4. A program rövid leírása (cél, módszer, tartalom)
5. A program megvalósítóinak (előadók, foglalkozásvezetők, animátorok stb.) és a szükséges kellékeknek (interaktivitást segítő eszközök, anyagok, stb.) a bemutatása
6. A program időigénye, a foglalkozások formája
7. A program helyszükséglete
A Szakmai program sablonját a Műszaki specifikáció 1. sz. melléklete, a Szakmai program értékelési rendszerét a Műszaki specifikáció 9. pontja tartalmazza.
Fenti keretösszegből Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a témakörben minimum 30 programot tervez megvalósítani.
Az Ajánlatkérő a bevont intézményekben végzett igényfelmérés alapján állítja össze, hogy a témakörben hány program valósul meg a szerződés időtartama alatt.
Annak kiválasztása, hogy melyik köznevelési intézménybe Ajánlattevő kínálatából melyik program kerül, Ajánlatkérő feladata, a programok megszervezése és megvalósítása Ajánlattevő felelőssége. Így Ajánlattevő biztosítja a programokhoz a megvalósítókat (előadók, foglalkozásvezetők, animátorok, stb.) és a megvalósításhoz szükséges kellékeket (az interaktivitást segítő eszközöket, az anyagokat stb.).
További részletezést a közbeszerzési dokumentumok részeként a műszaki leírás tartalmaz.
Programszolgáltatás 6-18 éves korosztály számára történik valamennyi részben.
Folyt. II.2.3) A teljesítés helye:
A Projekt megvalósításába bevont, a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tanulócsoportjai részére tanórán kívüli programok teljeskörű megszervezése, lebonyolítása intézményi helyszínen az alábbi témakörben:
Kézműves program
Folyt. II.2.7) A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Amennyiben a Támogató döntése alapján a projekt fizikai befejezésének dátuma módosul, úgy a szerződés időtartama a projekt fizikai befejezésének módosított dátumáig, illetve a keretösszeg kimerüléséig meghosszabbodik. Ajánlatkérő tehát a még rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a módosított záró időpontig rendelheti meg a szerződés tárgyát, a szolgáltatásokat, illetve a nyertes ajánlattevő ezen módosított záró időpontig köteles a szolgáltatások teljesítésére.
 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_6076_2018_397e7.pdf