Komplex kommunikációs feladatok elvégzése a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. számára

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Komplex kommunikációs feladatok elvégzése a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. számára
Határidő: 2018-06-06 11:00:00
Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Becsült érték: 600976505
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

A nyertes Ajánlattevő feladatai
• Stratégiai tervezés és tanácsadás (átfogó kommunikációs stratégia, médiastratégia készítése)
• Integrált reklámügynökségi és grafikai tervezési feladatok ellátása
• Gyártási feladatok ellátása a kommunikációs kampányokhoz kapcsolódóan: film- és rádióreklám gyártása, fotózás
• PR-ügynökségi feladatok ellátása
• Médiatervezési és -vásárlási feladatok ellátása
A részletes műszaki leírást és feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.


VI.3) ponthoz:
16.Az ajánlatkérő rész-ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja a következő indokok alapján:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya olyan szolgáltatás, amely tekintetében a Kbt. 2. § (4) bekezdése szerinti alapelv érvényesülése akként biztosítható, ha Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát nem bontja részekre. A stratégiai tervezési, kreatív tervezési feladatok, a tartalom-előállítás, a gyártás - különösen a filmgyártás és rádióreklám gyártása - a médiaügynökségi feladatokkal együtt szoros kapcsolatban áll egymással, ezek megbontása és nem egy gazdasági szereplő által történő elvégzése kockázatossá teszi az elvárt minőségben történő teljesítést és csökkenti a költséghatékonyságot. Figyelembe véve a kommunikációs ügynökségek, mint potenciális gazdasági szereplők szervezeti felépítését, komplex kommunikációs feladatok esetében a hatékony teljesítés alapja mind időben, mind pedig a költségek szempontjából a lehető legtöbb részfeladat egy szakmai irányítás alatt történő megvalósítása. Különösen igaz ez a kreatív anyagok koncepciójának kitalálására, megtervezésére és gyártására, és ezzel összefüggésben a médiastratégia megtervezésére és a médiafelületek megvásárlására. A létrehozott kreatív eszközök hatékonyságának sikere ugyanis nagyban múlik a megfelelő médiacsatornák és azok médiafelületeinek kiválasztásán és eredményes használatán. Egy adott kampány, és a Megrendelő céljainak megvalósítását szolgálja, ha a médiacsatornák lehetőségeit ismerő gazdasági szereplő egyben a felületeken megjelenő kommunikációs eszközöket is megtervezi. További szakmai indok, hogy a feladatok elvégzésére sokszor kevés idő áll rendelkezésre, így ha a feladatok ellátása több gazdasági szereplő által történne, a Megrendelő és a gazdasági szereplők, valamint a Megrendelő engedélyével a gazdasági szereplők között történő információátadás sok időt elvehet a feladat végrehajtására rendelkezésre álló időből, amely hátrányosan érintheti a Megrendelőt.
 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_5622_2018_dfdc3.pdf