Közvetítői szerződés pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtására

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Közvetítői szerződés pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtására
Határidő: 2017-12-27 14:00:00
Ajánlatkérő: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP 8.1.3/B-17 és a VEKOP 2.1.2-17 Intelligens Szakosodási Kockázati Tőkeprogram (KTP) végrehajtásának biztosítása érdekében.


1 rész: Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP 8.1.3/B-17 KTP végrehajtásának biztosítása érdekében. S3 nemzeti ágazati és horizontális kiemelt célterület (S3 kiemelt célterület): Egészséges társadalom és jólét.

Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP 8.1.3/B-17 KTP végrehajtásának biztosítása érdekében, ennek keretében 1 db, a Magyar Állam és a magánbefektető(k) által biztosított forrásokból felállítandó közös kockázati tőkealap (kockázati tőkealap) kezelése, amely tőkealap uniós forrásból finanszírozott mértéke: 9.345.794.393,- HUF. Az S3 kiemelt célterület: Egészséges társadalom és jólét.
A szerződés keretében ellátandó főbb feladatok:
- a lejegyzendő kockázati tőkealap - amelynek fő tevékenysége gazdasági társaságokban történő részesedésszerzésen alapuló tőkebefektetések végrehajtása és azokat kiegészítő pénzkölcsön továbbá kvázi sajáttőke nyújtása - létrehozásával kapcsolatos teendők ellátása,valamint
- a kockázati tőkealap - a 2014. évi XVI. tv-ben (Kbftv.) meghatározott - alapkezelői feladatainak ellátása, a GINOP-8.1.3/B-17 program Termékleírásában (dokumentáció VI. fejezet) és a Közvetítői Szerződésben (dokumentáció V. fejezet) meghatározott elvek és előírások szerint,továbbá
- nyilvántartási- és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése,
- Senior Vállalati Befektetési Szakemberek alkalmazása a Kbftv. 7.§ (1)bek. a) pontja alapján az ajánlattevő-alapkezelő Kbftv. szerinti,kockázati tőkealapra vonatkozó befektetés-kezelési tevékenysége ellátásához,amely tevékenység alapvető fontosságú feladat.
A fenti feladatokat az ajánlattevő alapkezelőnek a saját nevében és a kockázati tőkealap javára eljáró pénzügyi közvetítőként kell ellátnia. Pénzügyi közvetítő alatt ajánlatkérő (AK) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 3. §(1) bek. 34. pontjában meghatározott fogalmat érti.
A lejegyzendő kockázati tőkealap létrehozásával kapcsolatos főbb feladatok: a Kezelési Szabályzat megalkotása,a kockázati tőkealap Kbftv. szerinti nyilvántartásba vételére irányuló eljárás lefolytatása,a kibocsátandó ideiglenes és végleges befektetési jegyek keletkeztetése,közreműködés a befektetési jegyek jegyzésével kapcsolatos feladatokban.
A kockázati tőkealap kezelése és működtetése keretében ellátandó főbb feladatok: GINOP-8.1.3/B-17 program végrehajtása keretében tőzsdén nem jegyzett,az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a magyarországi kevésbé fejlett régiók egyikében székhellyel,telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező elsősorban innovatív vállalkozások tőkéhez és tartós forráshoz juttatása kockázati tőke-befektetések által,a versenyképességük növelése érdekében.
A Termékleírás alapján a KTP keretében finanszírozható felhasználási célok tekintetében a 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet (ÁTR) 6.§-ában foglalt alábbi támogatási jogcímeken,a következő támogatási kategóriák szabályai szerint nyújtható finanszírozás a befektetést igénylő vállalkozásoknak, azaz végső kedvezményezetteknek:
Támogatás jogcíme: ÁTR 6. § 20. pontja,valamint 651/2014/EU rendelet 16. cikk
Támogatási kategória: Kockázatfinanszírozási támogatás (ÁTR 7.§ 5. pont, 11/A. és 16. alcím), valamint Regionális városfejlesztési támogatás (651/2014/ EU rendelet 16. cikk)
Befektetés a végső kedvezményezett vállalkozások által megvalósított,újdonságtartalommal bíró projekthez nyújtható. Az alapkezelő ajánlattevő a végső kedvezményezetti szerződést az alap nevében kizárólag abban az esetben jogosult megkötni,ha a végső kedvezményezetti szerződés tartalmazza a végső kedvezményezett arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy Kutatás-fejlesztési Tevékenységet vagy Innovációs Tevékenységet végez. A felhasználási célnak illeszkednie kell a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) célterületeihez. A közbeszerzés jelen része tekintetében nemzeti ágazati és horizontális kiemelt célterület,és intelligens szakosodási specializáció a következő: Egészséges társadalom és jólét.
Előnyt élveznek azok a projektek,melyek nagy növekedési potenciállal rendelkeznek, technológiailag innovatívak.
A főbb feladatok továbbá: éves lehívási és kihelyezési ütemterv készítése, magánbefektetői források bevonása, a végső kedvezményezettek - a minimumkövetelményeknek megfelelően legalább 18 db,


2. rész: Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP 8.1.3/B-17 KTP végrehajtásának biztosítása érdekében. S3 kiemelt célterület: IKT azaz infokommunikációs technológiák és szolgáltatások (kivéve Smart City)

Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP 8.1.3/B-17 KTP végrehajtásának biztosítása érdekében, ennek keretében 1 db, a Magyar Állam és a magánbefektető(k) által biztosított forrásokból felállítandó közös kockázati tőkealap (kockázati tőkealap) kezelése, amely tőkealap uniós forrásból finanszírozott mértéke: 9.345.794.393,- HUF. Az S3 kiemelt célterület: IKT azaz infokommunikációs technológiák és szolgáltatások (kivéve Smart City)
A szerződés keretében ellátandó főbb feladatok és feladatok részletezése az 1. résznél megadottakkal megegyező. 
A Termékleírás alapján a KTP keretében finanszírozható felhasználási célok tekintetében az ÁTR 6. §-ában foglalt alábbi támogatási jogcímeken a következő támogatási kategóriák szabályai szerint nyújtható finanszírozás a befektetést igénylő vállalkozásoknak, azaz végső kedvezményezetteknek:
Támogatás jogcíme: ÁTR 6. § 20. pontja
Támogatási kategória: Kockázatfinanszírozási támogatás (ÁTR 7. § 5. pont, 16. alcím)
Befektetés a végső kedvezményezett vállalkozások által megvalósított, újdonságtartalommal bíró projekthez nyújtható. Az alapkezelő ajánlattevő a végső kedvezményezetti szerződést az alap nevében kizárólag abban az esetben jogosult megkötni, ha a végső kedvezményezetti szerződés tartalmazza a végső kedvezményezett arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy Kutatás-fejlesztési Tevékenységet vagy Innovációs Tevékenységet végez. A felhasználási célnak illeszkednie kell a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) célterületeihez. A közbeszerzés jelen része tekintetében nemzeti ágazati és horizontális kiemelt célterület, és intelligens szakosodási specializáció a következő: IKT azaz infokommunikációs technológiák és szolgáltatások (kivéve Smart City) 
Előnyt élveznek azok a projektek, melyek nagy növekedési potenciállal rendelkeznek, technológiailag innovatívak. 
A főbb feladatok továbbá: éves lehívási és kihelyezési ütemterv készítése, magánbefektetői források bevonása, a végső kedvezményezettek - a minimumkövetelményeknek megfelelően legalább 20 db, a 2004. évi XXXIV. törvény (KKV.tv.) 3. § szerinti vállalkozás (kkv) - ösztönzése, pénzkölcsön, továbbá kvázi sajáttőke nyújtása a végső kedvezményezetteknek, a Programbevételek felhasználását folyamatosan nyomon követő nyilvántartás vezetése, elkülönített egyéb belső nyilvántartások vezetése a KTP keretében végrehajtott ügyletekkel, a Program-hozzájárulásokkal kapcsolatban, adatszolgáltatási feladatok ellátása, az ajánlattevő alapkezelő saját befektetési portfóliójának rendszeres minősítése, kommunikációs kötelezettségek.
Alapvető követelmény a nyertessel kötendő Közvetítői szerződés 15.8 pontja alapján, hogy a kezelt alap nettó eszközértéke a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően megállapítva - összhangban a kötelező felügyeleti adatszolgáltatással - ne süllyedjen a jegyzett és befizetett tőkéhez viszonyítva 30% alá továbbá, hogy a fentiek szerint ellátott tevékenység teljes mértékben összhangban legyen a Kbftv-ben foglalt, alapkezelőkre vonatkozó előírásokkal, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (CPR), a Bizottság 651/2014/EU rendeletével (Általános Csoportmentességi Rendelet), a Bizottság 480/2014/EU rendeletével (Végrehajtási Rendelet), a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelettel (Eljárási rendelet) és egyéb kapcsolódó uniós- és hazai jogszabályokban meghatározott előírásokkal.


3. rész: Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP 8.1.3/B-17 KTP végrehajtásának biztosítása érdekében. S3 kiemelt célterület: Agrár innováció

Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP 8.1.3/B-17 KTP végrehajtásának biztosítása érdekében, ennek keretében 1 db, a Magyar Állam és a magánbefektető(k) által biztosított forrásokból felállítandó közös kockázati tőkealap (kockázati tőkealap) kezelése, amely tőkealap uniós forrásból finanszírozott mértéke: 9.345.794.393,- HUF. Az S3 kiemelt célterület: Agrár innováció
A szerződés keretében ellátandó főbb feladatok és feladatok részletezése az 1. résznél megadottakkal megegyező. 
A Termékleírás alapján a Kockázati Tőkeprogram keretében finanszírozható felhasználási célok tekintetében az ÁTR 6. §-ában foglalt alábbi támogatási jogcímeken, a következő támogatási kategóriák szabályai szerint nyújtható finanszírozás a befektetést igénylő vállalkozásoknak, azaz végső kedvezményezetteknek:
Támogatás jogcíme: ÁTR 6. § 20. pontja, valamint 651/2014/EU rendelet 16. cikk
Támogatási kategória: Kockázatfinanszírozási támogatás (ÁTR 7. § 5. pont, 11/A. és 16. alcím), valamint Regionális városfejlesztési támogatás (651/2014/ EU bizottsági rendelet 16. cikk)
Befektetés a végső kedvezményezett vállalkozások által megvalósított, újdonságtartalommal bíró projekthez nyújtható. Az alapkezelő ajánlattevő a végső kedvezményezetti szerződést az alap nevében kizárólag abban az esetben jogosult megkötni, ha a végső kedvezményezetti szerződés tartalmazza a végső kedvezményezett arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy Kutatás-fejlesztési Tevékenységet vagy Innovációs Tevékenységet végez. A felhasználási célnak illeszkednie kell a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) célterületeihez. A közbeszerzés jelen része tekintetében nemzeti ágazati és horizontális kiemelt célterület, és intelligens szakosodási specializáció a következő: Agrár innováció
Előnyt élveznek azok a projektek, melyek nagy növekedési potenciállal rendelkeznek, technológiailag innovatívak.
A főbb feladatok továbbá: éves lehívási és kihelyezési ütemterv készítése, magánbefektetői források bevonása, a végső kedvezményezettek - a minimumkövetelményeknek megfelelően legalább 15 db, a 2004. évi XXXIV. törvény (KKV.tv.) 3. § szerinti vállalkozás (kkv) - ösztönzése, pénzkölcsön, továbbá kvázi sajáttőke nyújtása a végső kedvezményezetteknek, a Programbevételek felhasználását folyamatosan nyomon követő nyilvántartás vezetése, elkülönített egyéb belső nyilvántartások vezetése a KTP keretében végrehajtott ügyletekkel, a Program-hozzájárulásokkal kapcsolatban, adatszolgáltatási feladatok ellátása, az ajánlattevő alapkezelő saját befektetési portfóliójának rendszeres minősítése, kommunikációs kötelezettségek.
Alapvető követelmény a nyertessel kötendő Közvetítői szerződés 15.8 pontja alapján, hogy a kezelt alap nettó eszközértéke a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően megállapítva - összhangban a kötelező felügyeleti adatszolgáltatással - ne süllyedjen a jegyzett és befizetett tőkéhez viszonyítva 30% alá továbbá, hogy a fentiek szerint ellátott tevékenység teljes mértékben összhangban legyen a Kbftv-ben foglalt, alapkezelőkre vonatkozó előírásokkal, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (CPR), a Bizottság 651/2014/EU rendeletével (Általános Csoportmentességi Rendelet), a Bizottság 480/2014/EU rendeletével (Végrehajtási Rendelet), a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelettel (Eljárási rendelet) és egyéb kapcsolódó uniós- és hazai jogszabályokban meghatározott előírásokkal.


4. rész: Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP 8.1.3/B-17 KTP végrehajtásának biztosítása érdekében. S3 kiemelt célterület: Smart City (kivéve IKT azaz infokommunikációs technológiák és szolgáltatások)

Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP 8.1.3/B-17 KTP végrehajtásának biztosítása érdekében, ennek keretében 1 db,a Magyar Állam és a magánbefektető(k) által biztosított forrásokból felállítandó közös kockázati tőkealap (kockázati tőkealap) kezelése,amely tőkealap uniós forrásból finanszírozott mértéke: 9.345.794.393,- HUF. Az S3 kiemelt célterület: Smart City (kivéve IKT azaz infokommunikációs technológiák és szolgáltatások)
A szerződés keretében ellátandó főbb feladatok és feladatok részletezése az 1. résznél megadottakkal megegyező.: 
A Termékleírás alapján a KTP keretében finanszírozható felhasználási célok tekintetében a 651/2014/EU rendelet szerinti jogcímeken, a következő támogatási kategóriák szabályai szerint nyújtható finanszírozás a befektetést igénylő vállalkozásoknak, azaz végső kedvezményezetteknek:
Támogatás jogcíme: ÁTR 6.§ 20. pontja, valamint 651/2014/EU rendelet 16. cikk
Támogatási kategória: Kockázatfinanszírozási támogatás (ÁTR 7.§ 5. pont, 11/A. és 16. alcím), valamint Regionális városfejlesztési támogatás (651/2014/ EU rendelet 16. cikk)
Befektetés a végső kedvezményezett vállalkozások által megvalósított, újdonságtartalommal bíró projekthez nyújtható. Az alapkezelő ajánlattevő a végső kedvezményezetti szerződést az alap nevében kizárólag abban az esetben jogosult megkötni,ha a végső kedvezményezetti szerződés tartalmazza a végső kedvezményezett arra vonatkozó kötelezettségvállalását,hogy Kutatás-fejlesztési Tevékenységet vagy Innovációs Tevékenységet végez. A felhasználási célnak illeszkednie kell a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) célterületeihez. A közbeszerzés jelen része tekintetében nemzeti ágazati és horizontális kiemelt célterület,és intelligens szakosodási specializáció a következő: Smart City(kivéve IKT azaz infokommunikációs technológiák és szolgáltatások)
Előnyt élveznek azok a projektek,melyek nagy növekedési potenciállal rendelkeznek, technológiailag innovatívak.
A főbb feladatok továbbá: éves lehívási és kihelyezési ütemterv készítése,magánbefektetői források bevonása,a végső kedvezményezettek - a minimumkövetelményeknek megfelelően legalább 5 db, a 2004. évi XXXIV. törvény (KKV.tv.) 3. § szerinti vállalkozás (kkv) - ösztönzése, pénzkölcsön, továbbá kvázi sajáttőke nyújtása a végső kedvezményezetteknek, a Programbevételek felhasználását folyamatosan nyomon követő nyilvántartás vezetése, elkülönített egyéb belső nyilvántartások vezetése a KTP keretében végrehajtott ügyletekkel, a Program-hozzájárulásokkal kapcsolatban, adatszolgáltatási feladatok ellátása, az ajánlattevő alapkezelő saját befektetési portfóliójának rendszeres minősítése, kommunikációs kötelezettségek.
Alapvető követelmény a nyertessel kötendő Közvetítői szerződés 15.8 pontja alapján, hogy a kezelt alap nettó eszközértéke a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően megállapítva - összhangban a kötelező felügyeleti adatszolgáltatással - ne süllyedjen a jegyzett és befizetett tőkéhez viszonyítva 30% alá továbbá, hogy a fentiek szerint ellátott tevékenység teljes mértékben összhangban legyen a Kbftv-ben foglalt, alapkezelőkre vonatkozó előírásokkal, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (CPR), a Bizottság 651/2014/EU rendeletével (Általános Csoportmentességi Rendelet), a Bizottság 480/2014/EU rendeletével (Végrehajtási Rendelet), a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelettel (Eljárási rendelet) és egyéb kapcsolódó uniós- és hazai jogszabályokban meghatározott előírásokkal.

5. rész Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP 8.1.3/B-17 KTP végrehajtásának biztosítása érdekében. S3 kiemelt célterület: Intelligens technológiák & szolgáltatások
Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP 8.1.3/B-17 végrehajtásának biztosítása érdekében, ennek keretében 1 db, a Magyar Állam és a magánbefektető(k) által biztosított forrásokból felállítandó közös kockázati tőkealap (kockázati tőkealap) kezelése, amely tőkealap uniós forrásból finanszírozott mértéke: 9.345.794.393,- HUF. Az S3 kiemelt célterület: Intelligens technológiák & szolgáltatások
A szerződés keretében ellátandó főbb feladatok és feladatok részletezése az 1. résznél megadottakkal megegyező.: 
A Termékleírás alapján a KTP keretében finanszírozható felhasználási célok tekintetében az ÁTR 6. §-ában foglalt alábbi támogatási jogcímeken a következő támogatási kategóriák szabályai szerint nyújtható finanszírozás a befektetést igénylő vállalkozásoknak, azaz végső kedvezményezetteknek:
Támogatás jogcíme: ÁTR 6. § 20. pontja, valamint 651/2014/EU rendelet 16. cikk
Támogatási kategória: Kockázatfinanszírozási támogatás (ÁTR 7. § 5. pont, 11/A. és 16. alcím), valamint Regionális városfejlesztési támogatás (651/2014/ EU bizottsági rendelet 16. cikk)
Befektetés a végső kedvezményezett vállalkozások által megvalósított, újdonságtartalommal bíró projekthez nyújtható. Az alapkezelő ajánlattevő a végső kedvezményezetti szerződést az alap nevében kizárólag abban az esetben jogosult megkötni, ha a végső kedvezményezetti szerződés tartalmazza a végső kedvezményezett arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy Kutatás-fejlesztési Tevékenységet vagy Innovációs Tevékenységet végez. A felhasználási célnak illeszkednie kell a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) célterületeihez. A közbeszerzés jelen része tekintetében nemzeti ágazati és horizontális kiemelt célterület, és intelligens szakosodási specializáció a következő: Intelligens technológiák & szolgáltatások
Előnyt élveznek azok a projektek, melyek nagy növekedési potenciállal rendelkeznek, technológiailag innovatívak.
A főbb feladatok továbbá: éves lehívási és kihelyezési ütemterv készítése, magánbefektetői források bevonása, a végső kedvezményezettek - a minimumkövetelményeknek megfelelően legalább 40 db, a 2004. évi XXXIV. törvény (KKV.tv.) 3. § szerinti vállalkozás (kkv) - ösztönzése, pénzkölcsön, továbbá kvázi sajáttőke nyújtása a végső kedvezményezetteknek, a Programbevételek felhasználását folyamatosan nyomon követő nyilvántartás vezetése, elkülönített egyéb belső nyilvántartások vezetése a KTP keretében végrehajtott ügyletekkel, a Program-hozzájárulásokkal kapcsolatban, adatszolgáltatási feladatok ellátása, az ajánlattevő alapkezelő saját befektetési portfóliójának rendszeres minősítése, kommunikációs kötelezettségek.
Alapvető követelmény a nyertessel kötendő Közvetítői szerződés 15.8 pontja alapján, hogy a kezelt alap nettó eszközértéke a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően megállapítva - összhangban a kötelező felügyeleti adatszolgáltatással - ne süllyedjen a jegyzett és befizetett tőkéhez viszonyítva 30% alá továbbá, hogy a fentiek szerint ellátott tevékenység teljes mértékben összhangban legyen a Kbftv-ben foglalt, alapkezelőkre vonatkozó előírásokkal, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (CPR), a Bizottság 651/2014/EU rendeletével (Általános Csoportmentességi Rendelet), a Bizottság 480/2014/EU rendeletével (Végrehajtási Rendelet), a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelettel (Eljárási rendelet) és egyéb kapcsolódó uniós- és hazai jogszabályokban meghatározott előírásokkal.

6. rész 

Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP 8.1.3/B-17 KTP végrehajtásának biztosítása érdekében. S3 kiemelt célterület: Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák

Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP 8.1.3/B-17 KTP végrehajtásának biztosítása érdekében, ennek keretében 1 db, a Magyar Állam és a magánbefektető(k) által biztosított forrásokból felállítandó közös kockázati tőkealap (kockázati tőkealap) kezelése, amely tőkealap uniós forrásból finanszírozott mértéke: 9.345.794.393,- HUF. Az S3 kiemelt célterület: Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák

A szerződés keretében ellátandó főbb feladatok és feladatok részletezése az 1. résznél megadottakkal megegyező.
A Termékleírás alapján a KTP keretében finanszírozható felhasználási célok tekintetében az ÁTR 6. §-ában foglalt alábbi támogatási jogcímeken a következő támogatási kategóriák szabályai szerint nyújtható finanszírozás a befektetést igénylő vállalkozásoknak, azaz végső kedvezményezetteknek:
Támogatás jogcíme: ÁTR 6. § 20. pontja, valamint 651/2014/EU rendelet 16. cikk
Támogatási kategória: Kockázatfinanszírozási támogatás (ÁTR 7. § 5. pont, 11/A. és 16. alcím), valamint Regionális városfejlesztési támogatás (651/2014/ EU bizottsági rendelet 16. cikk)
Befektetés a végső kedvezményezett vállalkozások által megvalósított, újdonságtartalommal bíró projekthez nyújtható. Az alapkezelő ajánlattevő a végső kedvezményezetti szerződést az alap nevében kizárólag abban az esetben jogosult megkötni, ha a végső kedvezményezetti szerződés tartalmazza a végső kedvezményezett arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy Kutatás-fejlesztési Tevékenységet vagy Innovációs Tevékenységet végez. A felhasználási célnak illeszkednie kell a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) célterületeihez. A közbeszerzés jelen része tekintetében nemzeti ágazati és horizontális kiemelt célterület, és intelligens szakosodási specializáció a következő: Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák
Előnyt élveznek azok a projektek, melyek nagy növekedési potenciállal rendelkeznek, technológiailag innovatívak.
A főbb feladatok továbbá: éves lehívási és kihelyezési ütemterv készítése, magánbefektetői források bevonása, a végső kedvezményezettek - a minimumkövetelményeknek megfelelően legalább 25 db, a 2004. évi XXXIV. törvény (KKV.tv.) 3. § szerinti vállalkozás (kkv) - ösztönzése, pénzkölcsön, továbbá kvázi sajáttőke nyújtása a végső kedvezményezetteknek, a Programbevételek felhasználását folyamatosan nyomon követő nyilvántartás vezetése, elkülönített egyéb belső nyilvántartások vezetése a KTP keretében végrehajtott ügyletekkel, a Program-hozzájárulásokkal kapcsolatban, adatszolgáltatási feladatok ellátása, az ajánlattevő alapkezelő saját befektetési portfóliójának rendszeres minősítése, kommunikációs kötelezettségek.
Alapvető követelmény a nyertessel kötendő Közvetítői szerződés 15.8 pontja alapján, hogy a kezelt alap nettó eszközértéke a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően megállapítva - összhangban a kötelező felügyeleti adatszolgáltatással - ne süllyedjen a jegyzett és befizetett tőkéhez viszonyítva 30% alá továbbá, hogy a fentiek szerint ellátott tevékenység teljes mértékben összhangban legyen a Kbftv-ben foglalt, alapkezelőkre vonatkozó előírásokkal, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (CPR), a Bizottság 651/2014/EU rendeletével (Általános Csoportmentességi Rendelet), a Bizottság 480/2014/EU rendeletével (Végrehajtási Rendelet), a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelettel (Eljárási rendelet) és egyéb kapcsolódó uniós- és hazai jogszabályokban meghatározott előírásokkal.

7. rész 

Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP 8.1.3/B-17 KTP végrehajtásának biztosítása érdekében. S3 kiemelt célterület: Fenntartható környezet, valamint tiszta és megújuló energiák
Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP 8.1.3/B-17 KTP végrehajtásának biztosítása érdekében, ennek keretében 1 db, a Magyar Állam és a magánbefektető(k) által biztosított forrásokból felállítandó közös kockázati tőkealap (kockázati tőkealap) kezelése, amely tőkealap uniós forrásból finanszírozott mértéke: 9.345.794.393,- HUF. Az S3 kiemelt célterület: Fenntartható környezet, valamint tiszta és megújuló energiák
A szerződés keretében ellátandó főbb feladatok és feladatok részletezése az 1. résznél megadottakkal megegyező.A Termékleírás alapján a KTP keretében finanszírozható felhasználási célok tekintetében az ÁTR 6.§-ában foglalt alábbi támogatási jogcímeken a következő támogatási kategóriák szabályai szerint nyújtható finanszírozás a befektetést igénylő vállalkozásoknak, azaz végső kedvezményezetteknek:
Támogatás jogcíme: ÁTR 6.§ 20. pontja, valamint 651/2014/EU rendelet 16. cikk
Támogatási kategória: Kockázatfinanszírozási támogatás (ÁTR 7.§ 5. pont), 11/A. és 16. alcím), valamint Regionális városfejlesztési támogatás (651/2014/ EU rendelet 16. cikk)
Befektetés a végső kedvezményezett vállalkozások által megvalósított, újdonságtartalommal bíró projekthez nyújtható. Az alapkezelő ajánlattevő a végső kedvezményezetti szerződést az alap nevében kizárólag abban az esetben jogosult megkötni, ha a végső kedvezményezetti szerződés tartalmazza a végső kedvezményezett arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy Kutatás-fejlesztési Tevékenységet vagy Innovációs Tevékenységet végez. A felhasználási célnak illeszkednie kell a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) célterületeihez. A közbeszerzés jelen része tekintetében nemzeti ágazati és horizontális kiemelt célterület, és intelligens szakosodási specializáció a következő: Fenntartható környezet, valamint tiszta és megújuló energiák
Előnyt élveznek azok a projektek, melyek nagy növekedési potenciállal rendelkeznek, technológiailag innovatívak.
A főbb feladatok továbbá: éves lehívási és kihelyezési ütemterv készítése, magánbefektetői források bevonása, a végső kedvezményezettek - a minimumkövetelményeknek megfelelően legalább 17 db, a 2004. évi XXXIV. törvény (KKV.tv.) 3. § szerinti vállalkozás (kkv) - ösztönzése, pénzkölcsön, továbbá kvázi sajáttőke nyújtása a végső kedvezményezetteknek, a Programbevételek felhasználását folyamatosan nyomon követő nyilvántartás vezetése, elkülönített egyéb belső nyilvántartások vezetése a KTP keretében végrehajtott ügyletekkel, a Program-hozzájárulásokkal kapcsolatban, adatszolgáltatási feladatok ellátása, az ajánlattevő alapkezelő saját befektetési portfóliójának rendszeres minősítése, kommunikációs kötelezettségek.
Alapvető követelmény a nyertessel kötendő Közvetítői szerződés 15.8 pontja alapján, hogy a kezelt alap nettó eszközértéke a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően megállapítva - összhangban a kötelező felügyeleti adatszolgáltatással - ne süllyedjen a jegyzett és befizetett tőkéhez viszonyítva 30% alá továbbá, hogy a fentiek szerint ellátott tevékenység teljes mértékben összhangban legyen a Kbftv-ben foglalt, alapkezelőkre vonatkozó előírásokkal, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (CPR), a Bizottság 651/2014/EU rendeletével (Általános Csoportmentességi Rendelet), a Bizottság 480/2014/EU rendeletével (Végrehajtási Rendelet), a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelettel (Eljárási rendelet) és egyéb kapcsolódó uniós- és hazai jogszabályokban meghatározott előírásokkal.

8. rész 

Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a VEKOP 2.1.2-17 KTP végrehajtásának biztosítása érdekében.
Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a VEKOP 2.1.2-17 KTP végrehajtásának biztosítása érdekében, ennek keretében 1 db, a Magyar Állam és a magánbefektető(k) által biztosított forrásokból felállítandó közös kockázati tőkealap (kockázati tőkealap) kezelése, amely tőkealap uniós forrásból finanszírozott mértéke: 5.130.841.121,- HUF. 
A szerződés keretében ellátandó főbb feladatok és feladatok részletezése az 1. résznél megadottakkal megegyező azzal az eltéréssel, hogy erre a részre vonatkozó termékleírás a VEKOP 2.1.2-17 program Termékleírása (dokumentáció VI. fejezet), a kockázati tőkealap kezelése és működtetése keretében ellátandó főbb feladatok: VEKOP 2.1.2-17 program végrehajtását jelenti az 1. részben részletezett feladatok ellátásával. 
A Termékleírás alapján a KTP keretében finanszírozható felhasználási célok tekintetében az ÁTR 8. § 3. szerinti jogcímeken, a következő támogatási kategóriák szabályai szerint nyújtható finanszírozás a befektetést igénylő vállalkozásoknak, azaz végső kedvezményezetteknek:
Támogatás jogcíme: ÁTR 8. § 3. pontja
Támogatási kategória: Kockázatfinanszírozási támogatás (ÁTR 9. § 5. pont, 16. alcím)
Befektetés a végső kedvezményezett vállalkozások által megvalósított, újdonságtartalommal bíró projekthez nyújtható. Az alapkezelő ajánlattevő a végső kedvezményezetti szerződést az alap nevében kizárólag abban az esetben jogosult megkötni, ha a végső kedvezményezetti szerződés tartalmazza a végső kedvezményezett arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy Kutatás-fejlesztési Tevékenységet vagy Innovációs Tevékenységet végez. A felhasználási célnak illeszkednie kell a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) célterületeihez (egy S3 célterülethez vagy tetszőlegesen többhöz) és a befektetéseknek teljes egészében a közép-magyarországi régióban kell megvalósulnia. 
Előnyt élveznek azok a projektek, melyek nagy növekedési potenciállal rendelkeznek, technológiailag innovatívak. 
A főbb feladatok továbbá: éves lehívási és kihelyezési ütemterv készítése, magánbefektetői források bevonása, a végső kedvezményezettek - a minimumkövetelményeknek megfelelően legalább 10 db, a 2004. évi XXXIV. törvény (KKV.tv.) 3. § szerinti vállalkozás (kkv) - ösztönzése, pénzkölcsön, továbbá kvázi sajáttőke nyújtása a végső kedvezményezetteknek, a Programbevételek felhasználását folyamatosan nyomon követő nyilvántartás vezetése, elkülönített egyéb belső nyilvántartások vezetése a KTP keretében végrehajtott ügyletekkel, a Program-hozzájárulásokkal kapcsolatban, adatszolgáltatási feladatok ellátása, az ajánlattevő alapkezelő saját befektetési portfóliójának rendszeres minősítése, kommunikációs kötelezettségek.
Alapvető követelmény a nyertessel kötendő Közvetítői szerződés 15.8 pontja alapján, hogy a kezelt alap nettó eszközértéke a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően megállapítva - összhangban a kötelező felügyeleti adatszolgáltatással - ne süllyedjen a jegyzett és befizetett tőkéhez viszonyítva 30% alá továbbá, hogy a fentiek szerint ellátott tevékenység teljes mértékben összhangban legyen a Kbftv-ben foglalt, alapkezelőkre vonatkozó előírásokkal, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (CPR), a Bizottság 651/2014/EU rendeletével (Általános Csoportmentességi Rendelet), a Bizottság 480/2014/EU rendeletével (Végrehajtási Rendelet), a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelettel (Eljárási rendelet) és egyéb kapcsolódó uniós- és hazai jogszabályokban meghatározott előírásokkal.

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_16956_2017_5412b.pdf