Marketing és kommunikációs tevékenység az EFOP-3.3

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Marketing és kommunikációs tevékenység az EFOP-3.3
Határidő: 2018-06-18 10:00:00
Ajánlatkérő: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi

Beszerzés tárgya:

Az én könyvtáram projekt arculati kézikönyv elkészítése.
A kézikönyvnek tartalmaznia kell az arculat formai és tartalmi alapelveit, kommunikációs szabályait és szempontjait, illetve a formai elemek és a design-rendszer használatára vonatkozó szabályokat, előírásokat papír alapú könyv és elektronikus adattár formájában.
A nyertes ajánlattevő részletes feladatai:
- Logó elkészítése
- Betűtípus meghatározása,
- Színkód meghatározása,
- Layoutok elkészítése:
 névjegy,
 levélpapír,
 boríték,
 brosúrák,
 e-mail sablon,
 Word fej- és lábléc,
 A4-es dosszié,
 roll-up,
 molinó,
 EDM (eletronikus direct mail),
 PPT template,
 A3-as beltéri plakát,
 SM (Social Media) profilok designja (Facebook, Instagram, YouTube borító és
profilkép),
 banner,
 online hírlevél sablon,
 módszertani kiadvány arculati terve,
 szakmai kiadványok,
 reklámajándékok logózása (jegyzettömb, toll stb.).
Hirdetési és reklámtevékenységgel kapcsolatban:
Nyomtatott és online média eszközök esetében:
- reklámfilmek, reklámszpot
- roll-up
- brosúra
- plakát, szórólap
- egyéb DM anyagok
Belső kommunikációs anyagok esetében:
Facebook marketing (posztok)
Instagram, YouTube marketing (megjelenések)
Publikációk, szakmai tanácskozások, kutatási együttműködések
Web alapú kommunikációs eszközök arculata:
- projekt weboldal
- intranet
- oktatási tananyagok
Részletes meghatározás és műszaki tartalom a Közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki leírásban található.


1. LA4-es méretű, 6 oldalas brosúra grafikai tervezése
(Nyomdai paraméterek: kétszer hajtott, 4 + 4 szín, min 115 gr műnyomó)
2. A5-ös méretű, 20 oldalas eredménykommunikációs kiadvány grafikai tervezése
(Nyomdai paraméterek: 4 + 16 oldalas, kétszer hajtott, 4 + 4 szín, borító min 200 gr
műnyomó, belív min 115 gr műnyomó)
3. A3-as méretű beltéri plakát grafikai tervezése lakossági ötletpályázatra
(A3-as méretű, 4 + 4 szín, 120 gr műnyomó papírra nyomtatandó plakát tervezése)
4. Roll-up grafikai tervezése
1 db, 850 x 2000 méretű beltéri roll-up grafikai tervezése, a kért módosítások elvégzése és a végleges grafikai terv nyomdai előkészítése a projekt arculati kézikönyvének kötelező elemei megjelenítésével.
Részletes meghatározás és műszaki tartalom a Közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki leírásban található


Portál kreatív koncepciójának létrehozása, grafikai és UX tervezés
Online megjelenések kreatív tervezése (1 db master banner és 35 db mutáció flash/gif/HTML5 formátumban, 1 db E-dm levél sablon elkészítése)
Az én könyvtáram portál kreatív koncepciójának létrehozása, grafikai és
UX tervezés
Az országos könyvtári központi módszertani fejlesztést és eredményeit bemutató, a projekt előrehaladásáról tájékoztató, a megvalósuló mintaprogramokat bemutató, s a képzésekhez zárt, távoktatási felületet biztosító online tájékoztatási felület kialakítása alapjául szolgáló portál kreatív koncepciójának létrehozása, grafikai és UX tervezés.
A portál három alapfunkciója:
- könyvtárszakmai módszertani funkció
- képzési, képzés-támogatási, távoktatási funkció,
- kommunikációs-disszeminációs funkció.
A portál fontos eleme a Média Center, amely a legkülönbözőbb média tartalmakat (pl. sajtóhírek, fotók a rendezvényekről stb.) teszi elérhetővé a projektről, eredményeiről, a mintaprogramokról, és általában a könyvtárakról, szerepükről, szolgáltatásaikról.
A portálhoz kapcsolódnak a megvalósítás során működtetett közösségi oldalak és alkalmazások: Facebook, Instagram, Slideshare, YouTube.
Online kreatív anyagok gyártása
A nyertes Ajánlattevő feladata a különböző online megjelenések kreatív tervezése, előkészítése és kész formában történő átadása, amely magába foglalja a következőket:
- a megjelenés koncepciójának kialakítása (a kötelező arculati elemek felhasználásával),
- banner készítés (1 db master banner és 35 db mutáció flash/gif/HTML5 formátumban),
- 1 db E-dm levél sablon elkészítése
Részletes meghatározás és műszaki tartalom a Közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki leírásban található.


- egy 4 db szpotból álló mini „sorozat”, amely 20 másodperces TVC-kből áll össze
- + 3 db 20 + 5 sec online (ötletpályázat népszerűsítő 5 sec promo taggel) az eredeti szpot kibővítése, filmenként 1 db hosszabb vágat (30 sec) készítése. A hosszabb mutációk edukációs eszközként felhasználhatók rendezvényeken, könyvtárak saját oldalain és a projekt portálon, a social médiában.
Részletes meghatározás és műszaki tartalom a Közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki leírásban található.


Médiaterv készítése, melyben meg kell határozni a kommunikáció irányához igazodó, célcsoportok megszólítását biztosító médiaeszközöket. A médiamixnek részletesen tartalmaznia kell a megjelenések idejét, helyét, a felület méretét és típusát.
Ajánlatkérő (AK) a projekt lezárásának időszakában egy országos lakossági online és TV kampánnyal kívánja támogatni a projekt céljait.Ajánlattevő(AT) a médiavásárlási feladatok körében
- megtervezi AK országos TV és online hirdetési kampánya számára a kommunikációs céljait leginkább szolgáló összetételű reklámfelületek összességét,
- lebonyolítja a felületek vásárlását (beleértve a foglalás, leadást és lemondást),
- elvégzi a kampány utóértékelését és benyújtja a kampányigazolásokat.
TV és online kampány megvalósításának tervezett időszaka: 2019. január 22. és 2019. február 28. között, összesen 4 hét.
Ajánlatkérő a kampányban használandó TV csatornák közül az alábbiakat preferálja: MTVA csomag (M1, M3, M4, Duna TV).
TV kampány:
• egy 4 db szpotból álló mini „sorozat”, amely 20 másodperces TVC-kből áll össze.
• + 3 db 20 + 5 sec online (ötletpályázat népszerűsítő 5 sec promo taggel) az eredeti szpot kibővítése, filmenként 1 db hosszabb vágat (30 sec) készítése. A hosszabb mutációk edukációs eszközként felhasználhatók rendezvényeken, könyvtárak saját oldalain és a projekt portálon, a social médiában.
A TV és online kampány megvalósításához várunk konkrét médiatervet a kampányidőszakra, a célcsoport leghatékonyabb elérésére vonatkozóan az AT-től.
A médiatervben meg kell határozni a kommunikáció irányához igazodó, célcsoportok megszólítását biztosító médiaeszközöket. A médiamix kidolgozása folyamán a költséghatékonyságot elsődleges szempont! A médiamixnek részletesen tartalmaznia kell a tervezett megjelenések idejét, helyét, a felület méretét és típusát. A médiamixnek továbbá ki kell térnie az ajánlatkérő által javasolt médiumok körén túli egyéb, az ajánlatkérői igények szerint releváns médiumok körére (a megjelenések idejét, helyét megadva). A médiamix tervnek tartalmaznia kell továbbá a kampányidőszakra javasolt megjelenések ütemezésére (kampányterv, timing), a javasolt megjelenések nettó és bruttó összköltségét, az összköltség kimutatást médiumokra lebontva.
A célcsoport leghatékonyabb elérésére vonatkozó számadatokat kérjük indoklásként feltüntetni (mind a TV kampányra, mind az online kampányra vonatkozóan kérjük az elérési mutatók megadását - a GRP (bruttó elérés) és a CTR (átkattintási arány) adatokat. A csatolt táblázat (Médiatervezés mintasablon TV és online, illetve közösségi média hirdetésekre) mintaként szolgál, melyet kérjük, értelemszerűen egészítsenek ki az árak, illetve a kedvezmények mértékének, valamint az elérési mutatók feltüntetésével. A célcsoport elérésének hatékonyságára vonatkozó szöveges indoklás kifejtését is várjuk, amely alátámasztja a médiatervet. A médiamixben szereplő javaslatoknak összhangban kell lenniük a stratégiával, ezért a médiamixet a médiastratégia felülvizsgálatával együtt aktualizálni kell.
Az AT-nek a kreatív médiahasználat (médiamix) alapváltozatát az ajánlatban kell megadni, melyet a győztes AT a szerződéskötést követően konkretizál. AK TV és online hirdetési kampánya számára a kommunikációs céljait leginkább szolgáló összetételű reklámfelületek összességének megtervezése, a felületek vásárlásának (beleértve a foglalást, leadást és lemondást) lebonyolítása, a kampány utóértékelésétnek elvégzése, kampányigazolások benyújtása
A tevékenység célja kommunikációs üzenetek hatékony és széleskörű továbbítása a konkrét brief alapján és a célok függvényében a következő csatornákon keresztül:
• közszolgálati televízió csatornák
• online média és social média.
Kampányigazolás:
AT köteles minden esetben a támpéldányokat, illetve megjelenések dokumentációját átadni az AK-nek, ezek hiányában a kampány nem tekinthető teljesítettnek és nem kerülhet számlázásra. Az AT feladata a kampányok igazolása is. További feltételek KD-ban.
 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_7630_2018_6292f.pdf