Megállóhelyek akadálymentesítése - tervezés

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Megállóhelyek akadálymentesítése - tervezés
Határidő: 2018-12-10 10:00:00
Ajánlatkérő: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi

Beszerzés tárgya:

Megállóhelyek akadálymentesítése az 50-es villamos vonalán – engedélyezési és kiviteli tervek, tenderdokumentáció készítése, és a szükséges jóváhagyások megszerzése vállalkozási szerződés keretében
1 db Engedélyezési- és Kiviteli Terv tervdokumentáció elkészítése az alábbiak szerint:
A nyertes Ajánlattevő (a továbbiakban: Tervező) feladata a műszaki leírásban felsorolt megállóhelyek komplex felújításához, korszerűsítéséhez illetve fejlesztéséhez szükséges kivitelezésre alkalmas teljes körű, minden szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, az építéshez szükséges engedélyek, jóváhagyások megszerzése. Út-, vasútépítési beavatkozások esetén minden szükséges szakági tervet el kell készíteni (forgalomtechnikai terv, építés alatti forgalomtechnikai terv, közmű szakági tervek, az esetleges kiváltásokkal, jelzőberendezés és jelzéstechnikai terv, zöldterület rendezési és fakivágási-pótlási terv, valamint egy olyan terv elkészítése, amely egységes szerkezetben mutatja a föld alatt és föld fölött elhelyezkedő közműveket és tartozékait, az út- és villamos pálya tartozékait valamint a fák, zöldterületek elhelyezkedését) és az azokhoz szükséges jóváhagyásokat be kell szerezni. Az útépítési és a szakági tervek szerinti tervezett beavatkozásra el kell készíteni a méret- és mennyiség kimutatást, és az árazatlan valamint az árazott költségvetés kiírását.
Tervező feladata a tervezés kezdeti fázisában javaslatot tenni a műszaki leírásban szereplő fejlesztési beavatkozások kialakítására és a tervezett pályaszerkezetre, melyet a közútkezelővel egyeztetni szükséges (az erről való döntés után folyhat tovább a tervezés).
A jelen eljárásban megtervezni szükséges közúti vasút hossza: 1500 m
Tervező feladatát a 191/2009.Kr., a 312/2012.Kr., a 2015. évi CXLIII. tv foglaltaknak, valamint a 322/2015.Kr., a 219/2004. Kr., 267/2006.Kr., a 275/2013.Kr. előírásainak megfelelően köteles ellátni. A terveknek a vonatkozó műszaki szabványokban foglaltaknak, és a MÉK Útmutató az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi és formai követelményeiről és az MMK - Építési engedélyezési és építési műszaki kivitelezési tervdokumentációk tartalmi és forma követelményei című szabályzatában foglaltaknak kell megfelelni.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban

 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_20179_2018_29887.pdf