Megállóhelyek akadálymentesítése - tervezés

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Pályázat neve: Megállóhelyek akadálymentesítése - tervezés
Határidő: 2018-12-10 10:00:00
Ajánlatkérő: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi

Beszerzés tárgya:

Megállóhelyek akadálymentesítése az 50-es villamos vonalán – engedélyezési és kiviteli tervek, tenderdokumentáció készítése, és a szükséges jóváhagyások megszerzése vállalkozási szerződés keretében
1 db Engedélyezési- és Kiviteli Terv tervdokumentáció elkészítése az alábbiak szerint:
A nyertes Ajánlattevő (a továbbiakban: Tervező) feladata a műszaki leírásban felsorolt megállóhelyek komplex felújításához, korszerűsítéséhez illetve fejlesztéséhez szükséges kivitelezésre alkalmas teljes körű, minden szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, az építéshez szükséges engedélyek, jóváhagyások megszerzése. Út-, vasútépítési beavatkozások esetén minden szükséges szakági tervet el kell készíteni (forgalomtechnikai terv, építés alatti forgalomtechnikai terv, közmű szakági tervek, az esetleges kiváltásokkal, jelzőberendezés és jelzéstechnikai terv, zöldterület rendezési és fakivágási-pótlási terv, valamint egy olyan terv elkészítése, amely egységes szerkezetben mutatja a föld alatt és föld fölött elhelyezkedő közműveket és tartozékait, az út- és villamos pálya tartozékait valamint a fák, zöldterületek elhelyezkedését) és az azokhoz szükséges jóváhagyásokat be kell szerezni. Az útépítési és a szakági tervek szerinti tervezett beavatkozásra el kell készíteni a méret- és mennyiség kimutatást, és az árazatlan valamint az árazott költségvetés kiírását.
Tervező feladata a tervezés kezdeti fázisában javaslatot tenni a műszaki leírásban szereplő fejlesztési beavatkozások kialakítására és a tervezett pályaszerkezetre, melyet a közútkezelővel egyeztetni szükséges (az erről való döntés után folyhat tovább a tervezés).
A jelen eljárásban megtervezni szükséges közúti vasút hossza: 1500 m
Tervező feladatát a 191/2009.Kr., a 312/2012.Kr., a 2015. évi CXLIII. tv foglaltaknak, valamint a 322/2015.Kr., a 219/2004. Kr., 267/2006.Kr., a 275/2013.Kr. előírásainak megfelelően köteles ellátni. A terveknek a vonatkozó műszaki szabványokban foglaltaknak, és a MÉK Útmutató az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi és formai követelményeiről és az MMK - Építési engedélyezési és építési műszaki kivitelezési tervdokumentációk tartalmi és forma követelményei című szabályzatában foglaltaknak kell megfelelni.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban

 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_20179_2018_29887.pdf