Megbízási keretszerződés keretében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói, közbeszerzési bonyolítási és egyéb közbeszerzési tanácsadói, szakértői feladatok ellátása

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Megbízási keretszerződés keretében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói, közbeszerzési bonyolítási és egyéb közbeszerzési tanácsadói, szakértői feladatok ellátása
Határidő: 2018-05-22 13:00:00
Ajánlatkérő: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

Megbízási keretszerződés keretében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói, közbeszerzési bonyolítási, és egyéb közbeszerzési tanácsadói, szakértői feladatok ellátása a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok szerint:
Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során az alábbi feladatokat köteles ellátni:
- közbeszerzési tanácsadás a közbeszerzések tervezése során általános és egyedi jelleggel,
- közbeszerzési eljárások lebonyolítása az eljárás előkészítésétől kezdve annak befejezéséig,
- a lebonyolított közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan:
- felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása,
- közbeszerzési szerződések módosításában történő közreműködés,
- a közbeszerzési eljárások és szerződésmódosítások külső szervezetek általi ellenőrzése során történő közreműködés (pl. 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet, illetve 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet)
- a közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos adminisztratív és közzétételi feladatok ellátása,
- jogorvoslati eljárások során történő közreműködés, ajánlatkérő képviselete jogorvoslati eljárásokban,
- közreműködés a jogorvoslati eljárásokkal kapcsolatos perekben,
- a konkrét közbeszerzési eljárások lebonyolításához nem kapcsolódó, az ajánlatkérő közbeszerzési tevékenységével összefüggésben felmerülő egyéb tanácsadói és szakértői feladatok (jogorvoslati eljárásokban és peres eljárásokban történő közreműködés, nem a nyertes ajánlattevő által bonyolított közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó állásfoglalás, jogi szakvélemény, egyéb tanácsadási, szakértői feladat ellátása)
A részletes feladatokat a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Várható mennyiség: 150 db közbeszerzési eljárás / év. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiség tájékoztató jellegű, az eljárások pontos száma ajánlatkérő mindenkori tevékenységétől, igényeitől, illetve a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előírásaitól függ. Az eljárások nagy részének lefolytatása várhatóan párhuzamosan történik.
Ajánlatkérő kizárja a részajánlattételt: a beszerzés tárgya olyan komplex szolgáltatás (tanácsadás, bonyolítás), amely szakmai szempontból nem bontható részekre. A közbeszerzési eljárások hatékony és eredményes megvalósítása ajánlatkérő kiemelt érdeke, amelynek során a közbeszerzés tárgyát képező egyes feladatok szétválasztása ezen céllal ellentétesen a felelősségi körök megosztásához és a folyamatok egységes koordinációjának gyengüléséhez vezetne. Továbbá a beszerzés tárgyát képező szolgáltatásokat az ajánlatkérő nagy mennyiségben kívánja beszerezni, amelynek folytán biztosított lehet jelentősebb árkedvezmény, ami a költséghatékony közbeszerzést biztosítja. A beszerzés részekre bontása szakmai, jogi szempontokra figyelemmel és gazdaságilag sem indokolt. A szolgáltatásnak nincs olyan egyértelműen meghatározható jellemzője, amely alapján az egyes eljárásrendekben és eljárás típusokban különbséget lehetne tenni a szolgáltatás tartalma tekintetében.
 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_6412_2018_9619d.pdf