Megvalósíthatósági Tanulmány és környezeti hatástanulmány elkészítése, valamint jogerős környezetvédelmi engedély megszerzése az M0 autóút nyugati szektor 10. sz. főút-M1 autópálya közötti szakaszára.

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Megvalósíthatósági Tanulmány és környezeti hatástanulmány elkészítése, valamint jogerős környezetvédelmi engedély megszerzése az M0 autóút nyugati szektor 10. sz. főút-M1 autópálya közötti szakaszára.
Határidő: 2018-05-24 11:00:00
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

A tervezési szerződés keretében ellátandó feladatok - többek között - az alábbiakra terjednek ki:
1. Az M0 autóút nyugati szektor, 10 sz. főút - 1 sz. főút szakaszára 2010-ben tanulmányterv és előzetes (környezetvédelmi) vizsgálati dokumentáció készült. A tervező feladata a 2010-ben elkészült tervek kiegészítése az 1. sz. főút és az M1-M0 autópálya csomópont (0+115 km szelvény) közötti szakasszal valamint az M0 „Északi” szektor 84+055 km szelvény térsége és a 10. sz. főút (leendő M10) közötti szakasszal, valamint a már meglévő dokumentációk korszerűségi felülvizsgálata a vonatkozó, hatályos jogszabályok, szabványok, Útügyi Műszaki Előírások és az „előzetes környezetvédelmi vélemény” alapján, továbbá a szükséges fedvénytervek és kiegészítő tervdokumentáció elkészítése, valamint az egyes nyomvonal változatok megvalósíthatóságának értékelése, összehasonlítása műszaki, gazdaságossági és környezetvédelmi szempontok alapján, a továbbtervezésre kiválasztott nyomvonalakra és műszaki megoldásra vonatkozó Tervezői javaslat elkészítése.
2. Az M0 autóút nyugati szektor, 10 sz. főút - M1 ap. közötti szakaszával érintett területtel kapcsolatos barlangtani szakvélemény elkészíttetése.
3. Elkészítendő külön munkarészben a Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat (KBHV) a hatályos Korm. rend. és az Útügyi Műszaki Előírások, illetve jogszabályok és rendeleteknek megfelelően.
4. A tervező feladata a mindenkor aktuális Módszertani útmutató alapján a projektre vonatkozó Költség-Haszon elemzés elkészítése.
5. A tervező feladata az M0 autóút nyugati szektor, 10 sz. főút - M1 ap. közötti egybefüggő, új nyomvonalú, mintegy 20 km-es szakaszára (amely nyomvonalváltozattól függően magában foglalja a szükséges közúti híd- és műtárgyakat, valamint amelyből - nyomvonalváltozattól függően - összesen mintegy 5,5-9,8 km zárt építési módú alagútban vezet) a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok és érvényben lévő útügyi előírások alapján a környezeti hatástanulmány (KHT) elkészítése, amely külön munkarészként tartalmazza az érintett közösségi jelentőségű védett terület Natura 2000 hatásbecslési dokumentációját.. A dokumentáció maradéktalanul feleljen meg a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet követelményeinek, figyelembe véve a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényt, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényt.
6. A tervező feladata a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való részvétel, valamint a jogerős környezetvédelmi engedély megszerzése.
7. A tervező feladata az M0 autóút nyugati szektor, 10 sz. főút - M1 ap. közötti szakaszára vonatkozó klímaváltozás kockázatelemző dokumentáció elkészítése a Tervezési feladatban leírtaknak megfelelően.
8. A Tervező feladata Megvalósíthatósági tanulmány készítése M1-M0 közös csomópont és a 10 sz. főút (leendő M10) M0 „Északi” szektor közös csomópont közötti szakaszra, csatlakozva az M0 „Déli” szektorhoz (0+115 km szelvény) illetve az M0 „Északi” szektorhoz (84+055 km szelvény) bezárva ezzel az M0 körgyűrűt.
9. Tervezési feladat továbbá a környezetvédelmi engedély alapján az engedélyben szereplő nyomvonal Kormányrendeletben történő kihirdetéséhez szükséges dokumentáció elkészítése.
Az M0 autóút nyugati szektor 10 sz. főút - M1 autópálya közötti szakaszának tervezési paraméterei: 2x2 sávos, fizikai elválasztású autóút.
A teljes mennyiséget, a részletes műszaki követelményeket és a feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Felhívjuk Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy az elvégzendő feladatok részletes meghatározását, tartalmi és formai követelményeit a szerződéstervezet és a „Tervezési Feladatok” című melléklet tartalmazza!
 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_6126_2018_cb462.pdf