„MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához külső kapacitás bevonása”

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: „MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához külső kapacitás bevonása”
Határidő: 2018-05-22 10:00:00
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Becsült érték: 70000000
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

Az állami vagyon használóját, vagyonkezelőjét és haszonélvezőjét megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, a kötelezettségek teljesítését, valamint a vagyon rendeltetése szerinti célszerűségét a tulajdonosi joggyakorló rendszeresen ellenőrzi.
Az ellenőrzési tevékenységet az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4) Korm. rendelet, a Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat alapján és a vonatkozó nemzetközi standardok figyelembe vételével kell elvégezni.
Az MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása - az MNV Zrt. Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzata rendelkezéseire is figyelemmel - az alábbiak szerint:
- A vizsgálati program alapján a vizsgálat lefolytatása;
- Ajánlatkérő részvételével nyitómegbeszélések tartása az ellenőrzött személy/szervezet vezetőivel;
- A vizsgálati program figyelembevételével írásban beszámoló készítése az ellenőrzés előrehaladásáról;
- Az elvégzett ellenőrzésről jelentéstervezetet készítése;
- A jelentéstervezetre érkezett észrevételek összesítése, szükség esetén indokolással történő ellátása;
- Szükség esetén egyeztető megbeszélés tartása, illetve azon való részvétel;
- Végleges jelentés készítése.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok (szerződés), valamint az MNV Zrt. Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzata tartalmazzák.
Az MNV Zrt. Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzata letölthető a http://www.mnvzrt.hu/felso_menu/rolunk/felso_menu/rolunk/jogihatter/mnv_tulajdonosi_ellenorzes_20161108.html linkről, továbbá Ajánlatkérő az eljárás során a dokumentumot ajánlattevők rendelkezésére bocsájtja.
Részajánlattétel nem lehetséges, az alábbi indokokra tekintettel: Részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata (elvégzendő feladatok szakmailag egymással összefüggnek), továbbá a feladatok egymásra épülése, valamint felelősségi kör miatt - figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait - a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_6350_2018_7bd1c.pdf