Munkaerő biztosítása nyugdíjas szövetkezetből

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Munkaerő biztosítása nyugdíjas szövetkezetből
Határidő: 2018-12-20 10:00:00
Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi

Beszerzés tárgya:

A Semmelweis Egyetem feladatainak ellátásához munkaerő biztosítása korábban az Egyetemen dolgozók visszafoglalkoztatásával, a 2017. évi LXXXIX. törvény alapján nyugdíjas szövetkezeten keresztül igény szerinti megrendelések alapján megbízási keretszerződés formájában. A nyugdíjas tag által történő feladatellátás konkrét díjazását, és az esetleges egyéb juttatás összegét a szövetkezet és a Semmelweis Egyetem között létrejövő egyedi megbízási szerződés fogja tartalmazni óradíjban meghatározva. Az Egyetem nyugdíjas szövetkezeten keresztül egészségügyi és oktató/kutató munkakörben lévő dolgozót nem foglalkoztat.
A keretszerződés a keretösszeg kimerüléséig (mely nettó 467.730.123 Ft/2 év), de legfeljebb 2 év időtartamra jön létre, maximum 107 fő igénybevételével.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el.
A II. 2.5) pontban megadott ár kritérium az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza:
Jutalék %-os mértéke 100.000 – 159.000 Ft között (%) Súlyszám: 20
Jutalék %-os mértéke 159.001 – 249.000 Ft között (%) Súlyszám: 35
Jutalék %-os mértéke 249.001 Ft és a felett (%) Súlyszám: 25
Szövetkezeti belépési díj (Ft): Súlyszám: 5
Tagsági díj (Ft/év): Súlyszám: 5
Az értékelés módszere:
Ajánlatkérő az ár kritériumként meghatározott értékelési részszempontok esetében a fordított arányosítás, a minőségi kritériumként meghatározott értékelési részszempont esetében a szélső értékkel korrigált arányosítás módszerét alkalmazza.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenszolgáltatást Ajánlatkérő az alábbi feltételekkel egyenlíti ki:
Megbízottat a ledolgozott munkaórák után az egyedi megbízási szerződésben rögzített tagját megillető díjazás, valamint az ajánlatában szerepeltetett jutalék összege illeti meg.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint 30 naptári napon belül utalással fizeti meg az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) és a 2015. évi CXLIII. tv hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_20754_2018_c6048.pdf