Pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztéshez szakértői és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projektje keretében - 2 részben

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztéshez szakértői és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projektje keretében - 2 részben
Határidő: 2018-06-13 11:00:00
Ajánlatkérő: Oktatási Hivatal
Becsült érték: 295
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: Ajánlatkérő) az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 azonosítószámú, „Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása” című kiemelt uniós projekt (továbbiakban: Projekt) megvalósítója.
A Projekt célja olyan óvodai intézményhálózat létrehozása, amelynek résztvevői az esélyteremtő nevelési eljárásokat eredményesen alkalmazzák, és képesek azokat más óvodákkal is megismertetni, mindezzel hozzájárulva a hátránykompenzáló képesség hatékonyságához, a társadalmi helyzetből fakadó hátrányok mérsékléséhez. Ehhez kapcsolódóan Ajánlatkérő feladata a programba bevont óvodák hátránykompenzáló szerepének, ezen belül a pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztést szolgáló tevékenységeknek a támogatása. A pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztést támogatják a jelen közbeszerzés keretében beszerezni tervezett szakértői és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások is.
A beszerzés tárgya: Pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztéshez szakértői és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projektje keretében - 1. rész
A beszerzés célja: Jelen közbeszerzési eljárás célja pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztéshez szakértői és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése.
A megvalósítandó tevékenységek:
• Pedagógiai Fejlesztő Fórum megszervezése és lebonyolítása - Ismeretnyújtás műhelymunka keretében óvodapedagógusok számára
• Pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztő folyamat szakértői kontaktórás támogatása - Egyéni vagy csoportos tanácsadás óvodapedagógusok, szülők számára
- Esetmegbeszélő csoportok vezetése, amelyben a kontaktórás támogatást megvalósító szakértőn túl pedagógusok és szülők vehetnek részt - a fejlesztésben előtérbe helyezett tartalmi területekre vonatkozóan
- Az óvodapedagógus támogatása: a 3-6 éves gyermekek körében végzett megfigyelésen alapuló állapotfelmérésben, fejlesztési lehetőségek megfogalmazása
- Óvodapedagógusok módszertani támogatása: tartalmi területekhez kapcsolódóan csoportfoglalkozás tartása 3-6 éves gyermekek számára, foglalkozás megbeszéléssel
• Összegző jelentés készítése a pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztőfolyamat eredményeiről
A megvalósítandó tevékenységek célja:
• A pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztés támogatása szakértők bevonásával
• A gyermekek személyre szabott, pedagógiai szükségleteihez, sajátosságaihoz igazodó prevenciót jelentő differenciált fejlesztéséhez szükséges óvodapedagógusi szakmai kompetenciák erősítése
• Az óvodapedagógusok és szülők ez irányú munkájának és együttműködésének támogatása
A megvalósítandó tevékenységek célcsoportja: Elsődleges célcsoport az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 pályázat keretében az Oktatási Hivatallal együttműködést vállalt közel 570 óvoda óvodapedagógusai és ellátott gyermekközössége, különös tekintettel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekekre, valamint e gyermekek szülői közösségére.
A szerződés keretösszege:
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés keretösszege nettó 242.362.205,- Ft+ÁFA, azaz nettó Kettőszáznegyvenkettőmillió-háromszázhatvankettőezer-kettőszázöt Forint plusz Általános forgalmi adó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nettó keretösszegtől Ajánlatkérő jogosult legfeljebb -30%-kal eltérni, így a keretszerződés terhére legalább nettó 169.653.543,- Ft + ÁFA, azaz Egyszázhatvankilencmillió-hatszázötvenháromezer-ötszáznegyvenhárom forint plusz Általános forgalmi adó értékben kerül sor eseti megrendelés lehívására.
A teljes keretösszeg erejéig Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles eseti megrendelők kiadására.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki specifikáció tartalmazza.
Karakterkorlátozásra tekintettel az ajánlati felhívás jelen II. 2. 4) pontja teljes terjedelemben a közbeszerzési dokumentum II.6. pontjában olvasható.
Tervezetten 165 db Pedagógiai Fórum megrendezése
Tervezetten összesen 34.200 szakértői óra

Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: Ajánlatkérő) az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 azonosítószámú, „Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása” című kiemelt uniós projekt (továbbiakban: Projekt) megvalósítója.
A Projekt célja olyan óvodai intézményhálózat létrehozása, amelynek résztvevői az esélyteremtő nevelési eljárásokat eredményesen alkalmazzák, és képesek azokat más óvodákkal is megismertetni, mindezzel hozzájárulva a hátránykompenzáló képesség hatékonyságához, a társadalmi helyzetből fakadó hátrányok mérsékléséhez. A pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztést támogatják a jelen közbeszerzés keretében beszerezni tervezett szakértői és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások is.
A beszerzés tárgya: Pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztéshez szakértői és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projektje keretében - 2. rész
A beszerzés célja: Jelen közbeszerzési eljárás célja a pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztéshez szakértői és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése, ezen belül pedig a pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztés hatékonyságát növelő kiégés elleni prevenciós tréning óvodapedagógusok számára történő megszervezését és lebonyolítását biztosító szolgáltatások beszerzése.
A megvalósítandó tevékenységek:
Pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztés hatékonyságát növelő kiégés elleni prevenciós tréning megszervezése és lebonyolítása a projektben együttműködő partnerintézmények bevont óvodapedagógusai részére.
A megvalósítandó tevékenységek célcsoportja: Az elsődleges célcsoport az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 projekt keretében az Oktatási Hivatallal együttműködést vállalt óvodák óvodapedagógusai. A projektbe bevont óvodák a Műszaki specifikáció 2. számú mellékletben kerültek felsorolásra.
Megvalósítandó tevékenység:
Pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztés hatékonyságát növelő kiégés elleni prevenciós tréningek megszervezése és lebonyolítása óvodapedagógusok számára 2019. és 2020. év nyári időszakában. Ehhez kíván Ajánlatkérő hozzájárulni egyéni érdeklődés alapján óvodapedagógusok (óvodában pedagógus munkakört betöltő személyek) részére 2*30 órás (1 tréningóra alatt 45 perc értendő) kiégés elleni prevenciós tréninggel.
A tréning meghirdetése, a résztvevők körének bevonása Ajánlatkérő felelőssége. A pontos létszámot a tréninget megelőző 30. nappal Ajánlatkérő átadja Ajánlattevőnek.
A tréningeken a résztvevők számára a részvétel ingyenes. Ajánlattevőnek kell biztosítania a tréning tematikáját, a foglalkozások vezetéséhez a trénereket, a tréning helyszínét, a tréning lehetséges eszközigényét, a résztvevők szállását és ellátását, útiköltségét a műszaki specifikációban részletezettek szerint.
A kiégés elleni prevenciós tréningeket kettős vezetéssel szükséges megvalósítani: vezető tréner, és vezetőtréner trénertársa.
A tréningek egymást követő két évben kerülnek megrendezésre, és szükségszerűen egymásra épülnek. A foglalkozások tematikáját, a szakemberek és a tervezett helyszínek bemutatását a Szakmai tervnek kell tartalmaznia.
A szerződés keretösszege:
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés keretösszege nettó 52.913.386,- Ft +ÁFA, azaz nettó Ötvenkettőmillió-kilencszáztizenháromezer-háromszáznyolcvanhat Forint plusz Általános forgalmi adó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nettó keretösszegtől Ajánlatkérő jogosult legfeljebb -30%-kal eltérni, így a keretszerződés terhére nettó 37.039.370,- Ft + ÁFA, azaz nettó Harminchétmillió-harminckilencezer-háromszázhetven Forint plusz Általános forgalmi adó értékben kerül sor eseti megrendelés lehívására.
A teljes keretösszeg erejéig Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles eseti megrendelők kiadására.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki specifikáció tartalmazza.
Karakterkorlátozásra tekintettel az ajánlati felhívás II. 2. 4) pontja teljes terjedelemben a közbeszerzési dokumentum II.6.) pontjában olvasható.

 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_5935_2018_b0830.pdf