Sebesült szállító B típusú mentőgépjármű

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Pályázat neve: Sebesült szállító B típusú mentőgépjármű
Határidő: 2018-12-21 10:00:00
Ajánlatkérő: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi

Beszerzés tárgya:

18 darab – ajánlatkérő által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő –
mentőgépjármű ajánlatkérő általi megvásárlása.
1. A szállítandó gépjárművek feleljenek meg a hatályos 5/1990.(IV.12.)KÖHÉM, a 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM és a Magyarországon mindenkor érvényben lévő egyéb ide vonatkozó rendeletek, szabványok előírásainak.
2. A jármű és felszerelése valamennyi, részletesen nem megadott paraméter és egyéb feltételek tekintetében feleljen meg az MSZ EN 1789 szabványban foglaltaknak azon belül a szabvány által meghatározott „type B típusú közúti mentőjárműre vonatkozó előírásoknak.
3. Végső formában megfelel a mentésről szóló 5/2006. (II.7) EüM rendeletben előírt, rohamkocsi minősítéshez szükséges minimum feltételeknek.
4. A szállítandó gépjárművek az európai út- és átlagos meteorológiai viszonyok között az év- és napszaktól, illetve időjárási szélsőségektől (hó, jég, dér) függetlenül alkalmazhatók az alábbi paraméterek mellett: - a környezeti levegő hőmérséklete: 243 K-től (-30C) 313 K-ig (+40C); - a levegő relatív páratartalmának középértéke: 94% (298K (+25C) hőmérséklet mellett); - a levegő közepes portartalma: 1,5 g/m; - szélsebesség legfeljebb: 20m/s; - az eső intenzitása legfeljebb: 180 mm/h (5 perc időtartam alatt); - a tengerszint feletti 2000 m magasságnak megfelelően csökkent légnyomás esetén.
Kizárólag új termék ajánlható meg, melynek meg kell felelnie a hatályos 5/1990.(IV.12.)KÖHÉM, a 6/1990.(IV.12.)KÖHÉM és a Magyarországon mindenkor érvényben lévő egyéb ide vonatkozó rendeletek, szabványok előírásainak. A jármű és felszerelése valamennyi, részletesen nem megadott paraméter és egyéb feltételek tekintetében feleljen meg az MSZ EN 1789:2007 szabványban foglaltaknak. Végső formában feleljen meg a mentésről szóló 5/2006. (II.7) EüM és a betegszállításról szóló 19/1998. (VI.3.) NM rendeletben előírt szükséges minimum feltételeknek.
Az ajánlati árnak továbbá tartalmaznia kell a beüzemelés, forgalomba helyezés és átadás-átvétel költségeit egyaránt, így nyertes ajánlattevőnek kell végrehajtania a gépjármű első forgalomba helyezését ajánlatkérő közreműködésével. Forgalmi rendszámot és a forgalomba helyezéshez szükséges okmányokat az MH ARB biztosítja, a gépjármű forgalmi engedélyébe a tulajdonosként ajánlatkérőt kell bejegyezni. Nyertes ajánlattevőnek legalább 36 hónap teljes körű jótállást (garanciát) kell vállalnia az átadás átvételtől számítottan.
Átadás átvételnek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés alapján megküldött egyedi megrendeléstől számított 250 naptári napon belül végre kell hajtani. Ajánlatkérő a szerződés alapján 2019. évben tervezetten (a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül) 10 darab, 2020. évben tervezetten 8 darab termék megrendelését küldi ki. Ajánlatkérő által, a megrendelés darabszámáról és megküldésének idejéről szóló előző mondata kizárólag tájékoztató jellegű. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a fentiektől eltérő időben, számban történő megrendelésre. Ajánlatkérő ugyanakkor kötelezettséget vállal a 18 darab termék (teljes mennyiség) szerződés hatálya alatti lehívására.
AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell AT szakmai ajánlatát. A szakmai ajánlatot a KKD-ban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.
 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_20677_2018_7d494.pdf