TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00002 „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” program keretében, infrastruktúrafejlesztés a pécsi Déli Ipari Parkban

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00002 „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” program keretében, infrastruktúrafejlesztés a pécsi Déli Ipari Parkban
Határidő: 2018-05-25 10:00:00
Ajánlatkérő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

I.Közmű
Az alábbi ingatlanok közműellátását szolgálja (vízvezeték kiépítés,szennyvíz elvezetés,csapadékvíz elvezetés):Pécs,Időjós u. 01455/86,01455/87,01455/88,01455/89,01455/90hrsz
A fejlesztés műszaki adatai:
a.szennyvíz össz folyóméter:: 3216,55 fm
b.csapadékcsatorna építése:
burkolt csapadékcsatorna épül: 3578,75 fm
csapadékvíz tározó építése: 9550 m3
c.vízvezeték építése: 1370,9 fm
d.Villamos energia kiépítése:
a.új csatlakozási pont biztosítása az alábbi ingatlanok részére: 01455/86,01455/87,01455/88,01455/89,01455/90hrsz
e.Gáz ellátás biztosítása:
a.új csatlakozási pont biztosítása az alábbi ingatlanok részére: 01455/86,01455/87,01455/88,01455/89,01455/90hrsz
II.Út,buszforduló,parkoló(TOP-6.1.1-16 „Ipari parkok,iparterületek fejlesztése” Déli Ipari Park Pécs,Időjós úthoz csatlakozó 0219/8 hrsz-ú ingatlanra ipari út és a 01455/89 hrsz-ú ingatlanra parkoló és buszforduló,buszmegálló kiviteli teveinek elkészítése és megvalósítása
Érintett területek:Pécs,Időjós u. 0219/8,01455/91(telek összevonás alatt),01455/89hrsz
Ipari út kialakítása:0219/8,01455/91hrsz közforgalom elől el nem zárt magánút
1.Tervezett műszaki elemek:
a)7m széles út,224,78fm hosszan,összesen: burkolt felület 1583 m2 (aszfaltos)
b)2db útcsatlakozó kiépítése
Parkoló, buszforduló kialakítása: 01455/89 hrsz-ú ingatlanon lesz kialakítva
1.A 01455/88,01455/87,01455/90 hrsz-ú ingatlanok megközelítését és parkolóhely kialakítását szolgálja
2.csuklós autóbusz mozgására méretezett buszforduló, autóbuszsáv, utasperon kialakítása: 1 db
3.személykocsi várakozóhely létesül:89 db, ezen felül mozgáskorlátozott: 2 db, ezen felül e-autó töltőpont tervezett: 2 db (parkoló összesen:93db)
4.elektromos autó töltőállomás:1db (egyszerre 2db autó tölthető)
5.4 db kandeláberre helyezett 6db lámpa világítótest
6.transzformátor állomás kialakítása:1db
7.Csapadékvíz elvezetés építése:427fm
8.csapadékvíz tározó:80m3
9.Olajfogó műtárgy:1db
10.Összes burkolt felület:3445m2(aszfalt, térkő)
a.út:1477m2
b.parkoló:1805m2
c.buszmegálló:91m2
d.járda:72m2
11.Zöldfelület:1500m2
Az engedélyeket a KD tartalmazza.
A nyertes AT feladata továbbá:
-köteles a munkavégzést úgy összehangolni,hogy az,az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne
jelentsen
-a munka végzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni,figyelemmel a 191/2009.(IX. 15.)Korm.
rend.ben foglaltakra is
-a szerződéskötést köv etően állapotfelmérést köteles végezni,melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani
-a munkaterület szükséges őrzése
-valamennyi ideiglenes építési víze llátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések
elkészítése;a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes At-t terheli
-a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése,
-üzempróbák lefolytatása
-minden igazgatási,technikai vagy egyéb feladat ellátása,amely ahhoz szükséges,hogy a kivitelezést a tervekben
meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja
-az elkészült létesítmény szerződésnek,jogszabál ynak,engedélynek történő megfelelőségének igazolása
-minden olyan dokumentum elkészítése,amely a létesítmény üzemeltetéséhez,a biztonságos működéséh ez/használathoz
szükséges
-az átadás - átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek,berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni
-átadási és megvalósulási terv elkészítése,a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és
átadása a Megrendelőnek,a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban...
A közbeszerzés tárgyára és mennyiségére vonatkozó további előírásokat a karakterkorlát miatt az AF VI.4.3. pontja tartalmazza
folytatólagosan.
 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_5611_2018_02bf0.pdf