TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00003 - „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” program keretében üzemcsarnok építés a Pécsi Déli Ipari Parkban

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00003 - „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” program keretében üzemcsarnok építés a Pécsi Déli Ipari Parkban
Határidő: 2018-05-25 11:00:00
Ajánlatkérő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

A jelen beruházási terület az M60 autópályától délre az 58. sz. főúttól nyugati irányban kerül kialakításra tervezés során. Az Időjós út az 58. sz. főútról indul Kökény irányába,új 6,50 m széles aszfaltút,új csapadékvíz elvezető árokkal kétoldalt, útpadkával.
A terület „zöldmezős” beruházás,mely jelen esetben azt jelenti,hogy az építési telket ellátó közművek,út és térvilágítások, útcsatlakozások a tervezett épülettel egy időben kerülnek kiépítésre, azzal, hogy a használatbavétel idejére teljes körű közműellátottság biztosítva lesz.A 01455/89 sz. telek,mely szomszédos nyugati oldali terület, közúti közlekedés elől el nem zárt magánút funkcióval rendelkezik.
Tervezett létesítmény bemutatása:
A beruházással érintett 2,5 Ha területen 4.500 m2-es egyszintes ipari csarnok kerül kialakításra,egy 800m2-es magas raktár és ahhoz kapcsolódó expediáló raktárterület, két kamion dokkolóval. A szociális blokk és az iroda kétszintes, mint egy 770m2 hasznos alapterülettel. A területen elhelyezésre kerül a 1000 kW teljesítményű trafóház, parkolók akadálymentes parkolóval. Az épületeket belső aszfalt utakkal lehet elérni a magánút felől, valamint a főút felől. Kialakításra kerül egy 600m3-es felszíni tűzoltásra szolgáló víztároló és egyben egy záportároló, mivel a tervezett átm. 600 mm-es csapadék csatornában csak csillapított mennyiségű csapadékvíz kerülhet bevezetésre.
Összes nettó hasznos alapterület:4710,36 m2
A nyertes AT feladata továbbá:
-köteles a munkavégzést úgy ö sszehangolni,hogy az,az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne
jelentsen
-a munka végzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni,figyelemmel a 191/2009.(IX. 15.)Korm.
rend.ben foglaltakra is
-a szerződéskötést köv etően állapotfelmérést köteles végezni,melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani
-a munkaterület szükséges őrzése
-valamennyi ideiglenes építési víze llátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések
elkészítése;a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes At-t terheli
-a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése,
-üzempróbák lefolytatása
-minden igazgatási,techni kai vagy egyéb feladat ellátása,amely ahhoz szükséges,hogy a kivitelezést a tervekben
meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja
-az elkészült létesítmény szerződésnek,jogszabál ynak,engedélynek történő megfelelőségének igazolása
-minden olyan dokumentum elkészítése,amely a létesítmény üzemeltetéséhez,a biztonságos működéséh ez/használathoz
szükséges
-az átadás - átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek,berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni
-átadási és megvalósulási terv elkészítése,a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészíté se és
átadása a Megrendelőnek,a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban
-valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjt ése és a Megrendelői
követelményekben foglaltak szerinti elszállítása,illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása,és vagy újrahasznos ítása
-a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak
megfelelő helyreállítása
-a környezetben,környe ző építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása,a szavatossági és jótállási kötelezettségek
ellátása
-A nyert es AT feladata és költsége minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az
AKnek,valamint díjak befizetése,amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához,a Létesítmény
üzemeltetéséhez,biztonságos működtetéséhez szükséges
-rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során.
Egyenértékűség: 321/2015 (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban KR) 46§(3)-(6)bek szerint.
A feladatok részletes leírását a KD,valamint a KD-ban teljes terjedelemben közzétett AF tartalmazza.
 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_5616_2018_b8621.pdf