„TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében”

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: „TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében”
Határidő: 2018-05-28 10:00:00
Ajánlatkérő: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

Részletes ismertetés a dokumentáció 13. fejezetében: tervezés és kivitelezés.
Vállalkozó feladatát képezi különösen:
- a szükséges engedélyes tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,
- kiviteli tervek elkészítése
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
- a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.
I. ütem: Az feltáró út és vízelvezetés terve felülvizsgálandó, szükség szerint a II. ütemben tervezendő kapacitások és csatlakozások ismeretében a tervek és módosítandók.
II. ütem: A kivitelezés: folyamatos víztelenítés mellett kell végezni.
1. Vízellátó vezeték: D 315 KPE vezeték tervezendő 1850 fm hosszban, két ponton történő betáplálással., olyan kialakítással, hogy a jelen projektben tervezett út mindkét oldalán a vezeték továbbépítési lehetősége biztosított legyen.
2. Gravitációs szennyvízcsatorna: +a feltáró út keleti oldalán 600 fm hosszban. A csatornát megfelelően méretezett de min. 20 cm belméretű KGPVC anyagból kell tervezni és kivitelezni 5-15 ‰ hosszeséssel. Beton tisztítóaknák elhelyezése szükséges max. 50 méterenként. A tervezendő és megvalósítandó bekötőcsatorna kialakítások min. 20 cm belméretű KGPVC anyagból készüljenek.
3. Szennyvízátemelő és nyomott rendszerű szennyvízelvezetés: A gravitációsan gyűjtött szennyvizek kivezetése a fejlesztési terület súlypontjának közelében telepítendő szennyvízátemelővel tervezett.A nyomott KPE anyagú szennyvízvezeték(ek) ~2300 fm szállítási hosszon a MIDIP területén lévő és üzemelő szennyvízátemelőbe csatlakoznak.
4. Szilárd burkolatú feltáró út, kerékpárút, közvilágítás: Az I. ütem szerint építendő feltáró út folytatásaként 770 fm szilárd burkolatú 2x1 sávos feltáró út tervezendő 7,0m pályaszélességgel, egyik oldalán közös nyomvonalon vezetetett gyalog és kerékpárúttal és 1 db buszmegálló öböllel, körfogalomban végződjön, aszfalt burkolattal, közvilágítással kell ellátni. A közvilágítás elektromos energia ellátásának megtervezése és kiépítése a Vállalkozó feladatát képezi.
5. Csapadékvíz elvezetés: a Hejő Malomárok 1250 m hosszon történő mederrendezésének terveivel együtt záportározó és csapadékvíz átemelő tervei is.
Vállalkozó feladatát képezi:
-az építési feladatok határidőre történő elvégzése a rendelkezésre bocsájtott kiviteli tervek alapján,
- a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.
I.ütem: Hejő-Malomárok mederrendezés: a 6+821-7+694,5 km szelvények között
Feltáró út vízelvezetéssel és közvilágítással: A tervezett út 850m hosszú, párhuzamosan közösen vezetett gyalog és kerékpárút készül. A Tervezett út szélessége 7,0m egyoldali 2,5%-os baloldali eséssel készül a töltés lábnál tervezett csapadékvíz-elvezető árok felé. Az út két oldalán 2,0m széles padka készül 5%-os eséssel. Az útburkolat szélein szegélyek nem épülnek, ezért a burkolat széleit a pályaszerkezet lépcsőzetes kialakításával kell megépíteni.
II.ütem: A kivitelezést folyamatos víztelenítés mellett kell végezni.
1.Vízellátó vezeték:D 315 KPE átmérőjű vezeték 1850 fm hosszban
2.Gravitációs szennyvízcsatorna: feltáró út keleti oldalán 600 fm hosszban.
3.Szennyvízátemelő és nyomott rendszerű szennyvízelvezetés:1 db szennyvízátemelő és D 160 KPE anyagú szennyvízvezeték 2300 fm szállítási hosszon.
4.Szilárd burkolatú feltáró út, kerékpárút, közvilágítás: 770 fm szilárd burkolatú 2x1 sávos feltáró út 7,0m pályaszélességgel, egyik oldalán közös nyomvonalon vezetetett gyalog és kerékpárúttal és 1 db buszmegálló öböllel, a feltáró út körfogalomban végződve.
5. Csapadékvíz elvezetés: Hejő Malomárok 1250 m hosszon történő mederrendezése, valamint 1750 m3 belső térfogatú monolit vasbeton záportározó és csapadékvíz átemelő létesítése.
A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció részét képező jóváhagyási terv és műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazandók.
 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_5530_2018_5c39c.pdf